„развитие на човешките ресурси” Ч„развитие на човешките ресурси” Ч
BG051PO001 06 „студентски стипендии“, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма
Инструкция 78.66 Kb. 1
чета
Инструкция № Із-417 от 10 март 2010 Г. За организацията и технологията на работа в структурите на мвр при издаване на българските лични документиИнструкция № Із-417 от 10 март 2010 Г. За организацията и технологията на работа в структурите на мвр при издаване на българските лични документи
Инструкция 350.75 Kb. 1
чета
Инструкция за експлоатация фискално устройство, вградено в автомат на самообслужване datecs dp-65 kl инструкция за експлоатацияИнструкция за експлоатация фискално устройство, вградено в автомат на самообслужване datecs dp-65 kl инструкция за експлоатация
Datecs dp-65 kl са съобразени с изискванията за финансова отчетност на про­даж­би­те на сто­ки (про­даж­ба на сту­де­ни и топ­ли на­пит­ки, хра­ни, иг­рач­ки и дру­ги), из­вър­ш­ва­ни чрез ав­то­ма­ти на са­мо­об­с­луж­ва­не
Инструкция 253.77 Kb. 1
чета
Инструкция за реда и условията за предоставяне на стипендии за успех и специални стипендии по проект bg051PO001 06 „студентски стипендии, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програмаИнструкция за реда и условията за предоставяне на стипендии за успех и специални стипендии по проект bg051PO001 06 „студентски стипендии, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма
BG051PO001 06 „Студентски стипендии” – 3 фаза. Студентите могат да подават формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта до 13 януари 2015 г
Инструкция 39.45 Kb. 1
чета
Инструкция № Iз-2401 от 16 септември 2011 Г. За химическа, биологическа и радиационна защита при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материалиИнструкция № Iз-2401 от 16 септември 2011 Г. За химическа, биологическа и радиационна защита при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материали
Iз-2401 от 16 септември 2011 Г. За химическа, биологическа и радиационна защита при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материали
Инструкция 170.67 Kb. 1
чета
Инструкция №38 от 1998 г за прилагане на тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност, приета с пмс no 186 от 1998 гИнструкция №38 от 1998 г за прилагане на тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност, приета с пмс no 186 от 1998 г
Инструкция 59.78 Kb. 1
чета
Инструкция №1 за реда за медицинско освидетелствуване на встъпващите в брак издадена от министерството на народното здравеИнструкция №1 за реда за медицинско освидетелствуване на встъпващите в брак издадена от министерството на народното здраве
Инструкция 36.85 Kb. 1
чета
Инструкция №24 за работа на центъра за планиране и разпределение на въздушното пространство на република българияИнструкция №24 за работа на центъра за планиране и разпределение на въздушното пространство на република българия
Инструкция 377.96 Kb. 1
чета
Инструкция за експлоатация на таймер ts-ed1 Инструкци я за работаИнструкция за експлоатация на таймер ts-ed1 Инструкци я за работа
Random: Активира, или дезактивира функцията за случайно включване и изключване на таймера
Инструкция 54.43 Kb. 1
чета
Инструкция за експлоатация на 24-часов таймер Инструкци я за работаИнструкция за експлоатация на 24-часов таймер Инструкци я за работа
Инструкция 15.27 Kb. 1
чета
Инструкция №1 от 24 октомври 2007 Г. За образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества лечебни заведения с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, през 2007 ГИнструкция №1 от 24 октомври 2007 Г. За образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества лечебни заведения с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, през 2007 Г
Инструкция 91.82 Kb. 1
чета
Инструкция № и-1 от 25 септември 2012 Г. За условията и реда за носене на служебно оръжие от служителите на главна дирекция \"охрана\"Инструкция № и-1 от 25 септември 2012 Г. За условията и реда за носене на служебно оръжие от служителите на главна дирекция "охрана"
Инструкция 43.7 Kb. 1
чета
Golden Mask 4wd двучестотен 8-18KhzGolden Mask 4wd двучестотен 8-18Khz
D благодарение на тях машината работи много по-добре в минерализирана почва*, а благодарение на геометрията на сондата позволява и по-добро проникване в земята
Инструкция 130.46 Kb. 1
чета
Инструкция за мерките за защита на личните данни в Стопанска академия „Д. А. Ценов\", Свищов I. Общи положения Чл. (1) Стопанска академия „Д. А. Ценов\"Инструкция за мерките за защита на личните данни в Стопанска академия „Д. А. Ценов", Свищов I. Общи положения Чл. (1) Стопанска академия „Д. А. Ценов"
Инструкция 492.73 Kb. 2
чета
Инструкция №34 за хигиената на спортните обекти и екипировка издадена от министерството на народното здравеИнструкция №34 за хигиената на спортните обекти и екипировка издадена от министерството на народното здраве
Инструкция 214.37 Kb. 1
чета

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница