Заседание по външни отношения е отразено в отделно съобщение за печата (6739/10)Заседание по външни отношения е отразено в отделно съобщение за печата (6739/10)
Ilze juhansone ръководител на дирекция „Европейски съюз“ в Министерството на външните работи
Заседание 70.4 Kb. 1
чета
Заседание на комисията, което ще се проведе на 23 април 2013Заседание на комисията, което ще се проведе на 23 април 2013
Simone Beissel Ви кани да участвате в 18-ото заседание на комисията, което ще се проведе на 23 април 2013 г., вторник, от 11,00 ч до 18,00 ч в седалището на Комитета на регионите, rue Belliard/Belliardstraat 101
Заседание 59.63 Kb. 1
чета
Заседание на Съвета Общи въпроси Люксембург, 16 октомври 2012 г. Председател г-н Andreas mavroyiannisЗаседание на Съвета Общи въпроси Люксембург, 16 октомври 2012 г. Председател г-н Andreas mavroyiannis
Karel schwarzenberg първи заместник министър-председател и министър на външните работи
Заседание 121.95 Kb. 1
чета
Заседание на дванадесети декември две хиляди и осма година в състав: председател: даниела гишинаЗаседание на дванадесети декември две хиляди и осма година в състав: председател: даниела гишина
Заседание 54.56 Kb. 1
чета
Заседание на Съвета Селско стопанство и рибарство Брюксел, 24 януари 2011 г. Председател г-н Sándor FazekasЗаседание на Съвета Селско стопанство и рибарство Брюксел, 24 януари 2011 г. Председател г-н Sándor Fazekas
Sabine laruelle министър за малките и средните предприятия, самостоятелно заетите лица, земеделието и научноизследователската политика
Заседание 165.1 Kb. 1
чета
Заседание на комисия ecos и конференция на тема „Промишлени иновации на 15 и 16 септември 2014 г в Родърхам (Обединено кралство) Уважаеми колегиЗаседание на комисия ecos и конференция на тема „Промишлени иновации на 15 и 16 септември 2014 г в Родърхам (Обединено кралство) Уважаеми колеги
Ecos и конференция на тема „Промишлени иновации“ на 15 и 16 септември 2014 г в Родърхам
Заседание 174.18 Kb. 1
чета
Заседание на комисия ecos на 26 април 2012 г. Точка 4 от дневния ред: организация на бъдещата работаЗаседание на комисия ecos на 26 април 2012 г. Точка 4 от дневния ред: организация на бъдещата работа
C1 – Координация на консултативните дейности и проследяване на становищата – Структуриран диалог – Срещи на докладчиците със заинтересованите страни
Заседание 57.48 Kb. 1
чета
Заседание на Съвета на fiec на 27 ноември 2008 г. Уважаеми инж. БойковЗаседание на Съвета на fiec на 27 ноември 2008 г. Уважаеми инж. Бойков
Fiec „Конференция” Мадрид 2009, провела се на 25 ноември 2008 г., и участие в годишно заседание на Съвета на fiec на 27 ноември 2008 г
Заседание 70.12 Kb. 1
чета
Известие за свикване комисия по политика на териториално сближаване и бюджет на ес (coter)Известие за свикване комисия по политика на териториално сближаване и бюджет на ес (coter)
Indra Ciukša, съветник по въпросите на регионалното развитие на латвийското председателство на Съвета
Заседание 55.65 Kb. 1
чета
Заседание на групата на 10. 07. 2008 г., изм и доп на трето заседание на групата на 19. 04. 2010 г. Раздел І общи положенияЗаседание на групата на 10. 07. 2008 г., изм и доп на трето заседание на групата на 19. 04. 2010 г. Раздел І общи положения
Заседание 83 Kb. 1
чета
Заседание на новото ръководство на фонда се очаква те да бъдат разпределени, посочи още премиерътЗаседание на новото ръководство на фонда се очаква те да бъдат разпределени, посочи още премиерът
Заседание 247.32 Kb. 1
чета
Заседание на комисия nat на 31 януари 2012 г. Точка 4 от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисиятаЗаседание на комисия nat на 31 януари 2012 г. Точка 4 от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисията
Nat към доклада за въздействието за 2011 г.: формуляри за оценка на въздействието
Заседание 107.99 Kb. 1
чета
Заседание Понеделник, 4 ноември 2013 г., 16. 15-18. 30 ч. Вторник, 5 ноември 2013 г., 00-12. 30 ч и 15. 30-19. 00 чЗаседание Понеделник, 4 ноември 2013 г., 16. 15-18. 30 ч. Вторник, 5 ноември 2013 г., 00-12. 30 ч и 15. 30-19. 00 ч
Заседание 52.05 Kb. 1
чета
Заседание на Съвета Транспорт, телекомуникации и енергетика Брюксел, 19 февруари 2009 г. Председател Mr Martin ŘÍmanЗаседание на Съвета Транспорт, телекомуникации и енергетика Брюксел, 19 февруари 2009 г. Председател Mr Martin ŘÍman
Tomáš HÜner заместник-министър на промишлеността и търговията, отговарящ за енергетиката
Заседание 203.29 Kb. 1
чета
Заседание на Съвета Общи въпроси Брюксел, 4 февруари 2013 г. Председател г н Eamon gilmoreЗаседание на Съвета Общи въпроси Брюксел, 4 февруари 2013 г. Председател г н Eamon gilmore
Didier reynders заместник министър-председател и министър на външните работи, външната търговия и европейските въпроси
Заседание 80.49 Kb. 1
чета

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница