Задача Да се реши ребусът, където на различните букви съответстват различни цифриЗадача Да се реши ребусът, където на различните букви съответстват различни цифри
Задача 62.5 Kb. 1
чета
Задача по пиис разработил : Проверил : Иван Иванов Иванов ас. Драган Драганов ссс, І курс, ф№123456Задача по пиис разработил : Проверил : Иван Иванов Иванов ас. Драган Драганов ссс, І курс, ф№123456
A[MxN] с реални елементи. Раз­мерите на матрицата m и n и елементите й да се въ­ведат от текстов файл със структура
Задача 119.89 Kb. 1
чета
1. Определяне на медианна средна възраст на работниците1. Определяне на медианна средна възраст на работниците
Задача 88.1 Kb. 1
чета
Програма лица от община Х по месеци за периода 2010 2012 гПрограма лица от община Х по месеци за периода 2010 2012 г
Fi, i=1, p за всеки подпериод. За да се елиминира негативното влияние на екстремните стойности, от всеки подпериод на сезонния цикъл се отстраняват минималният и максималният индивидуален индекс
Задача 101.3 Kb. 1
чета
Задача: На фиг. 1 е дадена пространствена система сили, приложена върху хомогенен паралелепипедЗадача: На фиг. 1 е дадена пространствена система сили, приложена върху хомогенен паралелепипед
Задача 0.55 Mb. 1
чета
Задача за движение на твърдо тяло с неподвижна точка Асен СтояновЗадача за движение на твърдо тяло с неподвижна точка Асен Стоянов
Annual of the University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, Vol. 58, Part ІІІ, Mechanization, electrification and automation in mines, 2015
Задача 63.45 Kb. 1
чета
Задача за две тела (Synge, 1940; Synge, 1960) и е показана тяхната еквивалентностЗадача за две тела (Synge, 1940; Synge, 1960) и е показана тяхната еквивалентност
Iii, Механизация, електрификация и автоматизация на мините, София, 2002, стр. 101-104
Задача 266 Kb. 1
чета
Задача 1: Каква е вероятността при хвърляне на 5 зара да се паднатЗадача 1: Каква е вероятността при хвърляне на 5 зара да се паднат
Задача 26.12 Kb. 1
чета
Общински кръг – 6 януари 2012 г. Решения и критерии за оценка – ІV класОбщински кръг – 6 януари 2012 г. Решения и критерии за оценка – ІV клас
Задача 210.88 Kb. 1
чета
Задача №6 Евристични методи II то-„Телефон Разработил: Проверил : Николай Христов Божков гл ас. Георгиева Група 40 бЗадача №6 Евристични методи II то-„Телефон Разработил: Проверил : Николай Христов Божков гл ас. Георгиева Група 40 б
Gsm-ът да издава положението си от време на време със звук, имитиращ звъненето на чанове
Задача 132.56 Kb. 1
чета
Закон от първата колона запишете номера на съответната формула от третата колона, чрез която се изразява. 10 т величинаЗакон от първата колона запишете номера на съответната формула от третата колона, чрез която се изразява. 10 т величина
Задача 195 Kb. 1
чета
Министерство на образованието, младежта и науката национално състезание “знам и мога” 2010 Областен кръгМинистерство на образованието, младежта и науката национално състезание “знам и мога” 2010 Областен кръг
Задача 64.93 Kb. 1
чета
Задача 2 то тонколона Евристичен метод: \"Морфологичен анализ и синтез\" Търси се нов външен вид или друга реализация на функция или допълнителна функция на то \"Задача 2 то тонколона Евристичен метод: "Морфологичен анализ и синтез" Търси се нов външен вид или друга реализация на функция или допълнителна функция на то "
Задача 64.5 Kb. 1
чета
Задача Пресметнете детерминантите: Чрез елементарни преобразувания и адюнгирани количестваЗадача Пресметнете детерминантите: Чрез елементарни преобразувания и адюнгирани количества
A(-10,-1), B(1,-2), C(9,0) и D(-2,1), които са върхове на четириъгълник и правата
Задача 251.5 Kb. 1
чета
Задача Да се опрости израза: . Задача Да се реши системата: Задача Да се опрости израза: . Задача Да се реши системата: 
J, където точка о е център на описаната, а точка j –център на вписаната в авс окръжности
Задача 38.77 Kb. 1
чета

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница