Рисуване с кривиРисуване с криви
Inkscape, имат възможност за произволно запълване и очертание. Но за разлика от другите форми, траекторията може да бъде редактирана чрез свободно влачене, на която и да е от възловите точки
Задача 8.15 Kb. 1
чета
Задача по пиис на Иван Петров Иванов студент от специалност Геодезия, I курс, 3 група, ф. №5555Задача по пиис на Иван Петров Иванов студент от специалност Геодезия, I курс, 3 група, ф. №5555
N стълба, съставена от реални елементи, записани в текстов файл. Матрицата да се прочете от файла и да се изведе в Sheet1
Задача 38.51 Kb. 1
чета
Задача по пиис на Иван Петров Иванов студент от специалност Геодезия, I курс, 3 група, ф. №5555Задача по пиис на Иван Петров Иванов студент от специалност Геодезия, I курс, 3 група, ф. №5555
N стълба, съставена от реални елементи, записани в текстов файл. Матрицата да се прочете от файла и да се изведе на екрана
Задача 52.74 Kb. 1
чета
Задача по пик II еф редовно обучение, 2008/2009 гЗадача по пик II еф редовно обучение, 2008/2009 г
Result с един метод showResult, който връща символното представяне на резултата
Задача 387.97 Kb. 1
чета
Задача по Програмата в областта на цифровите технологии за Европа вжЗадача по Програмата в областта на цифровите технологии за Европа вж
IPv6, т е да могат да прилагат тази версия. Внедряването на ipv6 е предвидено като основна задача по Програмата в областта на цифровите технологии за Европа
Задача 34.23 Kb. 1
чета
Курсова задача по учебната дисциплина „Технологични системи в туризма\" На тема: Expedia Изготвили: Научен ръководител: Екип 1, Група 1210 Доц. Е. Великова сп. „Икономика на туризма\"Курсова задача по учебната дисциплина „Технологични системи в туризма" На тема: Expedia Изготвили: Научен ръководител: Екип 1, Група 1210 Доц. Е. Великова сп. „Икономика на туризма"
Задача 279.17 Kb. 1
чета
Задача за курсова работа. Да се състави релационна схема на таблиците. Да се създаде име на база по следния начинЗадача за курсова работа. Да се състави релационна схема на таблиците. Да се създаде име на база по следния начин
Задача 69.97 Kb. 1
чета
Задача. 1 Днп която проверява колко пъти дадена цифра се среща в число. #include long int number = 0Задача. 1 Днп която проверява колко пъти дадена цифра се среща в число. #include long int number = 0
N (N се въвежда от кбд), на което след разменяне на първата му цифра (най-лявата) с послената (най-дясната) и се умножи с X (X се въвежда от кбд) се получава число равно на даденото
Задача 29.63 Kb. 1
чета
Задача Да се напишат програми на Prolog за: а проверка четността на дадено числоЗадача Да се напишат програми на Prolog за: а проверка четността на дадено число
Sql, които да създават описаните таблици (като се изберат подходящи типове за съответните колони) и релационните връзки между тях
Задача 42.85 Kb. 1
чета
Задача А. Играта \"Wappo\"Задача А. Играта "Wappo"
N входните данни са коректни, няма повторени стени или капани и изходът винаги е съседен на клетка от края на дъската. В началото Уаппо и Юм-Чак са в различни клетки и нито един от двамата не е в клетка-капан
Задача 204.02 Kb. 1
чета
Курсова задача на тема Същност и съдържание на статистическото моделиране на туристическите комплексиКурсова задача на тема Същност и съдържание на статистическото моделиране на туристическите комплекси
Задача 417.48 Kb. 3
чета
Задача Проверете и ако е необходимо променете настройките на вашия ФотошопЗадача Проверете и ако е необходимо променете настройките на вашия Фотошоп
Info+History, Properties, Adjustments, група Layers+Channels+Paths. Запишете собственото работно пространство
Задача 13.11 Kb. 1
чета
Дървета ЦелДървета Цел
N – оценката е минимална. Оценката е максимална при изродено (в линеен списък) дърво
Задача 18.97 Kb. 1
чета
Задачи от степенни редове СъдържаниеЗадачи от степенни редове Съдържание
Задача 48.56 Kb. 1
чета
Задача за осемте царици Постановка на задачатаЗадача за осемте царици Постановка на задачата
X и Y, като всяка координата е цякло число от 1 до Тази двойка ще записваме в програмата във вида X/Y
Задача 48.47 Kb. 1
чета

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница