§16. Задачи от пресмятане на вероятности Съдържание§16. Задачи от пресмятане на вероятности Съдържание
Задача 35.65 Kb. 1
чета
Задача по пиис на Иван Петров Иванов студент от специалност Геодезия, I курс, задочно обучение, ф. №5555Задача по пиис на Иван Петров Иванов студент от специалност Геодезия, I курс, задочно обучение, ф. №5555
N точки в равнината с координатите си по оси X и Y. Данните да се прочетат от файл, а резултатите да се изведат на екрана
Задача 44.98 Kb. 1
чета
Задача Започвайки от клетка А2Задача Започвайки от клетка А2
Sqrt. Ако искате да не въвеждате отново формулата по която се изчислява x2, то използувайте абсолютна адресация при изписването на формулата за изчисляване на x1 и след като копирате формулата в клетката N6 променете само знака пред
Задача 181.83 Kb. 1
чета
Курсова задача на тема: Цифров часовник Разработил : Димитър Николаев Жиланов Фак.№101210079, фетт, 34 грКурсова задача на тема: Цифров часовник Разработил : Димитър Николаев Жиланов Фак.№101210079, фетт, 34 гр
Задача 150.04 Kb. 1
чета
Проектиране на вход към подземен гараж – материал за ученикаПроектиране на вход към подземен гараж – материал за ученика
Задача 48.29 Kb. 1
чета
Задача по пиис на Иван Петров Иванов студент от специалност ссс, I курс, задочно обучение, ф. №11223Задача по пиис на Иван Петров Иванов студент от специалност ссс, I курс, задочно обучение, ф. №11223
Задача 43.24 Kb. 1
чета
Задача по пиис на Иван Петров Иванов студент от специалност ссс, I курс, 10 група, ф. №11222Задача по пиис на Иван Петров Иванов студент от специалност ссс, I курс, 10 група, ф. №11222
Задача 20.17 Kb. 1
чета
Задача По Програмиране и използване на компютри Студент: Христо Стоичков Фак.№20711108 I. ЗаданиеЗадача По Програмиране и използване на компютри Студент: Христо Стоичков Фак.№20711108 I. Задание
Cpu – Intel Seleron 333MHz, ram 32MB, hdd 3 gb, svga, 14” Color Monitor, Keyboard, Mouse
Задача 60.58 Kb. 1
чета
Задача за търговския пътник, навигация на роботи, задачи за планиране и конструиране (асемблиране) на сложни обекти и дрЗадача за търговския пътник, навигация на роботи, задачи за планиране и конструиране (асемблиране) на сложни обекти и др
Open/frontier/fringe на т нар открити възли или списък от натрупани/изминати пътища, започващи от началния възел – нарича се още фронт на търсенето
Задача 47.07 Kb. 1
чета
Задача за печат в спулера lpd узнава, че трябва да печата, както и получава информация за това кой подава задачата и как трябва да бъде отпечатана. След това lpd отпечатва задачата на съответния принтерЗадача за печат в спулера lpd узнава, че трябва да печата, както и получава информация за това кой подава задачата и как трябва да бъде отпечатана. След това lpd отпечатва задачата на съответния принтер
PostScript принтер Вие просто нямате никакви проблеми да печатате под Linux. Не е така обаче, ако принтерът Ви не е PostScript, а масовите принтери са именно такива
Задача 59.58 Kb. 1
чета
Задачата и нейните граници 2 Глава първа 4 Ученията на деветнадесетия век 4Задачата и нейните граници 2 Глава първа 4 Ученията на деветнадесетия век 4
Code civil и неговите коментатори 7 § Историческата школа и правният позитивизъм в Германия 13
Задача 3.87 Mb. 30
чета
Задача Отговорник Дата Забележки ІЗадача Отговорник Дата Забележки І
Задача 51.6 Kb. 1
чета
Програма 1 част 1Цели на упражнението Подробно запознаване с процесите на регистриране на клас и създаване на прозорецПрограма 1 част 1Цели на упражнението Подробно запознаване с процесите на регистриране на клас и създаване на прозорец
Win32 Application. При това може автоматично да се създаде нова работна среда (workspace). В полето Project name трябва да се въведе име на проекта, което става име и на изпълнимата програма
Задача 33.81 Kb. 1
чета
Задача Отговор Критерии за оценка Брой точки 1Задача Отговор Критерии за оценка Брой точки 1
Задача 95.26 Kb. 1
чета
Задача по цифрова схемотехника управление на матрична индикация Изготвил : Станислав Стоилов Проверил : доц. ЯкимовЗадача по цифрова схемотехника управление на матрична индикация Изготвил : Станислав Стоилов Проверил : доц. Якимов
HC90 : Двоичен брояч, със вход cb и разрешаващи входове R01 и R02, изградени на стандартна ttl логика
Задача 77.98 Kb. 1
чета

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница