Център Младите и поезията-ТриуджоДата21.08.2018
Размер48.06 Kb.
#81906

Център Младите и поезията-Триуджо

26 –то издание на Mеждународна награда Център младежи и поезия Триуджо 2016-2017

Чл.1 Център “Младежи и поезия”- Триуджо, със съдействието на Община Триуджо, на банка „Кредито Кооперативо Вале дел Ламбро “ град Триуджо, на парк „Вале Ламбро, на Италиано-Румънския културен център в Милано, на Асоциацията за българска култура в Италия, на издателска къща Прометеус-Милано, с патронажа на “Университа дел темпо либеро на Вале Ламбро», на Про Локо Триуджо, на А.Н.М.И.Г. Секция Монца и Брианца и на ИПА Брантео, обявява 26-то издание на Международния едноименен конкурс за произведения на италиански език.

Чл.2 Наградите са разпределени в 7 категории:

А) момчета/момичета до 12 навършени години ;

В) Училища

С)младежи от 13 до 17 навършени години ;

D)участници, навършили 18 годшна възраст и нагоре;

Е) непубликувана стихосбирка;

F) снимка-стихтворение на тема Природа/Околна среда/ Общество;

G) специална категория А.Н.М.И.Г. Секция Монца и Брианца, посветена на чувството на братството, любовта към свободата и защитата на Мира

Може да се участва в повече от една категория.

Участва се: в категирия А,С и D с не повече от три стихотворения на свободна тема; в категория Е с минимум 20, но не повече от 35 стихотворения, представляващи сборник дори и без заглавие, със съдържание и брой на участващите стихове; в категория В индивидуално или групово, от един или повече класове, с една творба на свободна тема, създадена съвместно и в училищни условия, в раздел F със стихотворение, комбинирано със снимка, в раздел G с максимално 3 поезии вдъхновени от темата братството между народите, любовта към свободата и защитата на Мира

Такси за участие в категориите:

-категория А – В – G безплатно, категория С – 10 евро, категория D – 15 евро, категория Е – 10 евро, категория F – 5 евро

Ще бъдат приемани безплатно всичи автори от държави извън Европейския съюз, които подадат мотивирано искане за това, подадена заедно с подаване на стиховете, които трябва да бъдат в двуезичен вариант (оригиналния език плюс италиански език)

Секретариатът на конкурса си запазва правото да приема безплатно автори при направено искане за това.

Таксите трябва да бъдат внесени в брой или по банков път по следната банкова сметка на CENTRO GIOVANI E POESIA:

IBAN IT80Z0890133930000000008481

SWIFT ICRAITRRP10

Събраните по сметката пари ще бъдат разходвани единствено и изцяло за покриването на разходите по конкурса.

Чл.3 Всички стихотворения не трябва да са публикувани преди това. Авторите следва да представят декларация в оригинал, че са създатели и собственици (автори) на творбите и секцията, в която участват. Училищата, които участват трябва да приложат списък с данните на децата (виж чл.4) и на творбите, с евентуално представяне и коментари.

Участниците в раздел С трябва да се приложи фотокопие от лична карта с дата на раждане.

Предоставените лични данни ще бъдат използвани само за нуждите на конкурса и при спазване на действащите законодателни разпоредби за защита на лични данни.

Чл.4 Стиховете и представените работи трябва да са в 7 екземпляра (само за раздел F и G трябва да са 2 екземпляра), от които само един да съдържа данните на автора – име, презиме, възраст, адрес, националност, място на раждане, телефон на автора /или училището/, евентуално електронна поща.

Стиховете трябва да бъдат изпратени, придружени от документ за платена такса и останалите приложения, посочени в настоящите условия (виж чл.3) до 31 януари 2017 на следния адресCENTRO GIOVANI E POESIA

Viale Indipendenza, 25 -20844 Triuggio (MB) Italia

Ще се считат приети изпратените творби с пощенски печат до обявената крайна дата, в случай че пристигнат в срок до 10 дни , считано от обявената крайна дата.

Творбите пристигнали след тази дата няма да бъдат приети за участие, а таксите ще бъдат задържани.

В случай на съмнения, приемането ще се решава от Комисията по селекция на творбите.

Чл.5. Наградите са разпределени по следния начин:

Категория А) –сребърни медали на първите трима класирани

Категория В) – Първо място 100 евро

Грамоти за второ и трето място

Категория С) - първа награда 150 евро,

втора и трета награда – сребърен медал

Категория D) - първа награда 250 евро,

второ и трето място – сребърен медал

Категория Е – F - G) – медали и трофеи за първите три класирани /с издателски договор с изгодни условия при публикуване на стихосбирката от Издателство Прометеус за кат.Е/

Освен това са предвидени и допълнителни награди:

- Сребърни Медал/Грамота на Камарата на депутатите на Италианския парламент

- специална награда на издателство Прометеус

- специална награда за поезия посветена на майката «в памет на Бруна Барони»

- специална награда «в памет на Еторе Вилла» за най-добър млад поет

- награда «Андреа Негрото Самбиазо» за най-добър текст който подчертава житейските ценности

-специална награда на Про локо Триуджо и на Университета на Темпо либеро на Вале дел Ламбро

- специална премия на тема околна среда и природа

- специална премия «в памет на Еуженио Бентивенга» за най-добър текст на млад автор

- други награди и признания евентуално присъдени от Комисията и Журито

Чл.6. Членовете на Комисията и на Журито ще обявяват само крайни резултати. Работата на Комисията и Журите е неоспорваема и необжалваема. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в медиите и в Интернет в специалицирани сайтове. По специално протокола с резултатите ще бъде публикован в сайта на Центъра Младежи и поезия, а победителите ще могат да се видат и на сайта www.literaty.it

Чл.7. Церемонията по награждаването ще се проведе неделя, 4 юни 2017. Ще бъдат информирани само наградените. Наградите могат да бъдат получени лично или с писмено пълномощно (с изключение на чековете с паричните награди) и ако не бъдат поискани до 15 дни след церемонията, ще се считат оставени в полза на Центъра.

Евентуални разноски по изпращане на наградите са за сметка на наградените, с изключение на тези, които са приети за участие безплатно според чл.2 от настоящите условия. Чекове не се изпращат.

Чл.8 Наградените стихове избрани от класираните на първо място в различните категории могат да бъдат публикувани в стихосбирка от издателство Прометеус.

Участието в конкурса изисква безусловно приемане на настоящите условия. За евентуални плегиатства отговарят лично авторите. Центъра си запазва правото да прави комуникации в средствата за масова информация за защита на собствените си права.

Допълнителна информация може да бъде изискана директно от Центъра:CENTRO GIOVANI E POESIA

Viale Indipendenza, 25

20844 Triuggio (MB)

Italia


телефон и факс: +390362970302; e-mail: alex.villa@alice.it

www.centrogiovaniepoesia.org
Каталог: 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
2016 -> Програма юли 2016 Discovery Channel Bulgaria Часовете на излъчване са в местно време за допълнителна информация, моля свържете се с: eleonora georgieva all channels pr тел: +359 2 434 40 350
2016 -> Образец №3 справка-декларация
2016 -> X в равенството; б попълнете схемите и намерете неизвестните числа y и z ; в сравнете стойностите на X, y и z. Задача
2016 -> Общи положения
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница