Обяснителна записка към геоложката карта на република българия м 1: 50 000 картен листОбяснителна записка към геоложката карта на република българия м 1: 50 000 картен лист
K-35-75-a (Искра) с площ 383,4 km2 е разположен в южната част на страната (фиг. 1)
Задача 1.67 Mb. 15
чета
Обяснителна записка към геоложката карта на република българия м 1: 50 000 картен листОбяснителна записка към геоложката карта на република българия м 1: 50 000 картен лист
Задача 2.44 Mb. 21
чета
Задача Тяло с маса mЗадача Тяло с маса m
F с постоянна посока, при което скоростта му се изменя с времето t по закона V = Kt2, където k = 3 ms Определете работата, която извършва силата f за първите 100 m от началото на движението
Задача 36.74 Kb. 1
чета
Задача 13 Хранителна плетеница Възраст 8+ години Цели на задачатаЗадача 13 Хранителна плетеница Възраст 8+ години Цели на задачата
Задача 9.25 Kb. 1
чета
Elliptical Marquee (Елиптичен маркер) селектира елипсовидни области. Single Row MarqueeElliptical Marquee (Елиптичен маркер) селектира елипсовидни области. Single Row Marquee
Rectangular Marquee (Правоъгълен маркер) селектира правоъгълна област в изображението
Задача 71.99 Kb. 1
чета
Задача за числово решение с компютърна симулация. Решението на проблема за перколацията включва намирането на критична вероятност, рЗадача за числово решение с компютърна симулация. Решението на проблема за перколацията включва намирането на критична вероятност, р
Задача 91.45 Kb. 1
чета
Задача: Генериране на страници на книга Изготвил : Александър Боянов Тодоров, фак.№: 80435, 3 курс, Компютърни наукиЗадача: Генериране на страници на книга Изготвил : Александър Боянов Тодоров, фак.№: 80435, 3 курс, Компютърни науки
Rrggbb. Дадени са 33 страници, като всяка страница е изображение в png формат 5128х3626 пиксела. За всяка страница имаме следната файлова структура
Задача 86.38 Kb. 1
чета
Задача Какво осигурява принципа „наследяване в обектно-ориентираното програмиране?Задача Какво осигурява принципа „наследяване в обектно-ориентираното програмиране?
TimeCmp и да връща стойност -1, ако първото време е преди второто; 1, ако първото време е след второто и 0, ако двете времена съвпадат
Задача 51.14 Kb. 1
чета
Alexander MalinovAlexander Malinov
T1, T2 и T3 ще бъдат цели числа в интервала между -2 000 000 000 и 2 000 000 000
Задача 190.46 Kb. 1
чета
Alexander MalinovAlexander Malinov
Задача 27.35 Kb. 1
чета
Курсова задача по Цифрова схемотехника Тема: Динамична индикация Изходни данни: Брой разряди 7 Индикатори с общ анод Проектирал: РъководителКурсова задача по Цифрова схемотехника Тема: Динамична индикация Изходни данни: Брой разряди 7 Индикатори с общ анод Проектирал: Ръководител
Hct93, Двоично-десетичен дешифратор 74hct42, Буфери за данни 74 hct244, Двоично-десетичен 7-сегментен дешифратор 74LS47
Задача 102.66 Kb. 1
чета
Обяснителна записка към геоложката карта на република българия м 1: 50 000 картен листОбяснителна записка към геоложката карта на република българия м 1: 50 000 картен лист
Задача 1.31 Mb. 11
чета
Утвърждавам: началник на рио – Р. Иванова в ъ н ш н о о ц е н я в а н е ІX клас – ІI срокУтвърждавам: началник на рио – Р. Иванова в ъ н ш н о о ц е н я в а н е ІX клас – ІI срок
Задача 51.95 Kb. 1
чета
Обяснителна записка към геоложката карта на република българия м 1: 50 000 картен листОбяснителна записка към геоложката карта на република българия м 1: 50 000 картен лист
Задача 2.18 Mb. 24
чета
Обяснителна записка към геоложката карта на република българия м 1: 50 000 картен листОбяснителна записка към геоложката карта на република българия м 1: 50 000 картен лист
Задача 2.56 Mb. 21
чета

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   31
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница