Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финансиЗакон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
Закон 1.47 Mb. 9
чета
Закон за Националната агенция за приходите структура Чл. (1) (Изм. Дв, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01. 01. 2006 г.) Агенцията се състои от централно управление и териториални дирекцииЗакон за Националната агенция за приходите структура Чл. (1) (Изм. Дв, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01. 01. 2006 г.) Агенцията се състои от централно управление и териториални дирекции
Закон 12.41 Kb. 1
чета
І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. ОснованиеІ. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
Закон 40.67 Kb. 1
чета
Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република БългарияЗакон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
Закон 331.64 Kb. 1
чета
Закон за избиране на велико народно събрание отразена деноминацията от 07. 1999 г. Обн. Дв бр. 28 от 6 Април 1990г., попр. Дв бр. 29 от 10 Април 1990г., доп. Дв бр. 24 от 13 Март 2001г., изм. Дв бр. 45 от 30 Април 2002гЗакон за избиране на велико народно събрание отразена деноминацията от 07. 1999 г. Обн. Дв бр. 28 от 6 Април 1990г., попр. Дв бр. 29 от 10 Април 1990г., доп. Дв бр. 24 от 13 Март 2001г., изм. Дв бр. 45 от 30 Април 2002г
Закон 238.4 Kb. 1
чета
Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република БългарияЗаконопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България
Закон 104.71 Kb. 1
чета
Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 гЗакон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
Закон 2.09 Mb. 11
чета
Закон за собствеността и ползуването на земеделските земиЗакон за собствеността и ползуването на земеделските земи
Закон 1.01 Mb. 5
чета
Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интересиЗакон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Закон 303.48 Kb. 1
чета
Министерство на правосъдието агенция по вписваниятаМинистерство на правосъдието агенция по вписванията
Закон 36.91 Kb. 1
чета
Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Промените влизат в сила от 1 юли 2010 гЗакон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Промените влизат в сила от 1 юли 2010 г
Закон 124.29 Kb. 1
чета
Закон за нормативните актове, Закон за административните нарушения и наказания, Закон за администрацията, Закон за защита на личните данни, както и актовете по прилагането имЗакон за нормативните актове, Закон за административните нарушения и наказания, Закон за администрацията, Закон за защита на личните данни, както и актовете по прилагането им
Закон 59.63 Kb. 1
чета
Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредбиЗакон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
Закон 111.97 Kb. 1
чета
Закон за министерството на вътрешните работиЗакон за министерството на вътрешните работи
Закон 1.84 Mb. 8
чета
Закон за ветеринарномедицинската дейност /извадка/ в сила от 02. 05. 2006 гЗакон за ветеринарномедицинската дейност /извадка/ в сила от 02. 05. 2006 г
Закон 17.55 Kb. 1
чета

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   82
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница