Част А. Списък на опасните вещества, забранени за отвеждане в подземните водиДата05.03.2018
Размер23.5 Kb.
#60803

Част А. Списък на опасните вещества, забранени за отвеждане в подземните води
1.

Органохалогенни съединения и вещества, които могат да формират подобни във водните части от околната среда.

2.

Органофосфорни съединения.

3.

Органокалаени съединения.

4.

Вещества, притежаващи канцерогенни, мутагенни или тератогенни свойства във или посредством водните части на околната среда(1).

5.

Живак и неговите съединения.

6.

Кадмий и неговите съединения.

7.

Минерални масла и въглеводороди.

8.

Цианиди.
(1) Ако определени вещества от част Б са канцерогенни,

мутагенни или тератогенни, те се отнасят към т. 4 на част А.

Част Б. Списък на вредните вещества, чието отвеждане се извършва след получаване на разрешително

1. Неметали, метали и техните съединения:
1.1.

Цинк

1.11.

Калай

1.2.

Мед

1.12.

Барий

1.3.

Никел

1.13.

Берилий

1.4.

Хром

1.14.

Бор

1.5.

Олово

1.15.

Уран

1.6.

Селен

1.16.

Ванадий

1.7.

Арсен

1.17.

Кобалт

1.8.

Антимон

1.18.

Талий

1.9.

Молибден

1.19.

Телур

1.10.

Титан

1.20.

Сребро
2. Биоциди и техните деривати.

3. Вещества, които имат вреден ефект върху вкуса и/или мириса, и/или цвета на подземните води, съединения, склонни да причинят формирането на подобни вещества и да направят подземните води негодни за питейно-битово водоснабдяване.

4. Токсични или устойчиви органични съединения на силиций и вещества, които могат да причинят формиране на подобни съединения във водата, като се изключат тези, които са биологично безвредни или са бързо превръщащи се в безвредни вещества във водата.

5. Неорганични съединения на фосфора и елементарен фосфор.

6. Флуориди.

7. Амоний и нитрити.

 
Каталог: content
content -> Сценарий по време на 77-мото издание на Наградите на филмовата академия на сащ заедно с Мишел Гондри и Чарли Кофман за филма "Блясъкът на чистия ум"
content -> Книга на бск категория носители описание
content -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
content -> Програма „Околна среда 2007-2013г. Bg161PO005/10 11/03/19
content -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
content -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
content -> Св. Климент Охридски
content -> 1Уводни разпоредби 1Цел
content -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница