Доклад на комисията до европейския парламент и съвета качество на бензиновите и дизеловите горива, използвани за автомобилен транспорт в Европейския съюзДоклад на комисията до европейския парламент и съвета качество на бензиновите и дизеловите горива, използвани за автомобилен транспорт в Европейския съюз
Mon 2, налягането на парите при летни условия3, характеристиките на дестилация/изпарение при 100/150°С4 и максималното съдържание на сяра
Доклад 484.31 Kb. 3
чета
Доклад за дейността на районен съд -благоевград през 2010г. І. Кадрова обезпеченост 1Доклад за дейността на районен съд -благоевград през 2010г. І. Кадрова обезпеченост 1
Доклад 280.67 Kb. 1
чета
Доклад №0200008212 за извършен одит за съответствие при финансовото управлениеДоклад №0200008212 за извършен одит за съответствие при финансовото управление
Доклад 1.51 Mb. 9
чета
Доклад №0200001511 за извършен одит за съответствие при финансовото управлениеДоклад №0200001511 за извършен одит за съответствие при финансовото управление
Bg 051РО001 2-02, по Оперативна програма “Развитие на човешки ресурси 2007–2013 година”, съфинансиран от Европейския социален фонд
Доклад 1.05 Mb. 9
чета
Докладчик: г-н Claudio CappelliniДокладчик: г-н Claudio Cappellini
Доклад 197.96 Kb. 1
чета
Доклад на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работиДоклад на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Martine roure (pse), докладчик беше г-н Panayiotis demetriou (epp-ed). Посещението се състоя на 21, 22 и 23 ноември 2007 г
Доклад 498.72 Kb. 7
чета
Доклад за 2007 г. Съдържание въведение Error: Reference source not found Нови заявления, получени през 2007 г. Error: Reference source not foundДоклад за 2007 г. Съдържание въведение Error: Reference source not found Нови заявления, получени през 2007 г. Error: Reference source not found
Annex 1 European Union Solidarity Fund applications received in 2007 Error: Reference source not found
Доклад 279.69 Kb. 1
чета
Доклад за изпълнението на структурните фондове (2011 г.)Доклад за изпълнението на структурните фондове (2011 г.)
RegioStars“ за 2011 г., избрани сред 66 кандидати. Целта на наградите „RegioStars“ е да се набележат добри практики в регионалното развитие и да се даде гласност на оригинални и новаторски проекти
Доклад 251.64 Kb. 1
чета
Доклад за оценка за степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложениеДоклад за оценка за степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение
Bg 0000117 за съхранение на природните местообитания и дивата флора и фауна и зз „Котленска планина” bg 0002029 за опазване на дивите птици
Доклад 1.33 Mb. 8
чета
Доклад за оценка за съвместимост на общия устройствен план на община опанДоклад за оценка за съвместимост на общия устройствен план на община опан
Доклад 0.51 Mb. 5
чета
Доц док. Иглика Любенова Недева Статия в списание с isi импакт факторДоц док. Иглика Любенова Недева Статия в списание с isi импакт фактор
Mancheva, K., Karaivanova, E., Atanasov, G., Stojanovski, S., Nedeva, I. (2009). Analysis Of The Influence Of The Host Body Size On Morphometrical Characteristics Of Ancylodiscoides Siluri And Ancylodiscoides Vistulensis
Доклад 51.96 Kb. 1
чета
Доклад оценка за степента на въздействие върху защитени зони bg 0001040 \"западна стара планина и предбалкан\"Доклад оценка за степента на въздействие върху защитени зони bg 0001040 "западна стара планина и предбалкан"
Доклад 0.58 Mb. 5
чета
Доклад за извършеното изследване на смъртността на птици във ветропарк \"Калиакра\"Доклад за извършеното изследване на смъртността на птици във ветропарк "Калиакра"
Grus grus взето за веществено доказателство, верифициращо истинността на разказа на очевидеца
Доклад 45.09 Kb. 1
чета
Доклад за оценка на съвместимост мвец \"Живина\", на р. Равна (Бърза)Доклад за оценка на съвместимост мвец "Живина", на р. Равна (Бърза)
BG0001040 (Западна Стара планина и Предбалкан) и 000153 от общата площ на Защитена зона bg0002002 (Западен Балкан). Засегнатите площи извън речното корито са част от горски фонд
Доклад 1.05 Mb. 7
чета
Доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционно предложение за „регионално управление на отпадъците в регион пазарджикДоклад за оценка на съвместимостта на инвестиционно предложение за „регионално управление на отпадъците в регион пазарджик
N 201 31. 08. 2007г. Дв бр. 73 от 11. 09. 2007г., изм. Дв бр. 81 от 15. 10. 2010г., изм. Дв бр. 3 от 11. 01. 2011 г
Доклад 2.67 Mb. 19
чета

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   142
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница