Задача №1 По дисциплината „Електрозадвижване На Ерик Красимиров Наков Фак. №192055 грЗадача №1 По дисциплината „Електрозадвижване На Ерик Красимиров Наков Фак. №192055 гр
R1 (затваря се контакта К1) и се преминава на втора пускова степен. Трябва да се осигури същият пусков ток и момент μ = μ По време на превключването скоростта не се променя
Задача 1.53 Mb. 1
чета
Програма ПредизвикателствоПрограма Предизвикателство
Tab. Този подход обаче не дава всички нужни опции за въвеждане на данни в табличен вид
Задача 0.8 Mb. 4
чета
Задача-казус : стратегически финансов микс (сфм) за капиталово осигуряване на бизнес проектЗадача-казус : стратегически финансов микс (сфм) за капиталово осигуряване на бизнес проект
Задача 18.75 Kb. 1
чета
Задача по Социална психология Изготвил : Увод Клиентите искат вече все повече информация за продуктите, по-добро обслужване, по-дълги гаранции, дориЗадача по Социална психология Изготвил : Увод Клиентите искат вече все повече информация за продуктите, по-добро обслужване, по-дълги гаранции, дори
Задача 108 Kb. 3
чета
Задача по академична дисциплина Методика на изобразителното изкуство в ну изготвил: проверилЗадача по академична дисциплина Методика на изобразителното изкуство в ну изготвил: проверил
I“, които са се превърнали в обект на постоянен анализ и интерпретации. Акварелите му го нареждат сред първите европейски пейзажисти, амбициозните му гравюри предизвикват революция в тази форма на изкуството
Задача 0.51 Mb. 7
чета
Курсова задача по Основи на специалната педагогика Тема Увреждане на слухаКурсова задача по Основи на специалната педагогика Тема Увреждане на слуха
Hz (долната граница на чувствителност на човешкия слух е около 16 Hz). Звук със сила по-голяма от 125 dB предизвиква болка у чуващия. Загуба на слуха до 40 dB се приема за лека, до 55 dB – за умерена, а до 90 dB – за тежка
Задача 28.03 Kb. 7
чета
Задача : Напишете програма, която генерира и отпечатва всички комбинации с повторение на k елемента над n-елементно множество. Ако n еЗадача : Напишете програма, която генерира и отпечатва всички комбинации с повторение на k елемента над n-елементно множество. Ако n е
N. Напишете програма, която намира всички подмножества от числа от масива, които имат сума N
Задача 8.12 Kb. 1
чета
Дидактични игри, свързани с безопасното движение на пътя „Внимание: „Светофар!“Дидактични игри, свързани с безопасното движение на пътя „Внимание: „Светофар!“
Задача 0.84 Mb. 1
чета
Задача на дъската. 15-6=9 След това рисува стрелки под всяка цифра и записва наименованието и в задачатаЗадача на дъската. 15-6=9 След това рисува стрелки под всяка цифра и записва наименованието и в задачата
Задача 18.83 Kb. 1
чета
К о н с п е к т теми по сг в педиатрията Основни принципи на профилактика в детската възрастК о н с п е к т теми по сг в педиатрията Основни принципи на профилактика в детската възраст
Задача 150.64 Kb. 72
чета

1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница