Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 Г. Обн. Дв бр. 109 от 23 Декември 2008гЗакон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 Г. Обн. Дв бр. 109 от 23 Декември 2008г
Закон 495.97 Kb. 2
чета
Закон за електронното управление и наредбите към него; Закон за достъп до обществена информацияЗакон за електронното управление и наредбите към него; Закон за достъп до обществена информация
Закон 120.67 Kb. 1
чета
Закон за правната помощ Обн., Дв, бр. 79 от 04. 10. 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 17 от 2006 г., бр. 30 от 2006 г.; изм и доп., бЗакон за правната помощ Обн., Дв, бр. 79 от 04. 10. 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 17 от 2006 г., бр. 30 от 2006 г.; изм и доп., б
Закон 253.7 Kb. 1
чета
Закон за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост. От рождения си ден 1 юни 1996 г., Закона за общинската собственост претърпя множество промени, основните от които бяха през 1999 г и 2004 гЗакон за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост. От рождения си ден 1 юни 1996 г., Закона за общинската собственост претърпя множество промени, основните от които бяха през 1999 г и 2004 г
Закон 213.23 Kb. 1
чета
Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността /зидзс обн. Дв., бр. 33 от 19 април 1996 годЗакон за изменение и допълнение на Закона за собствеността /зидзс обн. Дв., бр. 33 от 19 април 1996 год
Закон 162.09 Kb. 1
чета
Закон за бюджета на доо- 2012 г., Кодекс за социално осигуряване, 6 наредби,свързани със социалното осигуряванеЗакон за бюджета на доо- 2012 г., Кодекс за социално осигуряване, 6 наредби,свързани със социалното осигуряване
Закон 47.05 Kb. 1
чета
Предупреждение за отговорност за нарушения на вътрешният ред в етажната собственостПредупреждение за отговорност за нарушения на вътрешният ред в етажната собственост
Закон 32.95 Kb. 1
чета
П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съветП р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
Закон 22.42 Kb. 1
чета
Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 гЗакон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
Закон 253.62 Kb. 1
чета
Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 гЗакон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
Закон 229.82 Kb. 1
чета
Законодателна реформа на политическите финансиЗаконодателна реформа на политическите финанси
Закон 357.27 Kb. 1
чета
Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 гЗакон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г
Закон 367.07 Kb. 3
чета
Закон за защита на потребителите. Сдружение Потребител бг, 2006. 5 лвЗакон за защита на потребителите. Сдружение Потребител бг, 2006. 5 лв
Закон 80.86 Kb. 1
чета
Закон за адвокатите. И тук са необходими мненията и становищата на всеки един адвокат. Ненужно е да се посочи, че само от полза ще бъдат и всички бележки, съвети, критики относно професионалното всекидневиеЗакон за адвокатите. И тук са необходими мненията и становищата на всеки един адвокат. Ненужно е да се посочи, че само от полза ще бъдат и всички бележки, съвети, критики относно професионалното всекидневие
Закон 0.62 Mb. 3
чета
Закон за държавния служителЗакон за държавния служител
Закон 319.53 Kb. 1
чета

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   82
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница