Част осма служители от администрацията на министерския съветстраница8/12
Дата28.04.2017
Размер1.67 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   1204.02.2009 г.376

Милка Стефанова Нацева

26.03.2009 г.

Редактор-стилист на нормативни актове, Дирекция ПК

26.03.2009 г.
26.03.2009 г.377

Донка Димитрова Мазнева

31.03.2009 г.

Старши специалист, Дирекция БАД

31.03.2009 г.
31.03.2009 г.378

Светла Славенова Божилова

31.03.2009 г.

Старши специалист, Дирекция БАД

31.03.2009 г.
31.03.2009 г.379

Ванюша Кирилова Николова

23.03.2009 г.

Старши специалист, Дирекция БАД

23.03.2009 г.
23.03.2009 г.380

Малина Николова Новкиришка-Стоянова

05.01.2009 г.

Съветник, Дирекция „Правна”

05.01.2009 г.
05.01.2009 г.381

Мария Стефанова Милошева

05.01.2009 г.

Главен юрисконсулт, Дирекция „Правна”

05.01.2009 г.
05.01.2009 г.382

Таня Петрова Живкова

28.01.2009 г.

Главен специалист, Дирекция „Правна”

28.01.2009 г.
28.01.2009 г.383

Георги Блажев Георгиев

09.01.2009 г.

Старши специалист-шофьор, Дирекция БАД

09.01.2009 г.
09.01.2009 г.384

Иван Дочев Иванов

29.12.2008 г.

Секретар, МВС по ВПК и МГС

29.12.2008 г.
29.12.2008 г.385

Бенко Стефанов Ламбев

29.12.2008 г.

Съветник, МВС по ВПК и МГС

29.12.2008 г.
29.12.2008 г.386

Владимир Влъчков Туртански

29.12.2008 г.

Съветник, МВС по ВПК и МГС

29.12.2008 г.
29.12.2008 г.387

Златина Андрейчова Методиева

05.01.2009 г.

Главен специалист, МВС по ВПК и МГС -

05.01.2009 г.
05.01.2009 г.10.05.2010 г.

преназначена Старши експерт, Дирекция УСАСД

10.05.2010 г.
10.05.2010 г., вх.в делов. 12.05.2010 г.388

Мария Стоянова Ангелова

19.03.2009 г.

Главен специалист, Съвет по сигурността

19.03.2009 г.
19.03.2009 г.389

Радослава Радева Миларова

19.03.2009 г.

Главен специалист, Съвет по сигурността

19.03.2009 г.
19.03.2009 г.390

Красимир Любенов Васев

18.02.2010г.

Държавен инспектор, Дирекция „Главен инспекторат”

18.02.2010 г.
18.02.2010 г.

28.10.2011 г.
391

Димитър Петров Иванов

11.02.2010 г.

Съветник,Междуведомствен съвет по въпросите на Военно промишленият комплекс/ВПК/ и мобилизационната готовност

11.02.2010 г.
Вх.в делов. №02.01-8 11.02.2010 г.392

Деяна Йорданова Трендафилова

10.03.2010 г.

Главен специалист, Държавна администрация на МС

10.03.2010 г.
10.03.2010 г.393

Радостин Петров Симов

15.03.2010 г.

Старши специалист- шофьор, Дирекция УСАСД

15.03.2010 г.
15.03.2010 г.394

Красимира Вълчева Манолова

22.03.2010 г.

Главен специалист, отдел РК към главният секретар

22.03.2010 г.
22.03.2010 г.395

Диана Ангелова Дончева

22.03.2010 г.

Младши експерт, Дирекция ИСП

22.03.2010 г.
22.03.2010 г.396

Мая Стоянова Арнаудова

23.03.2010 г.

Старши експерт, Дирекция УСАСД

23.03.2010 г.
23.03.2010 г.397

Катя Димитрова Чанкова

01.04.2010 г.

Младши експерт, Дирекция ИСП

01.04.2010 г.
01.04.2010 г.398

Гергана Владкова Павлова

01.04.2010 г.

Старши експерт, Дирекция МСЕС

01.04.2010 г.
01.04.2010 г.399

Десислава Гуркова Лозанова

01.04.2010 г.

Младши специалист, Дирекция ДА

01.04.2010 г.
01.04.2010 г.400

Евдокия Тодорова Андреева

01.04.2010 г.

Главен специалист,отдел Приемна,дирекция „Правителствена канцелария”

01.04.2010 г.
01.04.2010 г.401

Ива Николова Апостолова

16.04.2010 г.

Младши специалист, дирекция „Вероизповедания”

16.04.2010 г.
16.04.2010 г.402

Вася Пейчева Михайлова

26.04.2010 г.

Държавен инспектор, Дирекция „Главен инспекторат”

26.04.2010 г.
26.04.2010 г.403

Снежана Кирилова Смиловска

29.04.2010 г.

Главен експерт, Дирекция МСЕС

29.04.2010 г.
29.04.2010 г.404

Борислав Ганчев Шулев

26.04.2010 г.

Директор, Дирекция Оперативна програма „Техническа помощ” ОПТП

26.04.2010 г.
30.04.2010 г.405

Екатерина Борисова Георгиева

26.04.2010 г.

Главен експерт, Дирекция Оперативна програма „Техническа помощ” ОПТП

26.04.2010 г.
30.04.2010 г.406

Иван Христов Илков

26.04.2010 г.

Главен експерт, Дирекция Оперативна програма „Техническа помощ” ОПТП

26.04.2010 г.
30.04.2010 г.407

Мариана Димитрова Димитрова

26.04.2010 г.

Държавен експерт, Дирекция Оперативна програма „Техническа помощ” ОПТП

26.04.2010 г.
30.04.2010 г.408

Галя Тенчева Иванова

26.04.2010 г.

Младши експерт, Дирекция Оперативна програма „Техническа помощ” ОПТП

26.04.2010 г.
30.04.2010 г.409

Първолета Тодорова Тодорова

26.04.2010 г.

Главен експерт, Дирекция Оперативна програма „Техническа помощ” ОПТП

26.04.2010 г.
30.04.2010 г.410

Виктория Николаева Ненкова

26.04.2010 г.

Старши експерт, Дирекция Оперативна програма „Техническа помощ” ОПТП

26.04.2010 г.
30.04.2010 г.411

Десислава Георгиева Георгиева

26.04.2010 г.

Младши експерт, Дирекция Оперативна програма „Техническа помощ” ОПТП

26.04.2010 г.
30.04.2010 г.412

Петър Христов Христов

26.04.2010 г.

Младши експерт, Дирекция Оперативна програма „Техническа помощ” ОПТП

26.04.2010 г.
30.04.2010 г.413

Катя Стоянова Янчева

10.05.2010 г.

Старши специалист, Дирекция „Правителствена канцелария”

10.05.2010 г.
10.05.2010 г.414

Борис Величков Величков

03.05.2010 г.

Старши специалист – шофьор, дирекция БАД

03.05.2010 г.
Вх.в делов. 05.05.2010 г.415

Яна Маринова Маринова

26.04.2010 г.

Главен експерт, Дирекция ПСЕС

11.05.2010 г.
11.05.2010 г.416

Станислав Михайлов Стефанов

26.04.2010 г.

Главен експерт, Дирекция ПСЕС

11.05.2010 г.
11.05.2010 г.417

Боряна Недкова Иванова

26.04.2010 г.

Държавен експерт, Дирекция ПСЕС

11.05.2010 г.
11.05.2010 г.418


Нина Венелинова Овчарова

26.04.2010 г.

Старши експерт, Дирекция ПСЕС

11.05.2010 г.
11.05.2010 г. вх.в делов. 12.05.2010 г.419

Любомир Стоенов Филипов

12.05.2010 г.

Старши експерт, Дирекция ПСЕС

12.05.2010 г.
12.05.2010 г.420

Ивелина Светославова Стефанова

26.04.2010 г.

Младши експерт, Дирекция ОПТП

12.05.2010 г.
12.05.2010 г.421

Добромир Василев Василев

26.04.2010 г.

Младши експерт, Дирекция ОПТП

17.05.2010 г.
17.05.2010 г.422

Весела Евгениева Механджийска

17.05.2010 г.

Държавен експерт, Дирекция КВЕС

17.05.2010 г.
17.05.2010 г.423

Станислава Янкова Колева

20.05.2010 г.

Главен експерт, Дирекция ПСЕС

20.05.2010 г.
20.05.2010 г.424

Евгения Йорданова Карталска

01.06.2010 г.

Държавен експерт, Дирекция „Държавна администрация”

01.06.2010 г.
01.06.2010 г.425

Григор Атанасов Петров

10.06.2010 г.

Главен специалист, Дирекция УСАСД

10.06.2010 г.
10.06.2010 г.426

Красимира Георгиева Урумова

07.06.2010 г.

Главен счетоводител, стопанство „Евксиноград”, дирекция УСАСД

09.06.2010 г.

09.06.2010 г.

09.06.2010 г.427

Станка Йорданова Харизанова

10.06.2010 г.

Управител, почивна база „Слънчев бряг”

10.06.2010 г.

10.06.2010 г.

10.06.2010 г.


Каталог: fce -> 001 -> 0238 -> files
files -> Част седма членове на политически кабинети и съветници и експертите към тях
files -> Част седма членове на политически кабинети и съветници и експертите към тях
files -> Заместник областни управители (чл. 3, т. 7 от зпуки)
files -> Служители от администрацията на министерския съвет
files -> Членове на политически кабинети, съветници и експерти към тях
files -> Членове на колегиални органи по чл. 19, Ал. 4 От закона за администрацията
files -> Част пета членове на колегиални органи по чл. 19, Ал. 4 От закона за администрацията
files -> Част осма служители от администрацията на министерския съвет
files -> Членове на колегиални органи по чл. 19, Ал. 4 От закона за администрацията


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница