Закон за данък върху добавената стойност в сила от 01. 01. 2007 гЗакон за данък върху добавената стойност в сила от 01. 01. 2007 г
Закон 2.87 Mb. 19
чета
Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армияЗакон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия
Закон 357.05 Kb. 3
чета
Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправлениеЗакон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
Закон 441.46 Kb. 3
чета
Закон за избиране на велико народно събрание обнародван, дв, бр. 28 от 6 април 1990 г., попр., бр. 29 от 1990 г., доп., бр. 24 от 2001 г., в сила от 17. 03. 2001 г. (Изм доп. Дв бр. 45/2002 г.) Глава първаЗакон за избиране на велико народно събрание обнародван, дв, бр. 28 от 6 април 1990 г., попр., бр. 29 от 1990 г., доп., бр. 24 от 2001 г., в сила от 17. 03. 2001 г. (Изм доп. Дв бр. 45/2002 г.) Глава първа
Закон 211.83 Kb. 1
чета
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за допитване до народаЗаконопроект за изменение и допълнение на Закона за допитване до народа
Закон 82.43 Kb. 1
чета
Закон на Боде Резултат (AU) Планета Разстояние (AU) (0 + 4)/10 0,4 Меркурий 0,39 (3 + 4)/10 0,7 Венера 0,72 (6 + 4)/10 1 Земя 1 (12 + 4)/10 1,6 Марс 1,52Закон на Боде Резултат (AU) Планета Разстояние (AU) (0 + 4)/10 0,4 Меркурий 0,39 (3 + 4)/10 0,7 Венера 0,72 (6 + 4)/10 1 Земя 1 (12 + 4)/10 1,6 Марс 1,52
AU, по определение е равна на средното разтояние между Земята и Слънцето, приблизително 150 млн км
Закон 16.02 Kb. 1
чета
Закон на Боде Резултат (AU) Планета Разстояние (AU) (0 + 4)/10 0,4 Меркурий 0,39 (3 + 4)/10 0,7 Венера 0,72 (6 + 4)/10 1 Земя 1 (12 + 4)/10 1,6 Марс 1,52Закон на Боде Резултат (AU) Планета Разстояние (AU) (0 + 4)/10 0,4 Меркурий 0,39 (3 + 4)/10 0,7 Венера 0,72 (6 + 4)/10 1 Земя 1 (12 + 4)/10 1,6 Марс 1,52
AU, по определение е равна на средното разстояние между Земята и Слънцето, приблизително 150 млн км
Закон 16 Kb. 1
чета
Закон за местните данъци и такси в сила от 01. 01. 1998 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 гЗакон за местните данъци и такси в сила от 01. 01. 1998 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
Закон 1.48 Mb. 8
чета
Закон на Хекел е възможно само едно заключение той трябва да се забрави. Така ще спрем да си служим с неверни и безсмислени аргументиЗакон на Хекел е възможно само едно заключение той трябва да се забрави. Така ще спрем да си служим с неверни и безсмислени аргументи
Закон 1.24 Mb. 7
чета
За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2012 гЗа степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2012 г
Закон 5.88 Mb. 35
чета
Закон за адвокатите, 22. 11. 2008 г., зала „София\"на х-л „София\"Закон за адвокатите, 22. 11. 2008 г., зала „София"на х-л „София"
Закон 222.29 Kb. 1
чета
Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на република българияЗакон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на република българия
Закон 1.41 Mb. 8
чета
Закон за гражданската регистрацияЗакон за гражданската регистрация
Закон 0.82 Mb. 5
чета
Закон за корпоративното подоходно облагане ( зкпо ) Закон за юридическите лица с нестопанска целЗакон за корпоративното подоходно облагане ( зкпо ) Закон за юридическите лица с нестопанска цел
Закон 89.02 Kb. 1
чета
Закон за счетоводството ( зсч ) Закон за хазартаЗакон за счетоводството ( зсч ) Закон за хазарта
Закон 78.44 Kb. 1
чета

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   82
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница