Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Българска роза адДоклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Българска роза ад
Ebitda (печалбата на дружеството преди лихви, данъци, обезценка и амортизации): 2015 година – 835 хил лв., 2014 година – 1224 хил лв
Доклад 96.93 Kb. 1
чета
Доклад на съвета на директорите на трейс груп холд адДоклад на съвета на директорите на трейс груп холд ад
Доклад 133.43 Kb. 1
чета
Доклад на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионитеДоклад на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Доклад 172.31 Kb. 1
чета
Доклад за дейността за годината завършваща наДоклад за дейността за годината завършваща на
Доклад 269.08 Kb. 1
чета
Доклад за дейността за годината завършваща на 31 декември 2007гДоклад за дейността за годината завършваща на 31 декември 2007г
Доклад 162.1 Kb. 1
чета
Доклад от съвета на директорите на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/»Доклад от съвета на директорите на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/»
Vііі-96 от квартал 258 по плана на гр. София, при граници: улица от о т. 18-21, упи іх-577, упи іі-97 и упи vіі-107
Доклад 146.8 Kb. 1
чета
Доклад за дейността 31 декември 2008 г. Доклад за дейносттаДоклад за дейността 31 декември 2008 г. Доклад за дейността
Доклад 178.23 Kb. 1
чета
Доклад за дейността резюмеДоклад за дейността резюме
I. Информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата 2009 г до 31 декември 2009 г и тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет на дружеството
Доклад 69.64 Kb. 1
чета
Доклад за практическата подготовка за бъдещото разширение на еврозонатаДоклад за практическата подготовка за бъдещото разширение на еврозоната
Доклад 0.56 Mb. 4
чета
Доклад за дейността на група софарма за 2007гДоклад за дейността на група софарма за 2007г
Gmp сертификат на Европейска регулаторна агенция (Латвия), който е валиден за страни членки на ес. Дружеството притежава разрешения за употреба по реда на злахм за всички продукти от производствената си номенклатура
Доклад 1.92 Mb. 18
чета
Доклад анализ за резултатите от интегрираното обучение и възпитание през учебната 2014/2015Г. І. Материална базаДоклад анализ за резултатите от интегрираното обучение и възпитание през учебната 2014/2015Г. І. Материална база
Доклад 1.71 Mb. 7
чета
Доклад анализ за резултатите от интегрираното обучение и възпитание през учебната 2011/2012ГДоклад анализ за резултатите от интегрираното обучение и възпитание през учебната 2011/2012Г
Доклад 0.96 Mb. 6
чета
Доклад за дейността Доклад на независимия одитор Отчет за финансовото състояниеДоклад за дейността Доклад на независимия одитор Отчет за финансовото състояние
Доклад 0.77 Mb. 8
чета
Доклад за дейността Междинен съкратен отчет за финансовото състояниеДоклад за дейността Междинен съкратен отчет за финансовото състояние
Доклад 422.97 Kb. 6
чета
Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставеноДоклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
Доклад 1.99 Mb. 13
чета

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   143
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница