Ценово предложениеДата16.06.2017
Размер38.13 Kb.
Приложение № 4

(Образец ценово предложение)


......................................................................................................................

(фирма на участника)


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ*

До Народното събрание на Република България

София, пл. “Народно събрание” № 2

Господа,
След като се запознах(ме) с документацията за участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП с предмет предоставяне на електронна съобщителна услуга чрез обществена електронна мобилна мрежа по стандарт GSM/UMTS за нуждите на Народното събрание на Република България, подписаният(те), …………………………………….. представляващ(и) и управляващ(и) ....................................................................…, заявявам(е) следното:

1. Предлагам(е) да осъществим изцяло поръчката съгласно условията на документацията и подадената оферта за участие при следните цени за изпълнение на услугата:


Цена

Предлагана цена в лева, без включен ДДС и с включени всички разходи до краен потребител

(цените се посочват с точност до четвърти знак след десетичната запетая)

Цена на месечна такса за 1 брой SIM карта

……………………………………

Цена на 1 минута разговор в мрежата на оператора за SIM карта от корпоративната група след изчерпване на предоставените безплатни минути

……………………………………

Цена на 1 минута разговор с други национални мобилни мрежи за SIM карта от корпоративната група след изчерпване на предоставените безплатни минути

……………………………………

Цена на 1 минута разговори (входящи и изходящи) в „роуминг” в държави от ЕС за SIM карта от корпоративната група

……………………………………

Цена на 1 минута разговори (входящи и изходящи) в „роуминг” в държави извън ЕС за SIM карта от корпоративната група

……………………………………

Цена на 1 минута международни разговори с мобилни и фиксирани мрежи с държави от ЕС за SIM карта от корпоративната група

……………………………………

Цена на 1 минута международни разговори с мобилни и фиксирани мрежи с държави извън ЕС за SIM карта от корпоративната група

……………………………………

Цена на 1 минута разговори с фиксирани мрежи в Република България за SIM карта от корпоративната група

……………………………………

Цена на 1 брой SMS в национална мрежа за SIM карта от корпоративната група

……………………………………

Цена на 1 брой SMS в „роуминг“ за SIM карта от корпоративната група

……………………………………

Цена на месечна абонаментна такса за пакет за неограничено ползване на мобилен интернет с включен трафик 10 GB на максимална скорост (за ползване от мобилен телефон)

……………………………………

2. Предлагам(е) следния брой безплатни минути:
Видове безплатни минути

Брой безплатни минути за SIM карта

** Брой безплатни минути за изходящи разговори за SIM карта в собствената мобилна мрежа на оператора за един месец

……………………………..

*** Брой безплатни минути за изходящи разговори за SIM карта към други национални мобилни мрежи за един месец

……………………………..

3. Предложените цени за минута разговор са еднакви за всички часове на денонощието. Същите не надвишават обявените единични цени на минута разговор (входящи и изходящи обаждания)  за бизнес клиенти, публикувани на интернет страницата ни.

4. Приемам(е) предложения в раздел I., т. 5 от документацията за участие начин на плащане.

5. Предложените цени и безплатни минути са фиксирани и не подлежат на промяна, освен когато промяната е в полза на Възложителя.


Приложения: (описват се поотделно)

1. Други документи, съдържащи информация за цената и/или начина на формирането й ………………………………….. (попълва се, в случай че участникът предоставят такава информация).

2. Допълнителни условия …………………… (в случай, че участникът предоставя такива).
............................. 2017 г.

Подпис и печат:


1. .................................

    (длъжност и име)


2. .................................

     (длъжност и име)


* Участникът има право по своя преценка да прилага към настоящото ценово предложение и други документи, съдържащи информация за цената или начина на формирането й.

** Максималният брой безплатни минути, който ще се оценява е 44640.*** Максималният брой безплатни минути за оператор, който ще се оценява е 44640


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница