Закон за изминение и допълнение на закона за движението по пътищатаЗакон за изминение и допълнение на закона за движението по пътищата
Закон 118 Kb. 1
чета
Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (извлечение) в сила от 17. 09. 2010 г. Обн. Дв бр. 73 от 17 Септември 2010г., изм. Дв бр. 88 от 9 Ноември 2010г., изм. Дв бЗакон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (извлечение) в сила от 17. 09. 2010 г. Обн. Дв бр. 73 от 17 Септември 2010г., изм. Дв бр. 88 от 9 Ноември 2010г., изм. Дв б
Закон 125.13 Kb. 1
чета
Закон за държавния бюджет на Република България /здбрб/ за 2011 гЗакон за държавния бюджет на Република България /здбрб/ за 2011 г
Закон 168.43 Kb. 1
чета
Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 гЗакон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
Закон 1.64 Mb. 10
чета
Закон за опазване на земеделските земиЗакон за опазване на земеделските земи
Закон 354.17 Kb. 2
чета
Закон за лицата и семейството законът влиза в сила от 10. 09. 1949 гЗакон за лицата и семейството законът влиза в сила от 10. 09. 1949 г
Закон 67.42 Kb. 1
чета
Закон за управление на етажната собственост в сила от 01. 05. 2009 г. Обн. Дв бр. 6 от 23 Януари 2009г., изм. Дв бр. 15 от 23 Февруари 2010г., изм. Дв бЗакон за управление на етажната собственост в сила от 01. 05. 2009 г. Обн. Дв бр. 6 от 23 Януари 2009г., изм. Дв бр. 15 от 23 Февруари 2010г., изм. Дв б
Закон 53.67 Kb. 1
чета
За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2013 гЗа степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2013 г
Закон 6.11 Mb. 36
чета
Законите на потомците на ной седемте заповеди на Твореца за народите по светаЗаконите на потомците на ной седемте заповеди на Твореца за народите по света
Закон 2.1 Mb. 11
чета
Закон за филмовата индустрия Ежегодни постановления на Министерски съвет за изпълнение на закона за държавния бюджетЗакон за филмовата индустрия Ежегодни постановления на Министерски съвет за изпълнение на закона за държавния бюджет
Закон 0.69 Mb. 3
чета
Закон за филмовата индустрия Ежегодни постановления на Министерски съвет за изпълнение на закона за държавния бюджетЗакон за филмовата индустрия Ежегодни постановления на Министерски съвет за изпълнение на закона за държавния бюджет
Закон 0.88 Mb. 4
чета
Закон за филмовата индустрия Ежегодни постановления на Министерски съвет за изпълнение на закона за държавния бюджетЗакон за филмовата индустрия Ежегодни постановления на Министерски съвет за изпълнение на закона за държавния бюджет
Закон 0.78 Mb. 4
чета
Законопроектът за изменение и допълнение на конституцията Относно консолидацията на дружествата в енергийния секторЗаконопроектът за изменение и допълнение на конституцията Относно консолидацията на дружествата в енергийния сектор
Закон 317.85 Kb. 1
чета
Закон за задълженията и договоритеЗакон за задълженията и договорите
Закон 0.71 Mb. 5
чета
Закон за собствеността отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г. Обн. Дв бр. 92 от 16 Ноември 1951г., изм. Дв бр. 12 от 11 Февруари 1958г., изм. Дв бр. 90 от 8 Ноември 1960г., изм. Дв бЗакон за собствеността отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г. Обн. Дв бр. 92 от 16 Ноември 1951г., изм. Дв бр. 12 от 11 Февруари 1958г., изм. Дв бр. 90 от 8 Ноември 1960г., изм. Дв б
Закон 40.53 Kb. 1
чета

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   82
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница