Част първа заместник – министри (чл. 3, т. 4)страница2/5
Дата13.01.2018
Размер0.71 Mb.
1   2   3   4   5

53

Радион Василев Попов


От вст. в длъжност

МВнР

08.01.2009г.

08.01.2009г. Вх.в делов. 15.01.2009 г.

08.01.2009г. Вх.в делов. 15.01.2009 г.

08.01.2009г. Вх.в делов. 15.01.2009 г.
54

Тодор Иванов Чуров

От вст. в длъжностМВнР

08.01.2009г.

08.01.2009г. Вх.в делов. 15.01.2009 г.

08.01.2009г. Вх.в делов. 15.01.2009 г.

08.01.2009г. Вх.в делов. 15.01.2009 г.
13.06.2013 г.
21.07.2013 г.

29.10.2013 г.

29.10.2013 г.

55

Любомир Василев Дацов

От вст. в длъжност

Министерство на финансите

06.01.2009 г.

07.01.2009г. Вх.в делов. 09.01.2009 г.

06.01.2009 г.

07.01.2009г. Вх.в делов. 09.01.2009 г.
56

Димитър Атанасов Ивановски

От вст. в длъжност

Министерство на финансите

07.01.2009 г.

07.01.2009 г.

30.01.2009 г.

07.01.2009 г.
57

Кирил Стоянов Желев

От вст. в длъжност

Министерство на финансите

06.01.2009 г.

06.01.2009г. Вх.в делов. 09.01.2009 г.

31.01.2009 г. вх.в делов. 03.02.2009 г.

06.01.2009г. Вх.в делов. 09.01.2009 г.
58

Кирил Миланов Ананиев

От вст. в длъжност

Министерство на финансите

07.01.2009 г.

07.01.2009 г.

вх.в делов. 13.01.2009 г.26.01.2009 г.07.01.2009 г.
вх.в делов. 13.01.2009 г.
59

Бойко Илиев Рашков

От вст. в длъжност

Министерство на правосъдието

08.01.2009 г.

08.01.2009 г.

09.01.2009 г.

08.01.2009 г.
60

Илонка Николова Иванчева-Райчинова

От вст. в длъжност

Министерство на правосъдието

07.01.2009 г.

07.01.2009 г.

30.04.2009 г.

07.01.2009 г.61


Стефан Петров Фиков

От вст. в длъжност

Министерство на правосъдието

08.01.2009 г.

08.01.2009 г.

30.04.2009 г.

08.01.2009 г.
62

Сабрие Шайфи Сапунджиева

От вст. в длъжност

Министерство на правосъдието

06.01.2009 г.,

вх.в делов. 09.01.2009 г.

06.01.2009 г.

вх.в делов. 09.01.2009 г.
63

Камелия Стоянова Нейкова

От вст. в длъжност

Министерство на отбраната

06.01.2009 г.

31.12.2008г. Вх.в делов. 09.01.2009 г.

06.01.2009г.

31.12.2008г. Вх.в делов. 09.01.2009 г.
64

Иван Гаврилов Иванов

От вст.в длъжност

Министерство на отбраната

08.01.2009 г.

08.01.2009 г.

12.01.2009г.

08.01.2009г.
65

Спас Янев Панчев

От вст. в длъжност

Министерство на отбраната

08.01.2009 г.

08.01.2009 г.

27.01.2009г. Вх.в делов. 31.03.2009 г.

08.01.2009 г.
66

Гюнер Мехмед Рамис

От вст.в длъжност

МДААР

05.01.2009г.

05.01.2009г. Вх.в делов. 13.01.2009 г.

05.01.2009г. Вх.в делов. 13.01.2009 г.67

Ангел Георгиев Иванов

От вст.в длъжност

МДААР

05.01.2009г.

05.01.2009г. Вх.в делов. 13.01.2009 г.

05.01.2009г. Вх.в делов. 13.01.2009 г.68

Бужка Панайотова Лукич

От вст. в длъжност

МДААР

05.01.2009г.

05.01.2009г. Вх.в делов. 13.01.2009 г.

05.01.2009г. Вх.в делов. 13.01.2009 г.69

Мария Йорданова Дивизиева

От вст. в длъжност

МДААР

06.01.2009г.

06.01.2009г. Вх.в делов. 13.01.2009 г.

06.01.2009г. Вх.в делов. 13.01.2009 г.70

Д-р Емил Димитров Райнов

От вст. в длъжност

Министерство на здравеопазването

Вх.в делов. 09.01.2009 г.

Вх.в делов. 09.01.2009 г., получено на 30.01.2009 г.

29.01.2009г. 23.04.2009 г.

Вх.в делов. 09.01.2009 г., получено на 30.01.2009 г.
71

Д-р Валери Димитров Цеков

От вст.в длъжност

Министерство на здравеопазването

Вх.в делов. 09.01.2009 г.

Вх.в делов. 09.01.2009 г., получено на 30.01.2009 г.

29.01.2009 г.

Вх.в делов. 09.01.2009 г., получено на 30.01.2009 г.
72

Д-р Стоян Генчев Стоянов

От вст.в длъжност

Министерство на здравеопазването

Вх.в делов. 09.01.2009 г.

Вх.в делов. 09.01.2009 г., получено на 30.01.2009 г.

29.01.2009 г.

Вх.в делов. 09.01.2009 г., получено на 30.01.2009 г.
73

Д-р Тенчо Дяков Тенев

От вст.в длъжност

Министерство на здравеопазването

08.01.2009г.

08.01.2009г.

13.04.2009 г.

08.01.2009г.
74

Калин Костадинов Славов

От вст.в длъжност

МВР

Вх.в делов. 10.01.2009 г.

Вх.в делов. 10.01.2009 г., 26.01.2009 г. придр.писмо от 30.01.2009 г.

26.01.2009г., 30.04.2009г. Вх.в делов. 07.05.2009 г., същата но до Битолски

Вх.в делов. 10.01.2009 г., 26.01.2009 г. придр.писмо от 30.01.2009 г.
75

Соня Атанасова Янкулова

От вст.в длъжност

МВР

07.01.2009г. Вх.в делов. 10.01.2009 г.

07.01.2009г. Вх.в делов. 10.01.2009 г.

30.01.2009 г. придр.писмо от 30.01.2009 г

07.01.2009г. Вх.в делов. 10.01.2009 г.
76

Раиф Шабан Мустафа

От вст.в длъжност

МВР

07.01.2009г. Вх.в делов. 12.01.2009 г.

07.01.2009г. Вх.в делов. 12.01.2009 г.

19.01.2009 г. придр.писмо от 30.01.2009 г.

07.01.2009г. Вх.в делов. 12.01.2009 г.
77

Румен Генов Андреев

От вст. в длъжност

МВР

07.01.2009г. Вх.в делов. 12.01.2009 г.

07.01.2009г. Вх.в делов. 12.01.2009 г.

26.01.2009 г. придр.писмо от 30.01.2009 г.

07.01.2009г. Вх.в делов. 12.01.2009 г.
78

Атанас Петров Костадинов

От вст.в длъжност

МОСВ

08.01.2009г. Вх.в делов. 09.01.2009 г.

08.01.2009г. Вх.в делов. 09.01.2009 г.

30.04.2009 г.

08.01.2009г. Вх.в делов. 09.01.2009 г.
79

Любка Василева Качакова

От вст.в длъжност

МОСВ

08.01.2009г. Вх.в делов. 13.01.2009 г.

08.01.2009г. Вх.в делов. 13.01.2009 г.

30.04.2009 г.

08.01.2009г. Вх.в делов. 13.01.2009 г.
80

Чавдар Георгиев Георгиев

От вст.в длъжност

МОСВ

08.01.2009г. Вх.в делов. 13.01.2009 г.

08.01.2009г. Вх.в делов. 13.01.2009 г.

24.04.2009 г.

08.01.2009г. Вх.в делов. 13.01.2009 г.
81

Савин Веселинов Ковачев

От вст.в длъжност

МРРБ

Вх.в делов. 10.01.2009 г.

Вх.в делов. 10.01.2009 г., 05.02.2009 г.

27.01.2009г.

Вх.в делов. 10.01.2009 г., 05.02.2009 г.
82

Искра Димитрова Михайлова-Копарова

От вст.в длъжност

МРРБ

Вх.в делов. 10.01.2009 г.

Вх.в делов. 10.01.2009 г., 05.02.2009 г.

30.01.2009г.

Вх.в делов. 10.01.2009 г., вх.в делов. 05.02.2009 г.
83

Калин Тодоров Рогачев

От вст.в длъжност

МРРБ

07.01.2009г.

07.01.2009г.

07.01.2009г.

07.01.2009г.
84

Димчо Димитров Михалевски

От вст.в длъжност

МРРБ

08.01.2009 г.

08.01.2009 г. предприел действия, 05.02.2009 г. предприел деист.

29.01.2009г.

08.01.2009 г. предприел деист., 05.02.2009 г., предприел действия
85

Анна Георгиева Янева

От вст.в длъжност

МИЕ

31.12.2008г. вх.в делов. 08.01.2009 г.

31.12.2008г. вх.в делов. 08.01.2009 г.

23.01.2009 г.

31.12.2008г. вх.в делов. 08.01.2009 г.
86

Валентин Горянов Иванов

От вст.в длъжност

МИЕ

31.12.2008г. вх.в делов. 08.01.2009 г.

31.12.2008г. вх.в делов. 08.01.2009 г.

27.04.2009 г.

31.12.2008г. вх.в делов. 08.01.2009 г.
87

Нина Христова Радева

От вст.в длъжност

МИЕ

08.01.2009 г.

31.12.2008г. вх.в делов. 08.01.2009 г.
31.12.2008г. вх.в делов. 08.01.2009 г.
88

Явор Бориславов Куюмджиев

От вст.в длъжност

МИЕ

08.01.2009 г.

31.12.2008г. вх.в делов. 08.01.2009 г.
31.12.2008г. вх.в делов. 08.01.2009 г.
89

Ясен Георгиев Янев

От вст.в длъжност

МТСП

12.01.2009 г.

12.01.2009 г., 08.01.2009 г.
12.01.2009 г., 08.01.2009 г.
90

Димитър Николов Димитров

От вст.в длъжност

МТСП

08.01.2009 г.

08.01.2009 г.
08.01.2009 г.
91

Лазар Манолов Лазаров

От вст.в длъжност

МТСП

08.01.2009 г.

08.01.2009 г.
08.01.2009 г.
92

Светлана Григорова Дянкова

От вст.в длъжност

МТСП

09.01.2009 г.

09.01.2009 г.
09.01.2009 г., нова декларация от 10.07.2013 г.
93

Васил Младенов Войнов

От вст.в длъжност

МТСП

08.01.209 г.

08.01.2009 г.
08.01.2009 г.
94

Кирчо Георгиев Атанасов

От вст. в длъжност

МОН

Януари 2009 г.

31.12.2008г. Вх.в делов. 13.01.2009 г.

Януари 2009 г.

31.12.2008г. Вх.в делов. 13.01.2009 г.
95

Мукадес Юсуф Налбант

От вст.в длъжност

МОН

31.12.2008г. Вх.в делов. 13.01.2009 г.

31.12.2008г. Вх.в делов. 13.01.2009 г.

12.01.2009г.

31.12.2008г. Вх.в делов. 13.01.2009 г.
96

Ваня Чавдарова Добрева

От вст.в длъжност

МОН

31.12.2008г. Вх.в делов. 13.01.2009 г.

31.12.2008г. Вх.в делов. 13.01.2009 г.

05.01.2009г.

31.12.2008г. Вх.в делов. 13.01.2009 г.
97

Бюрхан Илиязов Абазов

От вст.в длъжност

МЗХ

07.01.2009г. Вх.в делов. 22.01.2009 г.

07.01.2009г. Вх.в делов. 22.01.2009 г.

29.04.2009 г.

07.01.2009г. Вх.в делов. 22.01.2009 г.
98

Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова

От вст.в длъжност

МЗХ

29.01.2009 г.

29.01.2009 г.

23.04.2009 г.

29.01.2009 г.
99

Димитър Кателийчев Пейчев

От вст.в длъжност

МЗХ

29.01.2009 г.

29.01.2009 г.

23.04.2009 г.

29.01.2009 г. .
100

Петя Николова Евтимова

От вст.в длъжност

МОМН

27.01.2010 г.

27.01.2010 г. вх.в делов. 02.02.2010 г.

27.01.2010 г. вх.в делов. 02.02.2010 г.
16.05.2013 г.

101

Тодорка Игнатова Костадинова

От вст.в длъжност

Министерство на здравеопазването

25.11.2009 г.

25.11.2009 г., вх.в делов. 01.03.2010 г. №02.01-8

Каталог: fce -> 001 -> 0238 -> files
files -> Част седма членове на политически кабинети и съветници и експертите към тях
files -> Част осма служители от администрацията на министерския съвет
files -> Част седма членове на политически кабинети и съветници и експертите към тях
files -> Заместник областни управители (чл. 3, т. 7 от зпуки)
files -> Служители от администрацията на министерския съвет
files -> Членове на политически кабинети, съветници и експерти към тях
files -> Членове на колегиални органи по чл. 19, Ал. 4 От закона за администрацията
files -> Част пета членове на колегиални органи по чл. 19, Ал. 4 От закона за администрацията
files -> Част осма служители от администрацията на министерския съвет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница