Alexander MalinovAlexander Malinov
A. На всяка секунда задължително трябва да се преместите в съседна клетка. Напишете програма, която намира по колко различни пътя след t секунди да стигнете в клетка с номер B
Задача 16.87 Kb. 1
чета
Вту „Тодор Каблешков” курсова работа по електрозадвижванеВту „Тодор Каблешков” курсова работа по електрозадвижване
Задача 79 Kb. 1
чета
Задача №1 През м. Май. 20хх г., в предприятие „Марси оод са извършени следните стопански операцииЗадача №1 През м. Май. 20хх г., в предприятие „Марси оод са извършени следните стопански операции
Usd, съгласно invoice. В цената са включени транспортни и други разходи до митницата. Към датата на фактурата централният курс на бнб за 1 usd е 1,50 лв. Задължението към доставчика не е погасено
Задача 298 Kb. 4
чета
Задача 1: За функцията y = f ( x ) са дадени следните възли и стойности в тяхЗадача 1: За функцията y = f ( x ) са дадени следните възли и стойности в тях
Задача 80.78 Kb. 1
чета
Задача №2 в „Стопанска и инвестициона банка ад клон Варна са извършени следните стопански операцииЗадача №2 в „Стопанска и инвестициона банка ад клон Варна са извършени следните стопански операции
Задача 107 Kb. 1
чета
Сортировка чрез вмъкванеСортировка чрез вмъкване
Задача 45 Kb. 1
чета
Задача №6 Изготвил: Васил Николаев Пеев Фак. №111208226Задача №6 Изготвил: Васил Николаев Пеев Фак. №111208226
Задача 63.61 Kb. 3
чета
Задача съм използвал променлива от тип „int\" Типът на променливи „int\"Задача съм използвал променлива от тип „int" Типът на променливи „int"
Задача 12.93 Kb. 1
чета
Задача: Вариант 22 Дифузионни резистори и кондензаториЗадача: Вариант 22 Дифузионни резистори и кондензатори
Atot = b + l1).( b + l2) = 60. 10-6 + 0,074. 10-3). 60. 10-6 + 0,074. 10-3)
Задача 158.92 Kb. 3
чета

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница