Закон за изменение и допълнение на Закона за измерваниятаЗакон за изменение и допълнение на Закона за измерванията
Закон 246.67 Kb. 1
чета
Закон за измерванията Обн., Дв, бр. 46 от 05. 2002 г., в сила от 11. 2002 г., изм., бр. 88 от 11. 2005 г., изм и доп., бр. 95 от 29. 11. 2005 г., в сила от 03. 2006 г., изм., бр. 99 от 12. 2005 г., в сила от 10. 06. 2006 гЗакон за измерванията Обн., Дв, бр. 46 от 05. 2002 г., в сила от 11. 2002 г., изм., бр. 88 от 11. 2005 г., изм и доп., бр. 95 от 29. 11. 2005 г., в сила от 03. 2006 г., изм., бр. 99 от 12. 2005 г., в сила от 10. 06. 2006 г
Закон 409.02 Kb. 1
чета
Закон за запазване на механичната енергия. Потенциална енергия на тяло издигнато над земната повърхност. Потенциална енергия на пружинаЗакон за запазване на механичната енергия. Потенциална енергия на тяло издигнато над земната повърхност. Потенциална енергия на пружина
Закон 36.13 Kb. 1
чета
Закон за ветеринарномедицинската дейност ззж закон за защита на животнитеЗакон за ветеринарномедицинската дейност ззж закон за защита на животните
Закон 463.26 Kb. 2
чета
Закон за рибарството и аквакултуритеЗакон за рибарството и аквакултурите
Закон 1.43 Mb. 7
чета
Закон за обществени поръчки (зоп), Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело, Ви отправя настоящата покана за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчкаЗакон за обществени поръчки (зоп), Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело, Ви отправя настоящата покана за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка
Btv, Nova, btk и пет популярни радиопрограми. Да бъде предложена минимум по една програма с информационен характер на следните езици: английски, немски, руски, френски, испански, гръцки
Закон 0.59 Mb. 4
чета
Закон за обществени поръчки (зоп), Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело, Ви отправя настоящата покана за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчкаЗакон за обществени поръчки (зоп), Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело, Ви отправя настоящата покана за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка
Btv, Nova, btk и пет популярни радиопрограми. Да бъде предложена минимум по една програма с информационен характер на следните езици: английски, немски, руски, френски, испански
Закон 0.6 Mb. 4
чета
Закон за лечебните растенияЗакон за лечебните растения
Закон 0.76 Mb. 7
чета
Закон за Енергетиката 13 Закон за енергийната ефективност 13Закон за Енергетиката 13 Закон за енергийната ефективност 13
Закон 0.94 Mb. 10
чета
Закон за регионалното развитие исун информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на Европейския съюзЗакон за регионалното развитие исун информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на Европейския съюз
Nuts – обща класификация на териториалните единици за статистически цели, прилагана от евростат за регионите в Европейския съюз
Закон 0.84 Mb. 5
чета
И н ф о р м а ц и я за преценяване на необходимосттаИ н ф о р м а ц и я за преценяване на необходимостта
Закон 212.75 Kb. 1
чета
Закон за биологичното разнообразие Обн., Дв, бр. 77 от 08. 2002 г.; изм и доп., бр. 88 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 29 от 2006 г., бр. 30 от 2006 г.; изм и доп., бр. 34 от 2006 гЗакон за биологичното разнообразие Обн., Дв, бр. 77 от 08. 2002 г.; изм и доп., бр. 88 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 29 от 2006 г., бр. 30 от 2006 г.; изм и доп., бр. 34 от 2006 г
Закон 1.14 Mb. 6
чета
Български информационен консорциумБългарски информационен консорциум
Закон 41.07 Kb. 1
чета
Закон за електронното управление и наредбите към него ноември 2008 с ъ д ъ р ж а н и е закон за електронното управлениеЗакон за електронното управление и наредбите към него ноември 2008 с ъ д ъ р ж а н и е закон за електронното управление
I. Общи изисквания
Закон 3.33 Mb. 16
чета
Закон на Моор-Кулон Почти всички задачи, свързани с устойчивост и равновесие на почвите, се свеждат до прилагане на критерия за разрушение на Моор-КулонЗакон на Моор-Кулон Почти всички задачи, свързани с устойчивост и равновесие на почвите, се свеждат до прилагане на критерия за разрушение на Моор-Кулон
Закон 33.91 Kb. 1
чета

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   82
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница