Пламен пенев критическа хроника животът на идеите (Сборник)Пламен пенев критическа хроника животът на идеите (Сборник)
Сборник 4.85 Mb. 19
чета
Сборника \"Народни песни и танци\" за пиано Част 2 „ Българска рапсодия\" Част 3 \"Сборника "Народни песни и танци" за пиано Част 2 „ Българска рапсодия" Част 3 "
Сборник 9.43 Kb. 1
чета
Общ списък на публикациите гл ас д-р Веска Кирилова Димитрова монографияОбщ списък на публикациите гл ас д-р Веска Кирилова Димитрова монография
Сборник 60.67 Kb. 1
чета
Dvd и книгите с български издател към вестници и списания се описват и разпределят с книгите по-късно списания и бюлетиниDvd и книгите с български издател към вестници и списания се описват и разпределят с книгите по-късно списания и бюлетини
Dvd и книгите с български издател към вестници и списания се описват и разпределят с книгите по-късно
Сборник 52.16 Kb. 1
чета
Книги (популяризация) Кюркчиева ДКниги (популяризация) Кюркчиева Д
Сборник 6.03 Kb. 1
чета
Списък на научната продукция и участия в научни форуми на гл ас д-р Албена Игнатова /за периода 2007 г. – 2011 гСписък на научната продукция и участия в научни форуми на гл ас д-р Албена Игнатова /за периода 2007 г. – 2011 г
A. (2008). Четивен дефицит при деца със синдром на Хиперактивност и Дефицит на вниманието (хадв). Специална Педагогика, Mарт, pp. 20-33. Issn 1310-7003
Сборник 25.44 Kb. 1
чета
Юридически факултет владимир богданов петров професор, доктор на юридическите науки Катедра „Частноправни науки”Юридически факултет владимир богданов петров професор, доктор на юридическите науки Катедра „Частноправни науки”
Ii гражданско право, Свищов, 1988, 450 с. (Съавт.: Н. Минчев, Г. Стефанов, П. Димитров). Вл. Петров – раздел втори Вещно право, с. 103–234
Сборник 95.76 Kb. 1
чета
И. Нонинска общ списъкИ. Нонинска общ списък
Iv нмш с международно участие "Системи за автоматизация на инженерния труд и научните изследвания" (саитни'90), Албена, 1-6 X. 1990, с. 83-86
Сборник 103.43 Kb. 1
чета
Сборник документи издател на поредицата \"архивите говорят\": главно управление на архивите при министерския съветСборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет
Сборник 11.39 Mb. 60
чета
Справка за публикациите наСправка за публикациите на
Сборник 81.13 Kb. 1
чета
Сборник по случай 150г от рождението на Димитър Маринов. Русе, 1999, 103-106.Сборник по случай 150г от рождението на Димитър Маринов. Русе, 1999, 103-106.
Сборник 41.42 Kb. 1
чета
Списък на публикациите на доцент д-р георги бонев георгиевСписък на публикациите на доцент д-р георги бонев георгиев
P. Georgiev, Dimitrov, M., Krastanov, Z.,Bonev, G., Petkov,D., 1989. Possibility for the prognostication of the quantity and quality of the embryos by means of the level of pg and 17- estradiol. Endocrinology of farm animal, Inst
Сборник 49.52 Kb. 1
чета
Списък на публикациите на доц. Д-р лина кирилова йордановаСписък на публикациите на доц. Д-р лина кирилова йорданова
I. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен “Доктор” и публикации във връзка с дисертацията
Сборник 105.27 Kb. 1
чета
Научни публикации на доц. Наталия Рашкова Академични сборници с теренни материалиНаучни публикации на доц. Наталия Рашкова Академични сборници с теренни материали
Whose Song Is the Best (Folk Music Tradition: an Inside View). – Études balkaniqes, 1994, №. 1, 43-50
Сборник 65.62 Kb. 1
чета
Д-р инж. Николай рангелов научни трудове научни публикацииД-р инж. Николай рангелов научни трудове научни публикации
Rangelov N., “Parametric study on imperfect steel compressed plates and a proposal for a new varying out-of-flatness tolerance”, Proceedings of the 1st Sofia-Kyoto University Joint Seminar on Civil Engineering, Sofia, 1990, pp. 74-76
Сборник 42.72 Kb. 1
чета

  1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница