Задача за определяне на опасната зона на автомобила. При нейното определяне експертите в много случаи ползват данни за времената характеризиращи опасната зона (фиг. 1) и спирачното закъснение от справочнициЗадача за определяне на опасната зона на автомобила. При нейното определяне експертите в много случаи ползват данни за времената характеризиращи опасната зона (фиг. 1) и спирачното закъснение от справочници
Abstract: In this paper a new method for determination of braking deceleration and stopping distance is represented. The reaction time, actuating drive time, and time from start to fully developed deceleration has been described
Задача 46.73 Kb. 1
чета
Упражнение 4 биномно разпределение, разпределение на поасонУпражнение 4 биномно разпределение, разпределение на поасон
S на падналите точки. Каква е вероятността а s =7 само един път; б поне ведъж S=7; в всеки път се пада сума, по-голяма от 7
Задача 58.05 Kb. 1
чета
Windows Media Player. Разделите в лентата на задачите на Media Player улесняват фокусирането върху определена задачаWindows Media Player. Разделите в лентата на задачите на Media Player улесняват фокусирането върху определена задача
Windows Media Player, щракнете върху бутона Старт, изберете Всички програми, след което щракнете върху Windows Media Player
Задача 211.71 Kb. 1
чета
Задача 1: Каква е вероятността при хвърляне на 5 зара да се паднатЗадача 1: Каква е вероятността при хвърляне на 5 зара да се паднат
Задача 26.12 Kb. 1
чета
Alexander MalinovAlexander Malinov
N включително, като всяко число се среща максимум по веднъж. Това е пример за валидни два зара: „1 5 3“ и „2 4“, а това е пример за невалидни: „1 6 2“ и „1 4“
Задача 42.38 Kb. 1
чета
Задача за изследване на електрични явления. Олимпиадата е отворена за всички ученици и предполага и международно участие, в този смисъл тя е интернационалнаЗадача за изследване на електрични явления. Олимпиадата е отворена за всички ученици и предполага и международно участие, в този смисъл тя е интернационална
Задача 84.79 Kb. 1
чета
Утвърждавам: началник на рио – Р. Иванова в ъ н ш н о о ц е н я в а н е ІX клас – ІI срокУтвърждавам: началник на рио – Р. Иванова в ъ н ш н о о ц е н я в а н е ІX клас – ІI срок
Задача 52.82 Kb. 1
чета
Изследването на интелектуалните способности в рамките на конкурсната процедура за постъпване на държавна служба в мвр се осъщеИзследването на интелектуалните способности в рамките на конкурсната процедура за постъпване на държавна служба в мвр се осъще
Задача 81.5 Kb. 4
чета
Задача изучаване на структурните връзки на ниво отделен организъм, популация, биоценоза и екосистема. 4 основни отделаЗадача изучаване на структурните връзки на ниво отделен организъм, популация, биоценоза и екосистема. 4 основни отдела
Задача 282.56 Kb. 1
чета
Задача №6 „ Евристични методи II изработил: проверил: Наталия Ивайлова Метровска ас. Станчева група: 40Задача №6 „ Евристични методи II изработил: проверил: Наталия Ивайлова Метровска ас. Станчева група: 40
Задача 231.89 Kb. 1
чета
Практическо упражнение “Определяне на разстоянието до галактиката М100 по метода на фотометричните паралакси”Практическо упражнение “Определяне на разстоянието до галактиката М100 по метода на фотометричните паралакси”
V определената по спектрални данни скорост на отдалечаване на тази галактика 1400 km/s [2]
Задача 97.68 Kb. 1
чета
Курсова задача по Съвременни методи в инженерната химия Тема: Механизъм и математично описаниеКурсова задача по Съвременни методи в инженерната химия Тема: Механизъм и математично описание
Теченията могат да станат слоисти, а в газа и течността концентрациите могат да достигнат равновесните си стойности ci(), i=1,2
Задача 72.07 Kb. 1
чета
Обяснителна записка към геоложката карта на република българия м 1: 50 000 картен листОбяснителна записка към геоложката карта на република българия м 1: 50 000 картен лист
Задача 2.18 Mb. 21
чета
Обяснителна записка към геоложката карта на република българия м 1: 50 000 картен листОбяснителна записка към геоложката карта на република българия м 1: 50 000 картен лист
Задача 2.73 Mb. 22
чета
Смб – секция Плевен и соу “Стоян Заимов”-Плевен математическо състезание “стоян заимов” – 30. 10. 2004 годинаСмб – секция Плевен и соу “Стоян Заимов”-Плевен математическо състезание “стоян заимов” – 30. 10. 2004 година
Bcd (ab и cd са основи). Диагоналите ac и bd се пресичат в т. О. Ако sboc= 10см2, намерете sabo. Sdoc
Задача 23.57 Kb. 1
чета

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   31
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница