Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
Задача 162.87 Kb. 1
чета
Alexander MalinovAlexander Malinov
Задача 169.76 Kb. 1
чета
Xvii републиканска студентска олимпиада по програмиранеXvii републиканска студентска олимпиада по програмиране
O(n log n)). Вместо това Станчо измислил начин линейно да преподреди последователността ако знае стъпката с която е обхождал Панчо. Напишете програма която по дадена разбъркана от Панчо последова-телност определя с каква стъпка е
Задача 14.8 Kb. 1
чета
Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числатаТема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
Sumcif, която прочита от клавиатурата числото к и извежда на екрана сумата от цифрите му
Задача 57.92 Kb. 1
чета
X в равенството; б попълнете схемите и намерете неизвестните числа y и z ; в сравнете стойностите на X, y и z. ЗадачаX в равенството; б попълнете схемите и намерете неизвестните числа y и z ; в сравнете стойностите на X, y и z. Задача
Abcd, за който ab = 12 см, bc = 10 см, oc = 1,5 см и om = 2 см. Известно е също, че ъгъл ocb е прав
Задача 30.84 Kb. 1
чета
Задача (приложение на машинни кодове) Моля, попълнете Вашия отговорЗадача (приложение на машинни кодове) Моля, попълнете Вашия отговор
Задача 81.79 Kb. 1
чета
Тема : изследване на от елементарните частици дофизични методпроцеси вТема : изследване на от елементарните частици дофизични методпроцеси в
X, които могат да се наблюдават на lhc. Пресмятане на оптични потенциали (реална и имагинерна част) на 11Li + p и на тази основа диференциални сечения на еластично разсейване при различни енергии на протоните
Задача 0.53 Mb. 4
чета
От елементарните частици до космосаОт елементарните частици до космоса
Qcd поправки към t – канално единично раждане на top кварк в рамките на системата sanc
Задача 204 Kb. 1
чета
Задачи: Производствена мощност Задача 1Задачи: Производствена мощност Задача 1
Задача 89.63 Kb. 1
чета
Задача Стойността на израза ( 17-9 ) : 6 + 4 : 2 е: A) 10 Б) 53 В) 6 Г) 12 Д) 64 Задача 2Задача Стойността на израза ( 17-9 ) : 6 + 4 : 2 е: A) 10 Б) 53 В) 6 Г) 12 Д) 64 Задача 2
Задача 20.1 Kb. 1
чета
Примерна тема за IV клас за „преглед на знанията по математика“Примерна тема за IV клас за „преглед на знанията по математика“
Задача 25.44 Kb. 1
чета
7 клас отговори на теста7 клас отговори на теста
Задача 30.17 Kb. 1
чета
Задача Пресметнете стойността на изразаЗадача Пресметнете стойността на израза
Abcd е разделен на 9 по-малки правоъгълника. На някои от тях е дадена обиколката в сантиметри, която е записана вътре
Задача 15.43 Kb. 1
чета
Системи уравнения от втора степен с две неизвестни група а решете системите: Задача 1Системи уравнения от втора степен с две неизвестни група а решете системите: Задача 1
Задача 250.74 Kb. 1
чета
Задача D. ПротестиЗадача D. Протести
Задача 19.71 Kb. 1
чета

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница