Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събраниеЗакон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание
Закон 97.97 Kb. 1
чета
Закон за устройство на територията чл. 137. (Изм. Дв, бр. 65 от 2003 г.) (1) в зависимост от характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при експлоатация строежите се категоризират, както следваЗакон за устройство на територията чл. 137. (Изм. Дв, бр. 65 от 2003 г.) (1) в зависимост от характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при експлоатация строежите се категоризират, както следва
I и II клас от републиканската пътна мрежа, железопътни линии, пристанища и летища за обществено ползване, метрополитени и съоръженията към тях
Закон 47.79 Kb. 1
чета
Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 гЗакон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
Закон 2.22 Mb. 14
чета
Закон за управление на етажната собственост в сила от 01. 05. 2009 г. Обн. Дв бр. 6 от 23 Януари 2009г., изм. Дв бр. 15 от 23 Февруари 2010г., изм. Дв бр. 8 от 25 Януари 2011г., изм. Дв бЗакон за управление на етажната собственост в сила от 01. 05. 2009 г. Обн. Дв бр. 6 от 23 Януари 2009г., изм. Дв бр. 15 от 23 Февруари 2010г., изм. Дв бр. 8 от 25 Януари 2011г., изм. Дв б
Закон 0.54 Mb. 3
чета
Закон за общинската собственост в сила от 01. 06. 1996 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 гЗакон за общинската собственост в сила от 01. 06. 1996 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
Закон 0.55 Mb. 4
чета
Закон за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други произведения в сила от 1 януари 2001 г. Обн. Дв бр. 108 от 29 Декември 2000г. Глава първа. Общи положения предмет ЧЗакон за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други произведения в сила от 1 януари 2001 г. Обн. Дв бр. 108 от 29 Декември 2000г. Глава първа. Общи положения предмет Ч
Закон 100.34 Kb. 1
чета
Закон за държавната собственост в сила от 01. 01. 1996 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 гЗакон за държавната собственост в сила от 01. 01. 1996 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
Закон 0.64 Mb. 5
чета
Закон за обществените поръчки 2016 г програма на семинар 24-26 февруари 2016 г., хотел „Св. СофияЗакон за обществените поръчки 2016 г програма на семинар 24-26 февруари 2016 г., хотел „Св. София
Закон 17.06 Kb. 1
чета
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интересиЗакона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Закон 88.34 Kb. 1
чета
Закон за икономически и социален съвет обн. Дв бр. 41 от 24 Април 2001г., изм. Дв бр. 120 от 29 Декември 2002г., изм. Дв бр. 20 от 4 Март 2003г., изм. Дв бр. 17 от 24 Февруари 2006г., изм. Дв бЗакон за икономически и социален съвет обн. Дв бр. 41 от 24 Април 2001г., изм. Дв бр. 120 от 29 Декември 2002г., изм. Дв бр. 20 от 4 Март 2003г., изм. Дв бр. 17 от 24 Февруари 2006г., изм. Дв б
Закон 148.79 Kb. 1
чета
Закон за сметната палата (Обн., Дв, бр. 109 от 18. 12. 2001 г.; изм и доп., бр. 45 от 2002 г.; изм., бр. 31 от 2003 г.; изм и доп., бр. 38 от 11. 05. 2004 г.) Глава първа общи положенияЗакон за сметната палата (Обн., Дв, бр. 109 от 18. 12. 2001 г.; изм и доп., бр. 45 от 2002 г.; изм., бр. 31 от 2003 г.; изм и доп., бр. 38 от 11. 05. 2004 г.) Глава първа общи положения
Закон 279.37 Kb. 1
чета
Закон за държавния печат и националното знаме на република българия в сила от 25. 05. 1998 гЗакон за държавния печат и националното знаме на република българия в сила от 25. 05. 1998 г
Закон 195.38 Kb. 1
чета
Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, №454-01-33, внесен от Мустафа Сали Карадайъ и Хасан Адемов Адемов на 31. 10. 2014гЗакон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, №454-01-33, внесен от Мустафа Сали Карадайъ и Хасан Адемов Адемов на 31. 10. 2014г
Закон 122.87 Kb. 1
чета
Закон на станата. В този смисъл измененията и допълненията на Конституцията от 2003 и 2005Закон на станата. В този смисъл измененията и допълненията на Конституцията от 2003 и 2005
Закон 75.6 Kb. 1
чета
Закон за наф функции: Средство за управлениеЗакон за наф функции: Средство за управление
Закон 211.16 Kb. 1
чета

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   82
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница