Закон за детето и изобщо реформите в политиките за децата и семействатаЗакон за детето и изобщо реформите в политиките за децата и семействата
Закон 0.82 Mb. 1
чета
Чл. С този закон се определят мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, както и организацията и контролът по тяхното изпълнениеЧл. С този закон се определят мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, както и организацията и контролът по тяхното изпълнение
Закон 0.9 Mb. 8
чета
Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 гЗакон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
Закон 2.01 Mb. 11
чета
Закон за свободното движение на услуги и за правото за придобиване на практика като европейски адвокат, както и за предоставянето на правни услуги чрез международно действащи адвокати в АвстрияЗакон за свободното движение на услуги и за правото за придобиване на практика като европейски адвокат, както и за предоставянето на правни услуги чрез международно действащи адвокати в Австрия
Закон 150.5 Kb. 1
чета
Закон за гробищата, погребалната и траурно-обредната дейност част първа обща част глава първа. Общи положенияЗакон за гробищата, погребалната и траурно-обредната дейност част първа обща част глава първа. Общи положения
Закон 222.5 Kb. 3
чета
Закон за данък върхудобавената стойност в сила от 01. 01. 2007 г. За да смените програмното осигуряване на систематаЗакон за данък върхудобавената стойност в сила от 01. 01. 2007 г. За да смените програмното осигуряване на системата
5, трябва да сте приключили и подали регистрите по ддс и Справката декларация по зддс за месец декември 2006 г
Закон 383.5 Kb. 7
чета
Закона за обществените поръчкиЗакона за обществените поръчки
Закон 27.96 Kb. 1
чета
Закон на Хабъл\" \"Колкото по- далече е една галактика, толкова по- бързо се движи тя\"Закон на Хабъл" "Колкото по- далече е една галактика, толкова по- бързо се движи тя"
Закон 55 Kb. 1
чета
Закон за защита от шума в околната среда, Закона за управление на отпадъците и Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щетиЗакон за защита от шума в околната среда, Закона за управление на отпадъците и Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети
MW, работещ на гориво нафта. Изпускащото устройство към котела не е оборудвано с пробовземна точка, съгласно изискванията на чл. 11 и чл. 12 от Наредба №6/1999г
Закон 61.29 Kb. 1
чета
Закон за лечебните растения Обн., Дв, бр. 29 от 04. 2000 г., изм., бр. 23 от 03. 2002 г., бр. 91 от 25. 09. 2002 г., в сила от 01. 2003 г., бр. 30 от 11. 04. 2006 г., в сила от 12. 07. 2006 г., бр. 65 от 11Закон за лечебните растения Обн., Дв, бр. 29 от 04. 2000 г., изм., бр. 23 от 03. 2002 г., бр. 91 от 25. 09. 2002 г., в сила от 01. 2003 г., бр. 30 от 11. 04. 2006 г., в сила от 12. 07. 2006 г., бр. 65 от 11
Закон 0.91 Mb. 10
чета
Закона за водите /обн. Дв бр. 67/1999г изм и доп. Дв бр. 61/2010гЗакона за водите /обн. Дв бр. 67/1999г изм и доп. Дв бр. 61/2010г
Закон 19.9 Kb. 1
чета
Закон за управление на отпадъците, Закон за водите и Наредба за съхранение на опасни вещества и смесиЗакон за управление на отпадъците, Закон за водите и Наредба за съхранение на опасни вещества и смеси
Закон 76 Kb. 1
чета
Закон за водите в сила от 28. 01. 2000 гЗакон за водите в сила от 28. 01. 2000 г
Закон 3.14 Mb. 18
чета
Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд отразена деноминацията от 05. 07. 1999 гЗакон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
Закон 283.39 Kb. 1
чета
Закон за администрациятаЗакон за администрацията
Закон 30.85 Kb. 1
чета

1   ...   65   66   67   68   69   70   71   72   73
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница