Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаванеЗакон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване
Закон 58.69 Kb. 1
чета
Закон за изменение на някои правила за държавната служба от 7 февруари 1995 г. Gvnw, стp. 102, наричан по-нататък «спорната разпоредба»Закон за изменение на някои правила за държавната служба от 7 февруари 1995 г. Gvnw, стp. 102, наричан по-нататък «спорната разпоредба»
Marschall и Land Nordrhein-Westfalen (област Северен Рейн-Вестфалия, наричана по-нататък «Областта») във връзка с кандидатурата му за по-висока длъжност в учебния център на Schwerte (Германия)
Закон 104.4 Kb. 1
чета
Закон за народната просвета /знп/ и Правилник за приложение на Закона за народната просвета /ппзнпЗакон за народната просвета /знп/ и Правилник за приложение на Закона за народната просвета /ппзнп
I клас се приемат ученици, навършили определената от чл. 7, ал. 2 от знп възраст. Учениците постъпват с удостоверение за завършен подготвителен клас
Закон 0.51 Mb. 7
чета
Георги измирлиевГеорги измирлиев
Закон 196.12 Kb. 1
чета
Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палатаЗакон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата
Закон 323 Kb. 1
чета
Закон за защита на класифицираната информацияЗакон за защита на класифицираната информация
Закон 1.67 Mb. 11
чета
Закон за чистотата на атмосферния въздух (зчав) извършват контрол за спазване нормите за допустими емисии съгласно методикаЗакон за чистотата на атмосферния въздух (зчав) извършват контрол за спазване нормите за допустими емисии съгласно методика
Закон 343.61 Kb. 1
чета
Закон за здравето /извадка/ в сила от 01. 01. 2005 гЗакон за здравето /извадка/ в сила от 01. 01. 2005 г
Закон 23.49 Kb. 1
чета
Закон за радиото и телевизията /извадка/ Отразена деноминацията от 07. 1999 гЗакон за радиото и телевизията /извадка/ Отразена деноминацията от 07. 1999 г
Закон 114.05 Kb. 1
чета
Закон за изменение и допълнение на закона за специалните разузнавателни средстваЗакон за изменение и допълнение на закона за специалните разузнавателни средства
Закон 55.14 Kb. 1
чета
Закон за Националния дарителски фонд \"13 века България\"Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
Закон 57.33 Kb. 1
чета
Закон за Националния дарителски фонд \"13 века България\"Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
Закон 83.52 Kb. 1
чета
Закон за българските лични документи (загл. Изм. Дв, бр. 82 От 2009 Г.) В сила от 01. 04. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 гЗакон за българските лични документи (загл. Изм. Дв, бр. 82 От 2009 Г.) В сила от 01. 04. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
Закон 0.77 Mb. 5
чета
Закон за корпоративното подоходно облагане зки закон за кредитните институцииЗакон за корпоративното подоходно облагане зки закон за кредитните институции
Закон 289.55 Kb. 1
чета
Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки Обн. Дв, бр. 40 от 29. 05. 2012 г., в сила от 01. 07. 2012 г. Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда: 1Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки Обн. Дв, бр. 40 от 29. 05. 2012 г., в сила от 01. 07. 2012 г. Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда: 1
Закон 168.48 Kb. 1
чета

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   82
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница