Община якоруда municipality of yakorudaОбщина якоруда municipality of yakoruda
V. На основание чл. 75, ал. 7, т. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, определям депозит за участие в размер на 10% /десет на сто/ върху началната тръжна цена за горепосочените имоти или
Протокол 42.66 Kb. 1
чета
Конвенция за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликтКонвенция за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт
Протокол 231.05 Kb. 1
чета
Първа общи положения чПърва общи положения ч
I – 209 от 22. 11. 2004год на мвр и мррб за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обекти в експлоатация (дв бр. 107 от 2004 год.), а именно
Протокол 155.65 Kb. 1
чета
ПриложениеПриложение
Протокол 130.15 Kb. 1
чета
О т ч е т за дейността на Общински съвет Пловдив и неговите комисии за периода 01. 05. 2013 г. 31. 10. 2013 г. Настоящият отчетО т ч е т за дейността на Общински съвет Пловдив и неговите комисии за периода 01. 05. 2013 г. 31. 10. 2013 г. Настоящият отчет
Протокол 284.63 Kb. 1
чета
Адрес за кореспонденция: фондация кузманов, Централна поща, пощенска кутия 1252, София 1000Адрес за кореспонденция: фондация кузманов, Централна поща, пощенска кутия 1252, София 1000
TV7 от 25. 05. 2011г. (запис от предаването е качен на сайта ни), няколко радиа, вестника и Интернет сайтове на рио, училища и други в цялата страна
Протокол 44.82 Kb. 1
чета
Първи общи положения чПърви общи положения ч
Протокол 115.26 Kb. 1
чета
Технологичен факултетТехнологичен факултет
Протокол 450.64 Kb. 1
чета
Решение на факултетРешение на факултет
Протокол 120.95 Kb. 1
чета
Изследване на схеми с диоди ЗаданиеИзследване на схеми с диоди Задание
File изберете Open и след това изберете файла със схемата, която ще симулирате
Протокол 15.38 Kb. 1
чета
Решение на факултетРешение на факултет
Протокол 59.21 Kb. 1
чета
Технологичен факултетТехнологичен факултет
Haccp екип (съгласно ca), ръководител на екип по безопасността на храните (съгласно iso 22000) или представител на ръководството по безопасността на храните (съгласно ifs) в производствени или търговски предприятия
Протокол 305.96 Kb. 1
чета
Обща информация и спецификация за интерфейсаОбща информация и спецификация за интерфейса
Etsi eg 201 730-1, Publication of interface specification under Directive 1999/5/ec (R&tte); Guidelines for the publication of interface specifications; Part 1: General and common aspects
Протокол 45.9 Kb. 1
чета
Решение на фс на факултет икономика на инфраструктуратаРешение на фс на факултет икономика на инфраструктурата
Протокол 184.99 Kb. 1
чета
Технологичен факултетТехнологичен факултет
Протокол 448.99 Kb. 1
чета

  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница