Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 гИздадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
V с дължина 150 м от еп “Красен дол” до упи VII, кв. 150 по плана на град Нови Пазар с възложител “Алмед” оод гр. Каспичан да не се извърши овос
Решение 129.24 Kb. 1
чета
На предложение Дата Съдържание на предложениетоНа предложение Дата Съдържание на предложението
Решение 1.42 Mb. 8
чета
Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съветРешение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
Решение 106.59 Kb. 1
чета
Решение №343 Дневен редРешение №343 Дневен ред
Решение 231.62 Kb. 1
чета
Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчкаРешение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
Решение 0.53 Mb. 4
чета
Решение по гражданско дело №3641/2011, по чл. 88 от ззд, с което е отхвърлен предявения от същата иск за разваляне на договор, оформен с нот акт от 1998 годРешение по гражданско дело №3641/2011, по чл. 88 от ззд, с което е отхвърлен предявения от същата иск за разваляне на договор, оформен с нот акт от 1998 год
Решение 62.27 Kb. 1
чета
Решение по гражданско дело 416/2009 на Районен съд Пещера, с което е прието за установено, че ищците К. Б. и М. Б. са собственици на имот. Това е първо заседание по делотоРешение по гражданско дело 416/2009 на Районен съд Пещера, с което е прието за установено, че ищците К. Б. и М. Б. са собственици на имот. Това е първо заседание по делото
Решение 32.23 Kb. 1
чета
Решение за въвеждане на културно-национална автономия в Пиринска Македония, като се подготви присъединяването на този край към нрмРешение за въвеждане на културно-национална автономия в Пиринска Македония, като се подготви присъединяването на този край към нрм
X пленум на партията е взето решение за въвеждане на културно-национална автономия в Пиринска Македония, като се подготви присъединяването на този край към нрм
Решение 235.97 Kb. 1
чета
Решение №1516-ми от 11 август 2015 г. № Основни процедури, събития и действияРешение №1516-ми от 11 август 2015 г. № Основни процедури, събития и действия
Решение 377.6 Kb. 1
чета
Решение №209/14. 04. 2011 г на сос и Насоки и правила за програмно финансиране Решение №89/ 28. 02. 2013 г на сосРешение №209/14. 04. 2011 г на сос и Насоки и правила за програмно финансиране Решение №89/ 28. 02. 2013 г на сос
Решение 30.99 Kb. 1
чета
Хронограма за нови избори за кметове на кметства на 11 март 2012 гХронограма за нови избори за кметове на кметства на 11 март 2012 г
Решение 177.98 Kb. 1
чета
Първа частПърва част
Решение 65.86 Kb. 1
чета
Решение №731-нс от 19 август 2014 г. Правила за отразяване от бнт и бнр на проявите на кандидатите за народни представители в изборите наРешение №731-нс от 19 август 2014 г. Правила за отразяване от бнт и бнр на проявите на кандидатите за народни представители в изборите на
Решение 53.96 Kb. 1
чета
Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятиеРешение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие
Решение 39.52 Kb. 1
чета
Решение №286/30. 08. 2012 г., Прот. №18 наредба за придобиване, притежаване и отглеждане наРешение №286/30. 08. 2012 г., Прот. №18 наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на
Решение 139.45 Kb. 1
чета

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   83
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница