Заседание на Съвета Външни работи Брюксел, 22 февруари 2010 г. Председател г-жа Catherine AshtonЗаседание на Съвета Външни работи Брюксел, 22 февруари 2010 г. Председател г-жа Catherine Ashton
Pierre lellouche държавен секретар, отговарящ за европейските въпроси, към министъра на външните работи и европейските въпроси
Заседание 133.34 Kb. 1
чета
Заседание на Съвета Транспорт, телекомуникации и енергетика транспорт люксембург, 16 юни 2011 г. Председател г н Pál VölnerЗаседание на Съвета Транспорт, телекомуникации и енергетика транспорт люксембург, 16 юни 2011 г. Председател г н Pál Völner
За присъединяването на ес към Конвенцията за международни железопътни превози (Cotif), чиято цел е насърчаването, подобряването и улесняването на международния железопътен транспорт
Заседание 243.11 Kb. 1
чета
Заседание на Съвета Транспорт, телекомуникации и енергетика Брюксел, 31 март 2011 г. Председател г-н Pál VölnerЗаседание на Съвета Транспорт, телекомуникации и енергетика Брюксел, 31 март 2011 г. Председател г-н Pál Völner
Prs, предоставяна от европейската глобална навигационна спътникова система, създадена по програмата „Галилео“, чиято цел е да осигури непрекъснатост на услугите, свързани с чувствителни приложения
Заседание 300.89 Kb. 1
чета
Заседание Сряда, 20 февруари 2013 г., 00-12. 30 ч и 15. 00-18. 30 ч. Брюксел Зала asp a1G-2Заседание Сряда, 20 февруари 2013 г., 00-12. 30 ч и 15. 00-18. 30 ч. Брюксел Зала asp a1G-2
Anaïs Berthier и Natacha Cingotti, с френско гражданство, от името на ClientEarth и Friends of the Earth Europe, подкрепена от 14 подписа, относно достъпа до документи на ес и до информация за околната среда
Заседание 106.39 Kb. 1
чета
Заседание на Съвета Селско стопанство и рибарство Брюксел, 15-16 декември 2011 г. Председател г-н Marek sawickiЗаседание на Съвета Селско стопанство и рибарство Брюксел, 15-16 декември 2011 г. Председател г-н Marek sawicki
Codex Alimentarius и перспективите в това отношение, относно помощта за преработени цитрусови плодове и относно решения, разрешаващи пускането на пазара на генетично модифицирани организми
Заседание 1 Mb. 8
чета
Заседание на комисията. Комисията препоръча на г-н Пенгез ов да прекрати платения си отпуск и да продължи да изпълнява служебните си задълженияЗаседание на комисията. Комисията препоръча на г-н Пенгез ов да прекрати платения си отпуск и да продължи да изпълнява служебните си задължения
Заседание 11.92 Kb. 1
чета
Заседание на Съвета Селско стопанство и рибарство Брюксел, 28 и 29 ноември 2012 г. Председател г-н Sofoclis aletrarisЗаседание на Съвета Селско стопанство и рибарство Брюксел, 28 и 29 ноември 2012 г. Председател г-н Sofoclis aletraris
Sabine laruelle министър по въпросите на средната класа, малките и средните предприятия, самостоятелно заетите лица и на земеделието
Заседание 301.82 Kb. 1
чета
Заседание на Съвета Транспорт, телекомуникации и енергетика транспорт брюксел, 22 март 2012 г. Председател г-н Henrik Dam KristensenЗаседание на Съвета Транспорт, телекомуникации и енергетика транспорт брюксел, 22 март 2012 г. Председател г-н Henrik Dam Kristensen
Ten-t. Насоките съдържат изисквания за управлението на инфраструктурата на мрежата ten-t и приоритети за развитието ѝ, като в тях се предвиждат и инструменти за изпълнение
Заседание 176.18 Kb. 1
чета
Заседание на Съвета Транспорт, телекомуникации и енергетика Транспортни въпроси Люксембург, 29 октомври 2012 г. ПредседателЗаседание на Съвета Транспорт, телекомуникации и енергетика Транспортни въпроси Люксембург, 29 октомври 2012 г. Председател
Заседание 269.62 Kb. 1
чета
Заседание на Съвета Транспорт, телекомуникации и енергетика Брюксел, 20 декември 2012 г. Председател г н Efthemios FlourentzouЗаседание на Съвета Транспорт, телекомуникации и енергетика Брюксел, 20 декември 2012 г. Председател г н Efthemios Flourentzou
Заседание 495.36 Kb. 4
чета
Заседание на Борда на директорите на Европейската асоциация на юристите в предприятията (eclа) в Букурещ на 9 октомври 2009г. Уважаеми колегиЗаседание на Борда на директорите на Европейската асоциация на юристите в предприятията (eclа) в Букурещ на 9 октомври 2009г. Уважаеми колеги
Заседание 56 Kb. 1
чета
Заседание на Съвета Селско стопанство и рибарство Брюксел, 28 януари 2013 г. Председател г-н Simon coveneyЗаседание на Съвета Селско стопанство и рибарство Брюксел, 28 януари 2013 г. Председател г-н Simon coveney
Kris peeters министър-председател на правителството на фламандската общност и фламандски министър на икономиката, външната политика, земеделието и политиката за развитие на селските райони
Заседание 178.58 Kb. 1
чета
Заседание на Съвета Селско стопанство и рибарство Брюксел, 24 и 25 септември 2012 г. Председател г н Sofoclis aletrarisЗаседание на Съвета Селско стопанство и рибарство Брюксел, 24 и 25 септември 2012 г. Председател г н Sofoclis aletraris
Заседание 278.72 Kb. 1
чета
Заседание на Съвета Селско стопанство и рибарство Брюксел, 28 януари 2013 г. Председател г-н Simon coveneyЗаседание на Съвета Селско стопанство и рибарство Брюксел, 28 януари 2013 г. Председател г-н Simon coveney
Kris peeters министър-председател на правителството на фламандската общност и фламандски министър на икономиката, външната политика, земеделието и политиката за развитие на селските райони
Заседание 179.2 Kb. 1
чета
Заседание на Съвета Транспорт, телекомуникации и енергетика Люксембург, 9 октомври 2009 г. Председател г-жа Åsa TorstenssonЗаседание на Съвета Транспорт, телекомуникации и енергетика Люксембург, 9 октомври 2009 г. Председател г-жа Åsa Torstensson
Заседание 226.84 Kb. 1
чета

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница