Заседание Понеделник, 8 октомври 2012 г., 15. 00-18. 30 ч. Вторник, 9 октомври 2012 г., 00-12. 30 ч и 15. 00-18. 30 чЗаседание Понеделник, 8 октомври 2012 г., 15. 00-18. 30 ч. Вторник, 9 октомври 2012 г., 00-12. 30 ч и 15. 00-18. 30 ч
Заседание 57.06 Kb. 1
чета
Заседание на комисия educ и конференция на тема „Интелигентни региони пионери в прилагането на стратегията „Европа 2020Заседание на комисия educ и конференция на тема „Интелигентни региони пионери в прилагането на стратегията „Европа 2020
Educ и конференция на тема „Интелигентни региони – пионери в прилагането на стратегията „Европа 2020“, които ще се проведат на 25 и 26 април 2013 г в Espoo, Финландия
Заседание 113.6 Kb. 1
чета
Заседание на комисията, което ще се проведе наЗаседание на комисията, което ще се проведе на
Bas Verkerk Ви кани да участвате в 10-ото заседание на комисията, което ще се проведе на 5 септември 2013 г., четвъртък, от 14,30 ч до 17,30 ч в сградата на Комитета на регионите, Rue Belliard/Belliardstraat 101, 1040 Брюксел (зала jde 51)
Заседание 38.92 Kb. 1
чета
Заседание на Съвета Селско стопанство и рибарство Брюксел, 18 и 19 декември 2012 г. Председател г н Sofoclis aletrarisЗаседание на Съвета Селско стопанство и рибарство Брюксел, 18 и 19 декември 2012 г. Председател г н Sofoclis aletraris
Заседание 1.04 Mb. 8
чета
Заседание на осми ноември две хиляди и тринадесета година в състав председател: мария златареваЗаседание на осми ноември две хиляди и тринадесета година в състав председател: мария златарева
I, с рег от г на В. А., съдия в Районен съд гр. П., недвижимите имоти, чиято делба се иска да бъде извършена са били собственост на наследодателя на молителката
Заседание 48.38 Kb. 1
чета
Заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образованиеЗаседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование
Заседание 0.8 Mb. 5
чета
Заседание на Съвета Икономически и финансови въпроси Брюксел, 10 февруари 2009 г. Председател Miroslav kalousekЗаседание на Съвета Икономически и финансови въпроси Брюксел, 10 февруари 2009 г. Председател Miroslav kalousek
Sepa, предвидено за 1 ноември 2009 г., ще даде нов тласък на миграцията към sepa; макар да подчертава нуждата от яснота във връзка с ценообразуването в дългосрочен план
Заседание 278.83 Kb. 1
чета
Заседание на 11 юли 2007 г., Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 108 гласа „за\" и 1 глас „въздържал се\"Заседание на 11 юли 2007 г., Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 108 гласа „за" и 1 глас „въздържал се"
Заседание 0.87 Mb. 10
чета
Заседание на Финансовата комисия на 09. 12. 2011г., на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане на следните проектиЗаседание на Финансовата комисия на 09. 12. 2011г., на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти
Заседание 174.69 Kb. 1
чета
Заседание на Съвета Правосъдие и вътрешни работи Люксембург, 11-12 април 2011 г. Председател г-н Sándor pintéRЗаседание на Съвета Правосъдие и вътрешни работи Люксембург, 11-12 април 2011 г. Председател г-н Sándor pintéR
Pnr данни, т е за използване на резервационни данни на пътниците за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления
Заседание 423.27 Kb. 2
чета
П р о г р а м а 14 – 15 ноември 2008 гП р о г р а м а 14 – 15 ноември 2008 г
Akademia Podlaska, Instytut Filologii Polskiej, Katedra Językoznawstwa, Siedlce, Polska. Инновации в словообразовании русских, польских и чешских nomina abstracta: модальные предикаты
Заседание 98.46 Kb. 1
чета
Заседание на Съвета Селско стопанство и рибарство Люксембург, 22 и 23 октомври 2012 г. Председател г-н Sofoclis aletrarisЗаседание на Съвета Селско стопанство и рибарство Люксембург, 22 и 23 октомври 2012 г. Председател г-н Sofoclis aletraris
Заседание 293.23 Kb. 1
чета
Заседание на Съвета Икономически и финансови въпроси (Бюджет) и Помирителен комитет Брюксел, 9 ноември 2012 г. ПредседателЗаседание на Съвета Икономически и финансови въпроси (Бюджет) и Помирителен комитет Брюксел, 9 ноември 2012 г. Председател
Заседание 231.11 Kb. 1
чета
Съвет на европейския съюзСъвет на европейския съюз
Заседание 60.17 Kb. 1
чета
Заседание Понеделник, 22 април 2013 г., 15. 00-18. 30 ч. Вторник, 23 април 2013 г., 00-12. 30 чЗаседание Понеделник, 22 април 2013 г., 15. 00-18. 30 ч. Вторник, 23 април 2013 г., 00-12. 30 ч
European Design Centre („Европейски център по дизайн“), Vivendi, European Centre for Creative Economy („Европейски център за креативна икономика“), European Music Office („Европейска музикална служба“) и Colbert („Комитет Колбер“)Comité
Заседание 52.32 Kb. 1
чета

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница