Цели за новото хилядолетие на развитиеДата04.08.2018
Размер55 Kb.
Цели за новото хилядолетие на развитие
 Цели на новото хилядолетието на развитие са осем международни цели за развитие, които всички 192 държави-членки на Организацията на обединените нации и най-малко 23 международни организации са се съгласили да постигнат до 2015 година. Сред тях са намаляване на крайната бедност, намаляване на детската смъртност, борбата с болестни епидемии като СПИН и малария, както и разработване на глобално партньорство за развитие.
Сестринството "Цвят" представлява група от десетки хиляди обикновени жени от целия свят, които желаят да променят нещата и да направят света по-добро място - по същество това е фондация, която има фокус към стойността на човешкия живот и постигане на справедливост за всички. Ръководи се от Боби Хюстън, съпруга на Браян Хюстън, пастор и основател на Hillsong church, която има филиали в целия свят и се занимава усилено със социална дейност в партньорство в благотворителни организации в най-бедните области на земното кълбо. 
Това е тяхната декларация за въвлеченост:
АЗ СЪМ сестринството” е декларация. Декларация, че сме смели и силни, спокойни и уверени. Декларация за нашата стойност и идентичност, цел и мисия. Това е декларация за съзнателно протягане и прегръдка. ТЯ надхвърля култура и вероизповедание, възраст и състояние, предразсъдъци и предпочитания. 

ТЯ е една декларация, че се позиционираш в съзнание и отговорност, грижа и внимание, несправедливост и решение. Декларация, насочена към хуманното отношение в света и неговите обитатели. ТЯ смело втъкава пътя си през времето и историята и продължава да се вписва в нашия живот и бъдеще. 

ТЯ е нашето колективно тук и сега - и принадлежи на всяка женска душа, която по някакъв начин счита, че е родена за повече от това, което е временно и краткотрайно. ТЯ е за жени от всички възрасти и произход, индивидуалност и стил, цвят и жизненост. ТЯ е както за смели и пробивни, така и за скромни и непретенциозни. ТЯ е сестринство, което може би си е представяло небето, когато напълно умишлено Създателят направи момичетата Си. ТЯ е силна и красива, женствена и изтънчена, авторитетна и нежна и преди всичко, приветства наранените и отхвърлените. 

Независимо от начина, по който го виждате или разбирате, това е растящо движение на жени от всички краища на земята. Вие сте добре дошла да се присъедините към това сестринство. Ние сме земни и нормални и сърцето ни е да вземем това, което е в ръката ни и наистина да го използваме за добро. 

Така че, която и да си, и където и да си, бъди благословена - и вярвай, че заедно можем да направим този свят по-добро място!”
Боби Хюстън & приятели

Това са 8-те цели на ООН и актуална информация за текущи инициативи, които Сестринството подкрепят:
1 ЦЕЛ: Преодоляване на крайната бедност и глада
- Намаляване наполовина между 1990 и 2015 г., делът на хората, чийто доход е по-малко от един долар на ден.

- Постигане на пълна и продуктивна трудова заетост и достойни условия на труд за всички, включително жените и младите хора.- Намаляване наполовина между 1990 и 2015 г., делът на хората, които страдат от глад.
Принос на сестринството: 
"Състрадание" работи неуморно, за да подпомага спонсорираните деца, за да може техните деца да не се нуждаят от спонсорство. Доказано е от над 30 години работа в развиващия се свят - спонсориране на дете чрез "Състрадание" спира цикъла на бедност в това поколение."Състрадание" предвижда също продоволствена помощ на семействата на спонсорираните деца.
"Жива Надежда" е една програма, предназначена за подпомагане на ХИВ позитивни жени, живеещи в крайна бедност и страдащи от глад. Тя осигурява храна, финансова подкрепа, обучение в умения за живота, за да може да се прекъсне цикъла на бедност на тези жени и техните деца.
"Watoto" чрез строенето на домове и детските центрове спасява деца от крайна бедност и се грижи за тях по комплексен начин, като гарантира че тяхното бъдеще е свободно от бедност и глад.
"Визия Избавление" работи с децата от улиците на Мумбай, Индия, за да им предостави пълноценна храна всеки ден и осигурява неформално образование, за да може да се прекъсне цикъла на бедност. Работата ни в изграждането на една кухня за тях пряко отразява тази цел. 


2 ЦЕЛ: Постигане на всеобщо начално образование
- Гарантиране, че до 2015 г. децата навсякъде, момчета и момичета, ще бъдат в състояние да завършат пълния курс на начално образование.
Принос на сестринството: 
"Състрадание" предоставя помощ на спонсорираните децата да посещават училище, чрез заплащане на таксите за обучение, когато това се изисква или униформено облекло, ученически пособия и т.н. Всички спонсорирани деца посещават основно училище.
"Watoto" предвижда цялостна грижа за децата в грижите им, включително начално и средно образование на много високо ниво, с акцент върху професионалното обучение за ученици в средното училище, за да им позволи да си намерят работа след напускане на училище.
"Визия Избавление" предвижда неформално основно образование на децата от улицата на Мумбай чрез работата си да превръща автобуси в мобилни училища. Това позволява на децата да преминат към професионално обучение след основното образование. "Визия Избавление"осигурява и уроци за подпомагане на деца, продължаващи в държавно образование.


3 ЦЕЛ: Насърчаване на равнопоставеността на половете и овластяване на жените
- Премахване на половата дискриминация приоритетно в основното и средно образование до 2005 г., и на всички равнища до 2015.
Принос на сестринството: 
Конференция "Цвят" съществува, за да даде стойност на женствеността, да даде стимул на жените да достигнат пълния си потенциал.Конференция "Цвят" се провежда в Австралия, Великобритания и Киев, но посланието на сестринството се простира освен това във всички краища на света, даващо право на жената да се надигне и да намери своето място като част от решението на световните хуманитарни проблеми.
"Жива Надежда" е една програма, предназначена за насърчаване на жените да заемат своето място. По линия на програмата жените се обучават да променят живота си, снабдяват се със знания и подкрепа по пътя им.
"Watoto" не прави никаква разлика между момчета и момичета и гарантира, че посланието за равенство присъства в програмата им, включително на афишите пред техните училища.
"Бъдете нейната свобода" в партньорство с "A21" осигурява сигурно място на жени, спасени от трафик на проститутки в Гърция. Възстановява достойнството им и предоставя нова възможност за тяхното бъдеще.
Програмата "Блести" се провежда в много части на света в продължение на няколко години. Тя предава послание за стойност и равенство.


4 ЦЕЛ: Намаляване на детската смъртност
- Намаляване с две трети, между 1990 и 2015 г., смъртността на деца под пет години.
Принос на сестринството: 
"Състрадание" спонсорира деца още от 3-годишна възраст и им дава правото на старт в живота с топла храна и медицинска помощ.
"Състрадание" също има проект за подпомагане на уязвими майки и бременни жени с хранителни продукти и обучение, за да могат да дадат на децата си най-добрият старт в живота.
"Бебе Watoto" е проект, осигуряващ красив дом за изоставени бебета, спасени в Кампала, Уганда. Те са модерни съоръжения, които осигуряват по-добро ниво на обслужване от колкото местните болници могат да предоставят в момента. За тези деца се грижат, докато пораснат достатъчно, за да бъдат преместени в селището "Watoto" при новата си майка и братя и сестри. "Бебе Watoto" стъпва в пропастта на тези деца, които иначе биха били просто статистически данни. "Watoto" в момента са в процес на изграждане на още две къщи за бебета в селищата Суби и Гулу.
"Жива Надежда" предоставя възможно най-добрия старт на децата, родени от ХИВ позитивни майки. Чрез осигуряване на антиретровирусни медикаменти на майките, не само се намаля риска за предаване на болестта от майката на детето чрез раждането и кърменето, но също така се запазват майките живи за да отгледат децата си.


5 ЦЕЛ: Подобряване на майчиното здраве
- Намаляване с три четвърти между 1990 г. и 2015 г. съотношението на майчина смъртност.

- Постигане, до 2015 г., на всеобщ достъп до репродуктивно здраве.


Принос на сестринството: 
"Състрадание" предвижда подпомагане на уязвими майки с хранителни продукти и обучение, през бременността и в първите месеци, като по този начин намалява риска от майчина смъртност и предоставя грижи преди раждането.


6 ЦЕЛ: Борба с ХИВ/СПИН, малария и други болести
- Да бъде спряно разпространението на ХИВ/СПИН до 2015 г. и да започне процес на намаляне, вместо увеличение на заразените.

- Постигане на универсален достъп до лечение на ХИВ/СПИН  до 2010 г. за всички, които се нуждаят.

- Да бъде спряно разпространението на малария и други сериозни заболявания до 2015 г.
Принос на сестринството: 
"Жива Надежда" предоставя нов модел на грижа за ХИВ позитивни, използвайки местните църкви за разпространение на антиретровирусни медикаменти, което позволява на уязвими хора да имат достъп хора до лечение и подпомага местните здравни системи, които са претоварени.
"Състрадание" осигурява на всички свои спонсорирани деца специално третирани анти-комарни мрежи за легло, осигуряващи безопасно място за спане, което предотвратява разпространението на малария.
Всички деца в селищата "Watoto" и техните майки спят под анти-комарни мрежи, предотвратяващи разпространението на малария.


7 ЦЕЛ: Осигуряване на устойчивост на околната среда
- Намаляване наполовина на дялът на хората без постоянен достъп до чиста питейна вода и канализация до 2015 г.

- Да се постигне значително подобряване живота на поне 100 милиона жители на най-бедните квартали до 2020 г. 

- Интегриране на принципите на устойчивото развитие в политиката и програмите на най-бедните страни и обръщане на статистиката на загубата на природни ресурси.

- Намаляване на загубата на биологично разнообразие и постигане на значително намаляване на темповете на загуба до 2010 г.


Принос на сестринството: 
"Watoto" работи за устойчивост на селищата си чрез земеделие, не само за осигуряване на храна, но и като способ за придобиване на умения, който след това е необходим в къщи и в училище.
"Визия Избавление" работи с децата от улиците на Мумбай и значително подобрява живота на тези обитатели на най-бедните квартали, като им осигурява храна и неформално образование.


8 ЦЕЛ: Създаване на глобално партньорство за развитие
Сестринството "Цвят" се ангажира да бъде част от решаването на проблемите на човечеството и се стреми да си сътрудничи с организации по цялото земно кълбо, които предлагат реални решения на много от належащите нужди в света.

Източник: http://thecoloursisterhood.com/story/millennium-development-goals 

11.06.10
Каталог: devedu -> resources
resources -> Спин (синдром на придобитата имунна недостатъчност)
resources -> Жените в политиката: за и против квотния принцип
resources -> Спад на детската смъртност с 60% за 40 години
resources -> По данни на Световната здравна организация (сзо), маларията е една от най-разпространените заразни болести в световен мащаб
resources -> Поколение без хив: Елиминиране на предаването на хив от майка на дете до 2015 г
resources -> Конкурс "Можем да победим бедността"
resources -> Опазване на биологичното разнообразие в българия национална Стратегия за Опазване на Биологичното Разнообразие
resources -> Петнадесета специална закрила на някои категории работници и служители раздел II


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница