Част осма служители от администрацията на министерския съветстраница1/12
Дата31.03.2018
Размер1.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
ЧАСТ ОСМА

СЛУЖИТЕЛИ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (чл. 3, т. 25)
ред

име и фамилия


дата на

избор/ назначаване

АМС

дата на съобщаване на заповед

д-я

чл. 12, т. 1

дата

д-я

чл. 12, т. 2

дата

д-я

чл.12, т. 3

дата

д-я

чл.12, т. 4

дата

1

Росен Димитров Желязков

31.07.2009 г.

Главен секретар, Администрация на МС

31.07.2009 г.
31.07.2009 г.2

Снежанка Руменова Димитрова

17.08.2009 г., 17.06.2013 г.

Младши специалист,Звено за връзки с обществеността експерт, ЗВО

11.08.2009 г., 17.06.2013 г.

18.06.2013 г.

11.08.2009 г., 18.06.2013 г.3

Ваня Петкова Новакова

02.10.2009 г.

Държавен експерт, Дирекция ДА


08.10.2009 г.
08.10.2009 г.

04.03.2010 г.,

Държавен експерт, Секретариат на съвета за административна реформа07.03.2013 г. – 2 бр.4

Веска Начова Тодорова-Янева

02.10.2009 г.

Държавен експерт, Отдел РК към главния секретар

07.10.2009 г.
07.10.2009 г.5

Иво Георгиев Цонков

02.10.2009 г.

Държавен експерт, Отдел РК към главния секретар

07.10.2009 г.
07.10.2009 г.6

Мая Каменова Кръстева

02.10.2009 г.

Държавен експерт, Отдел РК към главния секретар

07.10.2009 г.
07.10.2009 г.7

Мая Господинова Сивова

02.10.2009 г.

Старши експерт, Отдел РК към главния секретар

02.10.2009 г.
02.10.2009 г.8

Йорданка Христова Иванова

02.10.2009 г.

Младши експерт, Отдел РК към главния секретар

09.10.2009 г.
09.10.2009 г.9

Снежана Димова Василева

02.10.2009 г.

Старши експерт, Дирекция ИСП

09.10.2009 г.
09.10.2009 г.10

Ваня Николова Петкова

02.10.2009 г.

Старши експерт, Дирекция ДА

02.10.2009 г.
02.10.2009 г.11

Нели Александрова Хаджийска-Владикина

02.10.2009 г.

Старши експерт, Дирекция ДА

07.10.2009 г.
07.10.2009 г.12

Тома Александров Томов

02.10.2009 г.

Старши експерт, Отдел РК към гл.секретар

05.10.2009 г.
05.10.2009 г.13

Сашка Бойчева Добрева

02.10.2009 г.

Старши експерт, Дирекция УСАСД

02.10.2009 г.
02.10.2009 г.14

Гюляр Йълмаз Хаджиева

02.10.2009 г.

Младши експерт, Дирекция ДА

05.10.2009 г.
05.10.2009 г.15

Ирина Атанасова Баталова

02.10.2009 г.

Младши експерт, Дирекция ДА

08.10.2009 г.
08.10.2009 г.16

Камен Петров Ханджиев

02.10.2009 г.

Младши експерт, Дирекция ДА

08.10.2009 г.
08.10.2009 г.17

Вяра Кънчева Панайотова

02.10.2009 г.

Главен експерт, Дирекция ДА

08.10.2009 г.
08.10.2009 г.

21.11.2011 г.
18

Андрей Андонов Андреев

02.10.2009 г.

Главен специалист, Дирекция УСАСД

15.10.2009 г.
15.10.2009 г.19

Галина Ефтимова Ганчева

02.10.2009 г.

Държавен вътрешен

одит,Звено за вътрешен одит09.10.2009 г.
09.10.2009 г.20

Радостина Иванова Захариева-Димитрова

02.10.2009 г.

Началник на отдел, Дирекция ДА

08.10.2009 г.
08.10.2009 г.21

Леончия Петрова Сеизова

02.10.2009 г.

Държавен експерт и и.д.началник на отдел,Дирекция ДА

08.10.2009 г.
08.10.2009 г.22

Лора Атанасова Брусарова

02.10.2009 г.

Главен инспектор, Дирекция „Главен инспекторат”

07.10.2009 г.
07.10.2009 г.23

Димитър Раднев Нановски

02.10.2009 г.

Главен инспектор, Дирекция „Главен инспекторат”

06.10.2009 г.
06.10.2009 г.24

Иван Георгиев Китов

02.10.2009 г.

Държавен инспектор,Дирекция”Главен инспекторат”

05.10.2009 г.
05.10.2009 г., 10.03.2011 г.25

Даниела Цветанова Лазарова

02.10.2009 г.

Държавен инспектор,Дирекция”Главен инспекторат”

05.10.2009 г.
05.10.2009 г., 10.03.2011 г.26

Емилия Александрова Иванова

02.10.2009 г.

Главен експерт, Дирекция ДА

07.10.2009 г.
07.10.2009 г.27

Десислава Николова Кръстева

01.11.2009 г.

Главен специалист, Дирекция ПП

02.11.2009 г.

02.11.2009 г., чл.107а КТ 02.11.2009г.,чл.107а,ал.4 КТ

02.11.2009 г.28

Николай Анев Ангелов

09.11.2009 г.

Държавен експерт, Дирекция”Правна”

09.11.2009 г.
09.11.2009 г.29

Илиана Александрова Шопова

01.11.2009 г.

Държавен експерт, Дирекция БФЧР

02.11.2009 г.
02.11.2009 г.30

Надежда Стоянова Манасиева

10.11.2009 г.

Главен специалист, към гл.секретар

06.11.2009 г.
06.11.2009 г.31

Румен Василев Симеонов

02.11.2009 г.

Главен експерт, Дирекция ПСЕС

05.11.2009 г.
05.11.2009 г.32

Детелина Любомирова Иванова

12.11.2009 г.

Старши експерт, Дирекция ПК

12.11.2009 г.
12.11.2009 г.33

Пламена Михайлова Михайлова

02.11.2009 г.

Главен експерт, Дирекция МСЕС

02.11.2009 г.
02.11.2009 г.34

Мая Александрова Стоянова

02.11.2009 г.

Младши експерт, Дирекция ПСЕС

12.11.2009 г.
12.11.2009 г.35

Емил Георгиев Златавов

16.11.2009 г.

Главен специалист, Дирекция УСАСД

16.11.2009 г.
16.11.2009 г.36

Пламен Иванов Колев

02.11.2009 г.

Младши експерт, Дирекция ПСЕС

04.11.2009 г.
04.11.2009 г.37

Марина Василева Дамянова

16.11.2009 г.

Старши експерт, Дирекция УСАСД

16.11.2009 г.
16.11.2009 г.38

Лазар Георгиев Тодоров

02.11.2009 г.

Директор,Дирекция ИСУСЕС

02.11.2009 г.
02.11.2009 г.39

Любомир Иванов Стоянов

02.11.2009 г.

Старши експерт, Дирекция ПСЕС

18.11.2009 г.
18.11.2009 г.40

Николай Бойков Найденов

02.11.2009 г.

Главен експерт, Дирекция МСЕС

06.11.2009 г.
06.11.2009 г.

11.06.2013 г., нова от 23.07.2013 г., нова от 03.10.2013 г.
41

Моника Любомирова Дандулова

02.11.2009 г.

Главен експерт, Дирекция ПСЕС

03.11.2009 г.
03.11.2009 г.42

Добринка Веселинова Кръстева

02.11.2009 г.

Директор,Дирекция ПСЕС

18.11.2009 г.
18.11.2009 г.43

Гергана Панчева Митрева

02.11.2009 г.

Държавен експерт, Дирекция ПСЕС

17.11.2009 г.
17.11.2009 г.44

Екатерина Йорданова Алексиева

02.11.2009 г.

Държавен експерт, Дирекция ПСЕС

02.11.2009 г.
02.11.2009 г.45

Кирил Димитров Езекиев

02.11.2009 г.

Старши експерт, Дирекция ПСЕС

06.11.2009 г.
06.11.2009 г.46

Мирослава Иванова Пигова

02.11.2009 г.

Държавен експерт, Дирекция МСЕС

03.11.2009 г.
03.11.2009 г.47

Божидар Ангелов Николов

02.11.2009 г.

Главен експерт, Дирекция МСЕС

09.11.2009 г.
09.11.2009 г.48

Костадин Иванов Аврамов

12.11.2009 г.

Управител,ПБ „Орлица”-Пампорово

16.11.2009 г.
16.11.2009 г.49

Мария Спасенова Камбурова-Събева

02.11.2009 г.

Главен експерт, Дирекция ПСЕС

03.11.2009 г.
03.11.2009 г.50

Сюзан Нахит Зия

02.11.2009 г.

Младши експерт, Дирекция ПСЕС

06.11.2009 г.
06.11.2009 г.51

Иван Бойчев Иванов

02.11.2009 г.

Държавен експерт, Дирекция ПСЕС

06.11.2009 г.
06.11.2009 г.52

Аделина Любомирова Везенкова

02.11.2009 г.

Държавен експерт, Дирекция МСЕС

20.11.2009 г.
20.11.2009 г.Каталог: fce -> 001 -> 0238 -> files
files -> Част седма членове на политически кабинети и съветници и експертите към тях
files -> Част осма служители от администрацията на министерския съвет
files -> Част седма членове на политически кабинети и съветници и експертите към тях
files -> Заместник областни управители (чл. 3, т. 7 от зпуки)
files -> Служители от администрацията на министерския съвет
files -> Членове на политически кабинети, съветници и експерти към тях
files -> Членове на колегиални органи по чл. 19, Ал. 4 От закона за администрацията
files -> Част пета членове на колегиални органи по чл. 19, Ал. 4 От закона за администрацията
files -> Част осма служители от администрацията на министерския съвет


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница