I. наименование на административната услуга извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лицаI. наименование на административната услуга извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица
C, Вкус, Активна реакция /рН/, Окисляемост, Амониев йон, Нитрити, Нитрати, Манган, Остатъчен активен хлор, Желязо, Калций, Магнезий, Обща твърдост, Хлориди, Хром, Флуориди, Цинк, Фосфати, Цианиди, Мед, Сулфати
Закон 70.52 Kb. 1
чета
Министерство на земеделието и храните национална служба за растителна защитаМинистерство на земеделието и храните национална служба за растителна защита
Закон 82.93 Kb. 1
чета
Закон за избиране на народни представителиЗакон за избиране на народни представители
Закон 0.75 Mb. 4
чета
Закон за управление на етажната собственост в сила от 01. 05. 2009 г. Обн. Дв бр. 6 от 23 Януари 2009г., изм. Дв бр. 15 от 23 Февруари 2010г., изм. Дв бр. 8 от 25 Януари 2011г., изм. Дв бр. 57 от 26 Юли 2011гЗакон за управление на етажната собственост в сила от 01. 05. 2009 г. Обн. Дв бр. 6 от 23 Януари 2009г., изм. Дв бр. 15 от 23 Февруари 2010г., изм. Дв бр. 8 от 25 Януари 2011г., изм. Дв бр. 57 от 26 Юли 2011г
Закон 0.55 Mb. 4
чета
Уважаема госпожо председателУважаема госпожо председател
Закон 60.68 Kb. 1
чета
Закон за избиране на народни представители обн. Дв бр. 37 от 13 Април 2001г., изм. Дв бр. 44 от 8 Май 2001г., изм. Дв бр. 45 от 30 Април 2002г., изм. Дв бр. 28 от 1 Април 2005г., изм. Дв бЗакон за избиране на народни представители обн. Дв бр. 37 от 13 Април 2001г., изм. Дв бр. 44 от 8 Май 2001г., изм. Дв бр. 45 от 30 Април 2002г., изм. Дв бр. 28 от 1 Април 2005г., изм. Дв б
Закон 0.72 Mb. 4
чета
Закон за местните избори отразена деноминацията от 05. 07. 1999 гЗакон за местните избори отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
Закон 0.72 Mb. 4
чета
Закон за изменение и допълнение на закона за лекарствените продукти в хуманната медицинаЗакон за изменение и допълнение на закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
Закон 344.4 Kb. 1
чета
Закон за изменение и допълнение на закона за здравното осигуряванеЗакон за изменение и допълнение на закона за здравното осигуряване
Закон 139.55 Kb. 1
чета
Закон за кадастъра и имотния регистър в сила от 01. 01. 2001 гЗакон за кадастъра и имотния регистър в сила от 01. 01. 2001 г
Закон 0.67 Mb. 5
чета
Закон за кадастъра и имотния регистър в сила от 01. 01. 2001 гЗакон за кадастъра и имотния регистър в сила от 01. 01. 2001 г
Закон 0.68 Mb. 5
чета
Закон за защита на държавата и чрез неговите постановки беше унищожен в разцвета на младостта си и на творческите си дарования самият Гео МилевЗакон за защита на държавата и чрез неговите постановки беше унищожен в разцвета на младостта си и на творческите си дарования самият Гео Милев
Закон 30.85 Kb. 1
чета
Закон за избиране на членове на европейския парламент от република българия в сила от 06. 03. 2007 г. Обн. Дв бр. 20 от 6 Март 2007г., изм. Дв бр. 19 от 22 Февруари 2008г., изм. Дв бр. 25 от 3 Април 2009г., изм. Дв бЗакон за избиране на членове на европейския парламент от република българия в сила от 06. 03. 2007 г. Обн. Дв бр. 20 от 6 Март 2007г., изм. Дв бр. 19 от 22 Февруари 2008г., изм. Дв бр. 25 от 3 Април 2009г., изм. Дв б
Закон 0.68 Mb. 4
чета
Закон за местните избори глава първа общи положенияЗакон за местните избори глава първа общи положения
Закон 0.74 Mb. 4
чета
Закон за управление на етажната собственост в сила от 01. 05. 2009 г. Обн. Дв бр. 6 от 23 Януари 2009г., изм. Дв бр. 15 от 23 Февруари 2010г., изм. Дв бр. 8 от 25 Януари 2011г. Глава първа. Общи положенияЗакон за управление на етажната собственост в сила от 01. 05. 2009 г. Обн. Дв бр. 6 от 23 Януари 2009г., изм. Дв бр. 15 от 23 Февруари 2010г., изм. Дв бр. 8 от 25 Януари 2011г. Глава първа. Общи положения
Закон 404.07 Kb. 3
чета

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   82
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница