Заседание на Народното събрание. София. В 10. 00 часа започва първото заседание на Министерски съвет с премиер Пламен ОрешарскиЗаседание на Народното събрание. София. В 10. 00 часа започва първото заседание на Министерски съвет с премиер Пламен Орешарски
Wwf ще даде пресконференция за представяне на резултатите от най-големия проект за възстановяване на редки и застрашени дървесни и растителни видове в България
Заседание 34.39 Kb. 1
чета
Заседание на Съвета Транспорт, телекомуникации и енергетика (Въпроси, свързани с енергетиката) Брюксел, 24 ноември 2011 гЗаседание на Съвета Транспорт, телекомуникации и енергетика (Въпроси, свързани с енергетиката) Брюксел, 24 ноември 2011 г
Ten-e, с оглед тяхното подобряване и адаптиране към предизвикателствата, пред които е изправен енергийният сектор в момента, и към общите цели на енергийната политика на ес
Заседание 209.36 Kb. 1
чета
Заседание на Съвета Транспорт, телекомуникации и енергетика Въпроси, свързани с енергетиката Люксембург, 15 юни 2012 гЗаседание на Съвета Транспорт, телекомуникации и енергетика Въпроси, свързани с енергетиката Люксембург, 15 юни 2012 г
Morten BÆk sørensen заместник постоянен секретар, Министерство на климата, енергетиката и сградния фонд
Заседание 118.89 Kb. 1
чета
Заседание на Съвета Общи въпроси Брюксел, 21 февруари 2011 г. Председател János martonyi министър на външните работи на УнгарияЗаседание на Съвета Общи въпроси Брюксел, 21 февруари 2011 г. Председател János martonyi министър на външните работи на Унгария
Steven vanackere заместник министър-председател и министър на външните работи и институционалните реформи
Заседание 69.53 Kb. 1
чета
Заседание на Съвета Общи въпроси Брюксел, 31 януари 2011 г. Председател Янош Мартони Министър на външните работи на УнгарияЗаседание на Съвета Общи въпроси Брюксел, 31 януари 2011 г. Председател Янош Мартони Министър на външните работи на Унгария
Steven vanackere заместник министър-председател и министър на външните работи и институционалните реформи
Заседание 96.21 Kb. 1
чета
Заседание по отваряне на ценовите оферти на участниците, получени в процедура по чл. 93б, ал. 3 от Закона за обществените поръчки с предметЗаседание по отваряне на ценовите оферти на участниците, получени в процедура по чл. 93б, ал. 3 от Закона за обществените поръчки с предмет
Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)”, изм с Допълнително споразумение към № с-16/23. 11. 2012 г на Министерството на финансите
Заседание 9.71 Kb. 1
чета
Заседание: 25 февруари 2016 Наименование на документа: Списък с решения и бъдещи дейности Документ заЗаседание: 25 февруари 2016 Наименование на документа: Списък с решения и бъдещи дейности Документ за
Ict/msp (2015) 379): отчетът от предишното заседание от 24 ноември 2015 беше приет без промени. Беше одобрен и списъкът с решения и бъдещи дейности
Заседание 49 Kb. 1
чета
Заседание: 16 юни 2016 Наименование на документа: Списък с решения и бъдещи дейности Документ заЗаседание: 16 юни 2016 Наименование на документа: Списък с решения и бъдещи дейности Документ за
Ict/msp (2016) 402v3): Дневният ред беше приет с някои промени, предизвикани от възможността на някои от членовете да присъстват докрая
Заседание 45.67 Kb. 1
чета
Заседание на двадесет и осми март две хиляди и шестнадесета година, в състав: председател: катя сукалинскаЗаседание на двадесет и осми март две хиляди и шестнадесета година, в състав: председател: катя сукалинска
Заседание 34.46 Kb. 1
чета
Заседание на педагогическия съвет на 25. 09. 2014 г. Съдържание 2 глава първа 3 Общи положения 3 глава втора 3Заседание на педагогическия съвет на 25. 09. 2014 г. Съдържание 2 глава първа 3 Общи положения 3 глава втора 3
Заседание 0.52 Mb. 7
чета
Заседание на Съвета Селско стопанство и рибарство Брюксел, 23 март 2009 г. Председател Petr gandalovičЗаседание на Съвета Селско стопанство и рибарство Брюксел, 23 март 2009 г. Председател Petr gandalovič
Sabine laruelle министър на малките и средните предприятия, самостоятелно заетите лица, земеделието и научноизследователската политика
Заседание 193.87 Kb. 1
чета
Заседание на Съвета Общи въпроси Брюксел, 13 април 2011 г. Председател г-н János martonyi министър на външните работи на УнгарияЗаседание на Съвета Общи въпроси Брюксел, 13 април 2011 г. Председател г-н János martonyi министър на външните работи на Унгария
Laurant wauquiez министър, отговарящ за европейските въпроси, към държавния министър, министър на външните работи и европейските въпроси
Заседание 109.73 Kb. 1
чета
Заседание на Съвета Околна среда Брюксел, 14 март 2011 г. Председател Sándor FazekasЗаседание на Съвета Околна среда Брюксел, 14 март 2011 г. Председател Sándor Fazekas
Заседание 194.99 Kb. 1
чета
Заседание на Съвета Външни работи търговия брюксел, 31 май 2012 г. Председател г-жа Pia Olsen DyhrЗаседание на Съвета Външни работи търговия брюксел, 31 май 2012 г. Председател г-жа Pia Olsen Dyhr
Didier reynders заместник министър-председател и министър на външните работи, външната търговия и европейските въпроси
Заседание 108.14 Kb. 1
чета
Заседание на Съвета Външни работи търговия брюксел, 31 май 2012 г. Председател г-жа Pia Olsen DyhrЗаседание на Съвета Външни работи търговия брюксел, 31 май 2012 г. Председател г-жа Pia Olsen Dyhr
Didier reynders заместник министър-председател и министър на външните работи, външната търговия и европейските въпроси
Заседание 108.71 Kb. 1
чета

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница