Целите на подхода dir/Floortime са да се изградят здрави основи, необходими на детето да развие социални, емоционални и интелектуални способностистраница1/2
Дата08.01.2023
Размер27.59 Kb.
#116149
ТипПрограма
  1   2
Floortimе

Dфлооloortime
Пионер от Серена Видер, д-р и покойния Стенли Грийнспан, доктор по медицина, подходът за развитие, индивидуални различия, базиран на взаимоотношения (DIR) предоставя теоретичен и практически модел, който помага на преподавателите, клиницистите и родителите да оценят изчерпателно и създайте програма за интервенция, съобразена с индивидуалните силни страни и п0редизвикателства на всяко дете. Този подход подчертава, че детето се развива в контекста на взаимоотношенията. Тук споделените взаимодействия между терапевт и/или родител и дете, които са смислени, положителни и приятни, създават основата, необходима за развитието на различни области.
Целите на подхода DIR/Floortime са да се изградят здрави основи, необходими на детето да развие социални, емоционални и интелектуални способности.
отD гледна точка на индивида, къде се намира и накъде се насочва. Разбирането на уникалния процес на развитие означава предоставяне на пространство за всеки човек да бъде уважаван и направляван в неговото или нейното лично пътешествие на развитие.
,Аз по които всеки човек възприема, регулира, реагира и разбира света около себе си.
. R описва как взаимоотношенията подхранват нашето развитие. Хората са социални същества и взаимоотношенията са ключ към нашето човешко развитие. DIR използва ключовия афективен (емоционален) аспект на тези взаимоотношения, за да насърчи развитието.
Разбирането на DIR може да ни помогне да насърчаваме здравословното развитие при всички деца, но е особено мощно при подпомагане на деца от аутистичния спектър или с други предизвикателства в развитието или емоционални проблеми.
Крайната цел на подхода DIR/Floortime е развиването на деца, които:
• са добре регулирани
• имат здрави взаимоотношения
• са щастливи и са във връзка с емоциите си
• са независими мислители и решават проблеми
• са подготвени емоционално, социално, поведенчески, академично и професионално, за да живеете успешен и щастлив живот (Celebrate the Children, 2014)

Според подхода на DIR има три ключови компонента за ефективна интервенция за дете с ASD, които трябва да бъдат разгледани от мултидисциплинарния екип. Тези ключови характеристики включват използването на рамка за развитие, отчитане на индивидуалните различия на всяко дете и силни взаимоотношения. Всяка от тези области е очертана по-долу:


Развитие
Тъй като аутизмът е разстройство на неврологичното развитие, естествено има смисъл да се започне всяка интервенция, като се установи къде се намира детето в развитието, въз основа на развитието на типичните деца и взаимодейства с детето в неговото/нейното подходящо ниво. Реципрочен, напред-назад поток от подходящи за развитието взаимодействия позволява на детето да се придвижи нагоре по „стълбата на развитие“, за да развие основните способности, които всички хора постепенно овладяват, обикновено през първите пет години от живота. Те започват с основната способност за саморегулиране (да бъдете спокойни, организирани и способни да присъствате), да бъдете ангажирани в широк спектър от емоции, да поддържате комуникация напред-назад и да се движите нагоре по стълбата на развитие към сложно решаване на проблеми. След това тези основи са в основата и насърчават здравословното развитие, което еволюира във формирането на символи, език и интелигентност.
Индивидуални различия
Когато създаваме програма за интервенция, трябва да вземем предвид уникалните интереси на всяко дете, сензорно-моторния профил и силните страни. Трябва да мислим за това как сензорната система на детето приема и организира информация, как работят езиковите и слуховите системи, как работят двигателните системи и т.н. Всички имаме различия в тези специфични области, което ни кара да имаме различни стилове на учене, различни личности и
различни начини за разбиране на света. След като индивидуалните различия бъдат разбрани и използвани ефективно като част от интервенция, ученето се случва с много по-бързи темпове.
Взаимоотношения
Взаимоотношенията са средството за базирани на афекти подходящи за развитието взаимодействия и са основата за възникване на учене. Помислете за хората, от които сте научили най-много. Вероятно списъкът ви включва родител, приятел, ментор или любим учител. Това е така, защото влиянието, което взаимоотношенията имат върху нашето лично и мозъчно развитие, е едновременно огромно и драстично подценено. След като се изградят силни взаимоотношения с терапевти и/или полагащи грижи, детето се чувства по-удобно, мотивирано и сигурно да учи в безопасна и подкрепяща среда.


Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница