Лекциите: Благой Видин Тема №1 Понятие за съвременно международно право. Определение. Характерни особеностиЛекциите: Благой Видин Тема №1 Понятие за съвременно международно право. Определение. Характерни особености
Jus gentium се е прилагал към чужденците в Рим и е регулирал както публичноправни, така и частноправни въпроси
Лекции 1.16 Mb. 8
чета
Лекции на су (непълни) политико-правни направления в ислямаЛекции на су (непълни) политико-правни направления в исляма
Лекции 0.95 Mb. 7
чета
Славянска филология съдържание на учебната програмаСлавянска филология съдържание на учебната програма
V в. Културно-историческа ситуация. Кирило-Методиевата кауза – първата проява на идеята за славянска взаимност. Slavia Orthodoxa и Slavia Romana. Най-старите литературни паметници сред славяните. Лаициза­ция на средновековните литератури през
Лекции 178.18 Kb. 1
чета
Лекции изнесени в Берлин от 20 23. 1914 г превод от руски: петранка георгиева нередактиран превод изготвил: петър иванов райчев препис от ръкописЛекции изнесени в Берлин от 20 23. 1914 г превод от руски: петранка георгиева нередактиран превод изготвил: петър иванов райчев препис от ръкопис
Лекции 0.81 Mb. 5
чета
Лекции за естественонаучната картина на светаЛекции за естественонаучната картина на света
Лекции 160.64 Kb. 1
чета
Лекции държани в Берлин между 23. 1904 и 1906 г превод от английски: вера гюлгелиева нередактиран превод изготвил: петър иванов райчев препис от копиеЛекции държани в Берлин между 23. 1904 и 1906 г превод от английски: вера гюлгелиева нередактиран превод изготвил: петър иванов райчев препис от копие
Лекции 4.24 Mb. 29
чета
Лекции за естествено раждане. Борисов: Учим чужденци, после ги „продавамеЛекции за естествено раждане. Борисов: Учим чужденци, после ги „продаваме
Лекции 0.68 Mb. 5
чета
Лекции по историческа граматика на българския език, по история на българския книжовен език до Възраждането и по развойни процеси в съвременния български езикЛекции по историческа граматика на българския език, по история на българския книжовен език до Възраждането и по развойни процеси в съвременния български език
V век (Евтимий Търновски) – 1977 г. (кандидат на филологическите науки); "Бъдещето на българския език от историческо гледище" (Към проблематиката на езиковото прогнозиране) – 1997 г
Лекции 29.21 Kb. 1
чета
Лекции Същност и еволюция на продаването Дейността продаване е от жизненоважно значение за развитието наЛекции Същност и еволюция на продаването Дейността продаване е от жизненоважно значение за развитието на
Лекции 1.86 Mb. 13
чета
Лекции и семинарни занятия по аналитична геометрияЛекции и семинарни занятия по аналитична геометрия
Ab спрямо оста g означаваме с ab = 
Лекции 2.89 Mb. 14
чета
Министерство на образованието и наукатаМинистерство на образованието и науката
Лекции 80.54 Kb. 1
чета
Лекции по увод в програмиранетоЛекции по увод в програмирането
Лекции 0.96 Mb. 16
чета
Лекции и семинарни занятия по линейна алгебраЛекции и семинарни занятия по линейна алгебра
Oзначaваме i = (0, 1), то i2 = (0, 1). (0, 1) = (-1, 0), т е i2 = -1; i се нарича имагинерна единица
Лекции 2.43 Mb. 24
чета
Лекции по компютърни мрежи и комуникацииЛекции по компютърни мрежи и комуникации
Lan (local area network) локална мрежа характеризира се с физическа ограниченост в рамките на една или няколко сгради с диаметър няколко километра. Традиционните локални мрежи предават със скорост 10 Mb/s до 100 Mb/s
Лекции 1.22 Mb. 6
чета
Лекции по обектно-ориентирано програмиранеЛекции по обектно-ориентирано програмиране
C++ резервираната дума struct може да се изпусне в дефиницията на структурни променливи, но в c не може
Лекции 0.95 Mb. 16
чета

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница