Закон за храните /извадкаЗакон за храните /извадка
Закон 21.27 Kb. 1
чета
Закон за местното самоуправление и местната администрация в сила от 17. 09. 1991 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 гЗакон за местното самоуправление и местната администрация в сила от 17. 09. 1991 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
Закон 0.53 Mb. 3
чета
Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 гЗакон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
Закон 2.71 Mb. 16
чета
Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 гЗакон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
Закон 2.72 Mb. 16
чета
Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистърЗакон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър
Закон 65.35 Kb. 1
чета
Закон за чуждестранните инвестиции обн. Дв бр. 97 от 24 Октомври 1997г., попр. Дв бр. 99 от 29 Октомври 1997г., доп. Дв бр. 29 от 13 Март 1998г., изм. Дв бр. 153 от 23 Декември 1998гЗакон за чуждестранните инвестиции обн. Дв бр. 97 от 24 Октомври 1997г., попр. Дв бр. 99 от 29 Октомври 1997г., доп. Дв бр. 29 от 13 Март 1998г., изм. Дв бр. 153 от 23 Декември 1998г
Закон 102.94 Kb. 1
чета
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 Г. Чл. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2016 гЗакон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 Г. Чл. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2016 г
Закон 149.82 Kb. 1
чета
Закон за независимия финансов одитЗакон за независимия финансов одит
Закон 0.6 Mb. 3
чета
Закон за обществените поръчки (зоп); Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППзоп)Закон за обществените поръчки (зоп); Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППзоп)
Iii профил на купувача на цдг 165 „латинка”ГР. София. Съдържание. Срокове за поддържане на информацията в „профила на купувача
Закон 226.97 Kb. 1
чета
Закон за адвокатите, „облечен с Държавний Печат и зарегистриран под №180 на 16-й Декемврий 1888 гЗакон за адвокатите, „облечен с Държавний Печат и зарегистриран под №180 на 16-й Декемврий 1888 г
Закон 27.65 Kb. 1
чета
Закон за устройството на съдилищата в България (зус), с който се поставя началото на правната уредба на съдебната система на Третата българска държаваЗакон за устройството на съдилищата в България (зус), с който се поставя началото на правната уредба на съдебната система на Третата българска държава
Закон 412.2 Kb. 2
чета
Закон за горите отразена деноминацията от 05. 07. 1999 гЗакон за горите отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
Закон 1.27 Mb. 7
чета
Закон за собствеността отразена деноминацията от 05. 07. 1999 гЗакон за собствеността отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
Закон 290.17 Kb. 1
чета
Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /извадка/ в сила от 03. 10. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 гЗакон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /извадка/ в сила от 03. 10. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
Закон 91.53 Kb. 1
чета
Закона за лечебните растенияЗакона за лечебните растения
Закон 371.47 Kb. 6
чета

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   82
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница