Цел на упражнението: Идентифицирайте h-образната форма на централно разположеното сиво мозъчно вещество, съдържащо много неврони, и заобикалящото го бяло мозъчно вещество в гръбначния мозъкДата08.02.2017
Размер195.12 Kb.
#14512
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

“Проф. Д-р П. Стоянов” – Варна

Факултет “Медицина”

Катедра “ Анатомия, хистология и ембриология”


Протоколна тетрадка


по „Специална хистология – II част”

за студенти от II курс


специалност „Дентална Медицина”

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
У П Р А Ж Н Е Н И Е № 1
нервна система

гръбначен мозък. гръбначномозъчен и автономен ганглий. нерв. мозъчен ствол

Въпроси за самоподготовка:

Нервна система – общи данни.Общи принципи на организация на нервната система.

Гръбначен мозък - цитоархитектоника.

Бяло вещество на гръбначния мозък - миелоархитектоника.

Среден мозък – микроскопски строеж.

Цел на упражнението:


 1. Идентифицирайте H-образната форма на централно разположеното сиво мозъчно вещество, съдържащо много неврони, и заобикалящото го бяло мозъчно вещество в гръбначния мозък.

 2. Установете наличието на големи звездовидни мотоневрони в предните рога на сивото мозъчно вещество в гръбначния мозък. Какво формират техните аксони и до къде достигат?

 3. Къде се намира nucleus proprius и аксоните на кои клетки достигат до него?

 4. Идентифицирайте nucleus thoracicus (Clarke-Stilling) в основата на задния рог. До къде достигат техните аксони?

 5. Идентифицирайте епендимните клетки, тапициращи централния канал.

 6. Разгледайте бялото вещество при високо увеличение и установете осевите цилиндри, заобиколени от празните пространства на извлечения миелин и ядрата на невроглиалните клетки.

 7. Намерете телата на псевдоуниполярните клетки в гръбначно-мозъчния възел. Дендритите на тези клетки до къде достигат и какво формират в периферния смесен нерв? Аксоните на тези клетки до къде достигат и какво формират? Установете наличието на липофусцинови гранули в тях и сателитните глиални клетки около тях.

 8. Идентифицирайте в средния мозък епендимните клетки, постилащи aqueductus cerebri, клетките на nucleus ruber и substantia nigra.
1.

102

гръбначен мозък (човек). Оцв. с ХЕ.
Pia mater

Fissura mediana anterior

Canalis centralis – епендима

Преден рог – мултиполярни мотоневрони

Заден рог

Латерален рог2.
Псевдоуниполярни невроцити на гръбначномозъчен възел. Импр. по Голджи /вляво/, оцв. с ХЕ /вдясно/. Микроснимки. (виж презентацията!)


3.

2 (104)

гръбначномозъчен възел (човек). Оцв. с ХЕ.
Псевдоуниполярни неврони

Сателитни клетки

Нервни влакна

Съединителна тъкан (периневриум)4.

101

гръбначен мозък, гръбначномозъчен възел, задни и предни коренчета (котка). Импр. по Кахал.
Преден рог – мултиполярни звездовидни мотоневрони

Заден рог

Латерален рог

Бяло вещество

Псевдоуниполярни неврони в спинален ганглий

5.
Автономен ганглий. Оцв. с азан. (виж презентацията!)


6.
Нерв (напречен срез) и участък от него. Оцв. с ХЕ (а), сребърна импр. (б). (виж презентацията!)


7.

120

Нерв (човек). Оцв. с ХЕ.
Нервни снопчета

Епиневриум

Периневриум

Ендоневриум

Кръвоносни съдове

8.

102’

Продълговат мозък – долен оливарен комплекс (човек). Оцв. с ХЕ.


9.

103’

Мост – мостови ядра (човек). Оцв. с ХЕ. (виж презентацията!)


10.

103’’

Среден мозък – участък от Силвиев проток, червено ядро и черна субстанция. Оцв. с ХЕ.
Епендимни клетки, постилащи aqueductus cerebri

Клетки на nucleus ruber

Клетки на substantia nigra.
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
У П Р А Ж Н Е Н И Е № 2
нервна система

Малък мозък. Краен мозък
Въпроси за самоподготовка:

Вътрешна структура на малкия мозък: строеж на кората.

Бяло вещество на малкия мозък: аферентни и еферентни връзки на малкия мозък. Функции.

Строеж на кората на крайния мозък. Цито и миелоархитектоникаЦел на упражнението:

 1. Идентифицирайте големите клетки на Purkinje в слоя на Purkinje. Тези три слоя (молекулярен, слой на Purkinje и грануларен) изграждат малкомозъчната кора.

 2. Идентифицирайте pia mater, сивото вещество (кората), и най-дълбоко бялото мозъчно вещество.

 3. Определете границите на шестте зле дефинирани слоеве на нервните клетки.

 4. Идентифицирайте по-големите пирамидни неврони (клетките на Бец) в моторната кора. Наблюдавайте многото ядра на глиални клетки.

1.
Малък мозък – организация на малкомозъчната кора: вертикален надлъжен срез (вдясно) и напречен срез (вляво) на малкомозъчен лист. Обемна реконструкция. (виж презентацията!)


2.
Крушовиден невроцит. Микроснимка. (виж презентацията!)


3.

105

Малък мозък (котка ). Импр. по Кахал.
 • Външен – stratum moleculare:

 • звездовидни неврони

 • кошчеви неврони

 • глиални клетки на Fancana (перушинести)

 • Среден –stratum purkinjense:

 • клетки на Purkinje

 • глиални клетки на Bergmann

 • Вътрешен –stratum granulosum:

 • зърнести клетки

 • клетки на Golgi
4.

106

Малък мозък (котка ). Оцв. с ХЕ.


5.
Пирамиден невроцит на крайномозъчна кора. Микроснимка. (виж презентацията!)


6.
Крайномозъчна кора – цитоархитектоника и миелоархитектоника. Рисунки по препарати (техника по: Голджи, Ниссл, Вайгерт). (виж презентацията!)


7.
Краен мозък – кора и прилежащо бяло вещество (човек). Оцв. с ХЕ. Микроснимка. (виж презентацията!)

8.

107

Краен мозък, кора (агрануларен тип) – предцентрална извивка (човек). Оцв. с ХЕ.
I. Молекулярен слой - lamina molecularis

II. Външен зърнест слой – lamina granularis externa

III. Външен пирамиден слой - lamina pyramidalis externa

IV. Вътрешен зърнест слой – lamina granularis externa

V. Вътрешен пирамиден (ганглиен) слой – lamina pyramidalis interna (ganglionaris)

 • Гигантски пирамидни клетки (клетки на Бец)

VI. Мултиформен слой – lamina multiformis

9.

109

Краен мозък, кора – предцентрална извивка. Цитоархитектоника. Импр. тип Голджи по Бубенайт.


10

107’’

Краен мозък, кора (грануларен тип) – съседни участъци на Sulcus calcarinus (човек). Оцв. с ХЕ.
I. Молекулярен слой - lamina molecularis

II. Външен зърнест слой – lamina granularis externa

III. Външен пирамиден слой - lamina pyramidalis externa

IV. Вътрешен зърнест слой – lamina granularis externa

 • Силно развит в зрителната и слуховата кора.

V. Вътрешен пирамиден (ганглиен) слой – lamina pyramidalis interna (ganglionaris)

VI. Мултиформен слой – lamina multiformis
11.
.Микроглийна клетка в крайномозъчна кора. Сребърна импрегнация. Микроснимка. (виж презентацията!)


12.

40 (110)

Краен мозък – астроцитарна невроглия от фиброзен тип (котка). Импр. по Кахал със злато – сублимат.ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
У П Р А Ж Н Е Н И Е № 3
Сетивни органи

Орган на зрението.

Очна ябълка. Клепач. Слъзна жлеза.

Въпроси за самоподготовка:

Орган на зрението – общи особености. Онтогенеза. Фиброзна обвивка на очната ябълка. роговица (корнея), склера.

Съдова обвивка на очната ябълка: хороидея, ресничесто тяло и ирис. Иридокорнеален ъгъл.

Вътрешна обвивка на окото (ретина).

Вътрешно ядро на очната ябълка.

Допълнителни образувания на окото: мускули на очната ябълка, слъзен апарат, клепачи и конюнктива.Цел на упражнението:

 1. Идентифицирайте tunica fibrosa, tunica vasculosa и tunica interna на очната ябълка.

 2. Опишете петте слоя на корнеята; Идентифицирайте sinus venosus sclerae (Шлемов канал) и пространствата на Фонтана.

 3. Идентифицирайте иридокорнеалния ъгъл, processus ciliares, musculus ciliaris, iris,

 4. Идентифицирайте слоевете на ретината от отвън навътре:

  • Stratum pigmentosum

  • Stratum bacillorum et conorum (външните сегменти на фоторецепторните клетки)

  • Stratum limitans externum (апикални части на клетките на Мюлер)

  • Stratum nucleare externum (ядрените сегменти на фоторецепторните клетки)

  • Stratum plexiforme externum (синаптичен слой между фоторецепторни и хоризонтални, амакринни и биполярни клетки)

  • Stratum nucleare internum (ядрата на биполярните клетки)

  • Stratum plexiforme internum (синаптичен слой между биполярни и ганглийни клетки)

  • Stratum ganglionare (телата на ганглийните клетки)

  • Stratum neurofibrarum (аксони на ганглийните клетки)

  • Stratum limitans internum (базалните части на клетките на Мюлер)

 5. Идентифицирайте клепач с tarsus, Мейбомиеви жлези, епител на конюнктива, кожа, m. orbicularis oculi, cilia
1.

112

Очна ябълка (човек). Оцв. с ХЕ. а) роговица (корнея); б) иридо-корнеален ъгъл; в) склера, хороидея, ретина.

а) роговица (корнея)

 1. Epithelium anterius – многослоен плосък епител,

 2. Lamina limitans anterior (Бауманова мембрана)

 3. Substantia propria

 4. Lamina limitans posterior (Десцеметова мембрана)

 5. Epithelium posterius

б) иридокорнеален ъгъл

 1. processus ciliaris

 2. musculus ciliaris

 3. iris


в) склера, хороидея, ретина - СЛОЕВЕ

 1. Stratum pigmentosum

 2. Stratum bacillorum et conorum

 3. Stratum limitans externum

 4. Stratum nucleare externum

 5. Stratum plexiforme externum

 6. Stratum nucleare internum

 7. Stratum plexiforme internum

 8. Stratum ganglionare

 9. Stratum neurofibrarum

 10. Stratum limitans internum2.

112’

Ретина – централна ямка (говедо). Оцв. с азан. (виж презентацията!)


3.
Меридионален срез през ръба на канта на роговицата (горе) и неговата вътрешна повърхност (долу). СЕМ. (виж презентацията!)


4.
Задна повърхност на лещата, zonula ciliaris и ресничесто тяло (горе); fibrae zonulares, свързани с капсулата на лещата (долу). СЕМ. (виж презентацията!)


5.
Повърхност на кортикални влакна близо до задния полюс на лещата (горе); външна повърхност на лещови влакна близо до екватора й (долу). СЕМ. (виж презентацията!)


6.
Схема на ултраструктурата на конусче и пръчица и ТЕМ на заградените на схемата участъци (а); пръчици и конусчета, външен граничен слой и външен зърнест (ядрен) слой (б). СЕМ. (виж презентацията!)


7.
Повърхност между външните сегменти на фоторецепторните клетки и пигментния слой на ретината. ТЕМ. (виж презентацията!)


8.
Невронни слоеве на ретината и останалия й клетъчен състав. Схематично цветно представяне. (виж презентацията!)


9.
Клепач (човек). Camera lucida рисунка (оцв. с ХЕ). (виж презентацията!)


10.

119

Клепач (човек). Оцв. с ХЕ.
Tarsus

Мейбомиеви жлези,

Cilia

Епител на конюнктива,Кожа,

M. orbicularis oculi

Жлези на Mол

11.

111

Слъзна жлеза (човек). Оцв. с ХЕ.
Серозни ацини

Изходящи каналчета

Нервни влакна

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
У П Р А Ж Н Е Н И Е № 4

Сетивни органиОРГАН НА СЛУХА И РАВНОВЕСИЕТО.

ОРГАН НА ВКУСА. ОРГАН НА ОБОНЯНИЕТО.
Въпроси за самоподготовка:

Орган на слуха и равновесието. Костен и ципест охлюв.

Кортиев орган. Микроскопски строеж.

орган на вкуса. Микроскопски строеж.

Орган на обонянието. Микроскопски строеж.Цел на упражнението:

 1. Идентифицирайте scala vestibuli, scala tympani и ductus cochlearis.

 2. Разгледайте paries externus на ductus cochlearis, където между няколкото слоя епителни клетки има кръвоносни съдове. Поради това тази част от външната стена се нарича stria vasculosa.

 3. Идентифицирайте paries vestibularis на ductus cochlearis (membrana vestibularis, Райснерова мембрана), която отделя охлювния ход от scala vestibuli

 4. Идентифицирайте paries tympanicus на ductus cochlearis, която отделя охлювния ход от scala tympani.

 5. Идентифицирайте клетките на Кортиевия орган:

 1. epitheliocyti sustentantes interni - 2-3 реда

 2. epitheliocyti limitantes interni - 1-2 реда

 3. epitheliocyti sensorii pilosi interni, вложени в epitheliocyti phalangei interni - 1 ред

 4. epitheliocyti pilares interni – 1ред

 5. epitheliocyti pilares externi - 1ред

 6. epitheliocyti sensorii pilosi externi, вложени в epitheliocyti phalangei externi (Deiters) - 3-4 реда

 7. epitheliocyti limitantes externi (Hansen) - 3-4 реда

 8. epitheliocyti sustentantes externi (Клаудиус)

 1. Идентифицирайте биполарните клетки на ganglion spirale cochleae

 2. Опишете трите типа клетки, изграждащи вкусовите луковици.

 3. Идентифицирайте обонятелния епител и трите типа клетки, които го изграждат.
1.
Вътрешно ухо – костен и ципест охлюв (а); охлювен проток (б). Рисунки по хистологичен препарат (оцв. с ХЕ). (виж презентацията!)


2.

113

Вътрешно ухо (морско свинче). Оцв. с ХЕ.

А) КОСТЕН И ЦИПЕСТ ОХЛЮВ

scala vestibuli,

scala tympani

ductus cochlearis, с:

 • paries externus,

 • paries vestibularis,

 • paries tympanicus с

  • вътрешен,

  • среден и

  • външен участък

ganglion spiraleВ) КОРТИЕВ ОРГАН

epitheliocyti sustentantes interni - 2-3 реда

epitheliocyti limitantes interni - 1-2 реда

epitheliocyti sensorii pilosi interni, вложени в epitheliocyti phalangei interni - 1 ред

epitheliocyti pilares interni – 1ред

epitheliocyti pilares externi 1р.

epitheliocyti sensorii pilosi externi, вложени в epitheliocyti phalangei externi (Deiters) - 3-4 реда

epitheliocyti limitantes externi (Hansen) 3-4 реда

epitheliocyti sustentantes externi (Клаудиус)
3.
Спирален (Кортиев) орган. Триизмерна цветна реконструкция. (виж презентацията!)


4.
Участъци от спирален орган на Корти. СЕМ (а,б). (виж презентацията!)


5.
Вкусова чашка (луковица) и нейния клетъчен състав. Цветна схема (а) и микроснимка (оцв. с ХЕ) (б). (виж презентацията!)


6.

42а

Език – жлебовидни папили с вкусови луковици (човек). оцв. по Масон. (виж презентацията!)


7.

42’’’

Език – листовидни папили с вкусови чашки (плъх). Положителна имунохистохимична реакция за невроспецифична енолаза в нервни влакна + оцв. азан. (виж презентацията!)


8.

42’

Език – жлебовидни папили с вкусови луковици (човек). Оцв. с ХЕ.
Епител на жлебовидната папила

Вкусови луковици

 • epitheliocyti sensorii

 • epitheliocyti sustentantes

 • epitheliocyti basales

Ебнерови (серозни) жлези
9.
Носна лигавица от обонятелна област. Цветна схема (а) и микроснимки (оцв. с ХЕ) (б,в). (виж презентацията!)


10.

118’

Преход на дихателна в обонятелна част на носна лигавица (плъх). Положителна имунохистохимична реакция за невроспецифична енолаза + оцв. азан. (виж презентацията!)


11.
Повърхност на обонятелния епител. СЕМ (а); обонятелни клетки (неврони). Имунохистохимична реакция за обонятелен маркерен протеин. (виж презентацията!)


12.

118

Носна лигавица от обонятелна област (плъх). Оцв. с ХЕ.
Обонятелен епител

 • обонятелни клетки – epitheliocyti neurosensorii olfactorii

 • подпорни клетки – epitheliocyti sustentantes

 • базални клетки – epitheliocyti basales

Бауманова жлеза
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
У П Р А Ж Н Е Н И Е № 5
СЕТИВНИ ОРГАНИ

КОЖА И КОЖНИ ПРИДАТЪЦИ. ДЕБЕЛА (НЕОКОСМЕНА) КОЖА ТЪНКА (ОКОСМЕНА) КОЖА. НОКЪТ

ГЪРДА. МЛЕЧНА ЖЛЕЗА: НЕЛАКТИРАЩА, ЛАКТИРАЩА
Въпроси за самоподготовка:

Кожа. Дебела кожа Микроскопски строеж. Кръвоснабдяване, лимфоотток, инервация.

Кожни жлези и кожни придатъци. Микроскопски строеж

Тънка кожа. Микроскопски строеж. Кръвоснабдяване, лимфоотток, инервация.

Кожни жлези и кожни придатъци:Косъм, мастна жлеза, потна жлеза, нокът. Микроскопски строеж.

Млечна жлеза. Микроскопски строеж. Кръвоснабдяване, лимфоотток, инервация.Цел на упражнението:

 1. Идентифицирайте epidermis, derma и hypoderma и опишете тяхната функция.

 2. Разпознайте слоеве на епидермиса (stratum germinativum, spinosum, granulosum, lucidum et corneum) и опишете трансформацията на клетките от герминативния слой до повърхността.

 3. Идентифицирайте специализирани нервни окончания (телца на Майснер и Фатер-Пачини). Каква е тяхната функция и разположение?

 4. Идентифицирайте епителните производни на кожата (т.е. потни жлези, мастни жлези, косми и нокти) и свържете тяхната структура с функцията им.

 5. Изучете строежа на космения фоликул. Идентифицирайте частите на външното и външното космено влагалище.

 6. Открийте апокринни потни жлези. Какви са особеностите в строежа им?

 7. Изучете строежа на нокътното ложе и идентифицирайте частите му.

 8. Определете и опишете различните функционални състояния на млечната жлеза.

 9. Какви са различията в паренхимните и стромални компоненти?
1.
Кожа и производни (човек). Триизмерни цветни реконструкции. (виж презентацията!)


2.
Кожа – епидермис и дерма. СЕМ. (виж презентацията!)


3.

23”

Кожа от пръст (човек). Оцв. с хематоксилин – еритрозин.
Епидермис

Stratum basale (germinativum)

Stratum spinosum

Stratum granulosum

Stratum lucidum

Stratum lucidumДерма

Stratum papillare

Телца на Meissner

Капилярни бримки

Stratum reticulare

Хиподерма

Колагенни снопове

Мастна тъкан

Телца на Vater-Pacini


4.
Меланоцити. Микроснимки (оцв. с ХЕ) (а); (цитохимично изтъкване чрез DOPA – реакция) (б); ТЕМ (в). (виж презентацията!)


5.
Телце на Майснер (а) и на Фатер-Пачини (б). Микроснимки (оцв. с ХЕ). (виж презентацията!)


6.

115

Окосмена кожа – кожа от глава (човек). Оцв. с ХЕ.
Епидермис

Дерма

Хиподерма

Мерокринни потни жлези - glandulae sudoriferae merocrinae

Мастна жлеза

Косъм (pilus) с части:

корен – radix pili

ствол, - scapus pili

m. arector pili

връх - аpex pili

фоликул – foliculus pili

външно епително влагалище

вътрешно епително влагалище

съединително-тъканно влагалище

луковица - bulbus pil

папила - papilla pili

7.
Космен фоликул – напречен (а) и тангенциален (б) срез (човек). Оцв. с ХЕ. (виж презентацията!)


8.
Космен фоликул – кос срез. СЕМ. (виж презентацията!)


9.
Косъм. СЕМ. (виж презентацията!)


10.

117

Нокът – напречен срез (фетус). Оцв. с ХЕ.
Нокътна плочка

Perinychium

Дерма на нокътното ложе

Дермални папили (кристи)Hyponychium (Stratum germinativum на нокътното ложе)
11.
Млечна жлеза – неактивна (а), активна, нелактираща (б) и активна, лактираща (в) (човек). Оцв. с ХЕ. Микроснимки. (виж презентацията!)


12.

79

Млечна жлеза – лактираща (човек). Оцв. с ХЕ.
Parenchyma mammae

15-20 сложни тубуло-алвеоларни жлези:

еднореден кубичен епител

myoepitheliocyti stellatiплазматични клетки (произв. на IgA)

Строма - съединителна и мастна тъкан


Каталог: Structure -> Dentistry -> Documents
Documents -> Обща и клинична патология
Documents -> Конспект по " анатомия и хистология " за специалност " Дентална медицина "
Documents -> I. хистологична техника обща схема на подготовката на материал за хистологично изследване вземане на материал за изследване
Documents -> Конспект за студентите от специалност „дентална медицина V курс за учебната 2013/2014 г
Documents -> Конспект по цитология, обща хистология и обща ембриология
Documents -> Конспект по дентална клинична алергология фдм – му, Варна Обща част
Documents -> Конспект за държавен изпит по пародонтология и зол катедра по Пародонтология и дентална имплантология-фдм
Documents -> Конспект по дерматология и венерология за студенти- дентална медицина V курс за учебната 2012/2013 година
Documents -> Факултет по дентална медицина катедра по Протетична дентална медицина и Ортодонтия к о н с п е к т по


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница