Доклад за изпълнението на бюджета на община раковски за времето от 01. 01. 2014 Г. До 31. 12. 2014 ГДоклад за изпълнението на бюджета на община раковски за времето от 01. 01. 2014 Г. До 31. 12. 2014 Г
Vіі клас и на децата от подготвителните групи в общинските детски градини и училища 155 368 лв
Доклад 342.56 Kb. 1
чета
Доклад №0000000212 за извършен одит на дейността на „Холдинг бдж\" еад, който включва дейността на „бдж пътнически превози\" еоод за периода от 01. 01. 2011 г до 30. 09. 2012 гДоклад №0000000212 за извършен одит на дейността на „Холдинг бдж" еад, който включва дейността на „бдж пътнически превози" еоод за периода от 01. 01. 2011 г до 30. 09. 2012 г
Доклад 1.56 Mb. 10
чета
Доклад на комисията до съвета и до европейския парламентДоклад на комисията до съвета и до европейския парламент
Доклад 360.74 Kb. 6
чета
Доклад за оценка за степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложениеДоклад за оценка за степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение
BG0002041, стандартния формуляр на зз „Ропотамо” bg0001001 и режимите на опазване на Защитените територии по смисъла на ззт, разположени на територията на двете защитени зони
Доклад 2.05 Mb. 10
чета
Доклад по отчета за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2007 гДоклад по отчета за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2007 г
Доклад 178.63 Kb. 1
чета
Доклад №0200007811 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Тервел за периода от 01. 01. 2010 г до 30. 09. 2011 г май, 2012 гДоклад №0200007811 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Тервел за периода от 01. 01. 2010 г до 30. 09. 2011 г май, 2012 г
Доклад 1.11 Mb. 9
чета
Доклад за дейността Финансов отчет Пояснение към Финансовия ОтчетДоклад за дейността Финансов отчет Пояснение към Финансовия Отчет
Доклад 0.92 Mb. 12
чета
Доклад за дейността Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояниеДоклад за дейността Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние
Доклад 0.61 Mb. 12
чета
Доклад №0100003611 за извършен одит и заверка на годишния финансов отчет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2010 г. София, 2011 г. СъдържаниеДоклад №0100003611 за извършен одит и заверка на годишния финансов отчет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2010 г. София, 2011 г. Съдържание
V. Одит на годишния счетоводен баланс, приложенията към него и оборотната ведомост
Доклад 415.16 Kb. 2
чета
Доклад за дейността 2 Отчет за доходитеДоклад за дейността 2 Отчет за доходите
Доклад 0.56 Mb. 10
чета
Доклад за дейността Доклад на независимия одитор Отчет за финансовото състояниеДоклад за дейността Доклад на независимия одитор Отчет за финансовото състояние
Доклад 1.11 Mb. 31
чета
Докладна записка от Бахри Юмер Кмет на община Джебел относноДокладна записка от Бахри Юмер Кмет на община Джебел относно
Доклад 71.08 Kb. 1
чета
Доклад за дейността на съда за 2015 г. Гости на общото събрание бяхаДоклад за дейността на съда за 2015 г. Гости на общото събрание бяха
Доклад 22.7 Kb. 1
чета
Доклад №0000000513 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Министерството на вътрешните работи за периода от 01. 01. 2010 г до 31. 05. 2013 гДоклад №0000000513 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Министерството на вътрешните работи за периода от 01. 01. 2010 г до 31. 05. 2013 г
Доклад 4.16 Mb. 37
чета
Доклад за второ гласуване относно: Общ законопроект от приетите на първо гласуване на 11. 09. 2008 г и 13. 11. 2008 г законопроекти за изменение и допълнение на Закона заДоклад за второ гласуване относно: Общ законопроект от приетите на първо гласуване на 11. 09. 2008 г и 13. 11. 2008 г законопроекти за изменение и допълнение на Закона за
Доклад 129.84 Kb. 1
чета

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   142
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница