Част първа заместник – министри (чл. 3, т. 4)страница1/5
Дата13.01.2018
Размер0.71 Mb.
  1   2   3   4   5
ЧАСТ ПЪРВА

ЗАМЕСТНИК – МИНИСТРИ (чл. 3, т. 4)ред

име и фамилия


дата на

избор/назначаване

Министерство

дата на съобщаване на заповед

д-я

чл. 12, т. 1

дата

д-я

чл. 12, т. 2

дата

д-я

чл.12, т. 3

дата

д-я

чл.12, т. 4

дата

1

Милен Стоев Люцканов

От вст. в длъжност

МВнР

30.07.2009 г.

30.07.2009 г.

30.07.2009 г.2

Марин Райков Николов

От вст. в длъжност

МВнР

30.07.2009 г.

30.07.2009 г.

30.07.2009 г.3

Красимир Иванов Костов

От вст. в длъжност

МВнР

08.09.2009 г.

08.09.2009 г.

08.09.2009 г.4

Веселин Бориславов Вучков

От вст. в длъжност

МВР

31.07.2009 г.

31.07.2009 г. -приложения

30.07.2009 г.

18.09.2009 г., 21.10.2009 г.
5

Павлин Георгиев Димитров

От вст. в длъжност

МВР

18.08.2009 г.

18.08.2009 г.

18.08.2009г. 22.10.2009 г.6

Евдокия Иванова Манева-Бабулкова

От вст. в длъжност

МОСВ

30.07.2009 г.

07.10.2009 г.

30.07.2009 г. 07.10.2009 г.7

Ивелина Веселинова Василева

От вст. в длъжност

МОСВ

30.07.2009 г.

06.10.2009г.

30.07.2009 г., 06.10.2009 г.8

Светлана Кръстева Ломева

От вст. в длъжност

МОМН

30.07.2009 г.

30.07.2009 г.

30.07.2009 г.9

Милка Тодорова Коджабашиева-Йовкова

От вст. в длъжност

МОМН

29.07.2009 г.

29.07.2009 г.

29.07.2009 г.10

Сергей Симеонов Игнатов

От вст. в длъжност

МОМН

12.08.2009 г.

12.08.2009 г.

12.08.2009 г.11

Даниела Илиева Машева

От вст. в длъжност

МП

31.07.2009 г.

31.07.2009 г. във връзка с чл.5 от ЗПРКИ, 06.08.2009 г. за промяна на декларираните обстоятелства.

31.07.2009 г. 06.08.2009 г.12

Жанета Петрова Петрова

От вст. в длъжност

МП

31.07.2009 г.

31.07.2009 г. във връзка с чл.5 от ЗПРКИ, 06.08.2009 г.-за промяна на декларираните обстоятелства

31.07.2009 г. 06.08.2009 г.13

Христо Георгиев Ангелов

От вст. в длъжност

МП

31.07.2009 г.

31.07.2009 г. във връзка с чл.5 от ЗПРКИ,06.08.2009 г.-за промяна на декларираните обстоятелства

31.07.2009 г. 06.08.2009 г.14

Тодор Вълков Чобанов

От вст. в длъжност

МК

31.07.2009 г.

31.07.2009 г.

31.07.2009 г.15

Димитър Любомиров Дерелиев

От вст. в длъжност

МК

31.07.2009 г.

31.07.2009 г.

31.07.2009 г.16

Цветан Василев Димитров

От вст. в длъжност

МЗХ

30.07.2009 г.

30.07.2009 г.

30.07.2009 г.17

Преслав Пламенов Борисов


От вст. в длъжност

МЗХ

30.07.2009 г.

30.07.2009 г.

30.07.2009 г.

22.10.2009 г.
18

Аню Запрянов Ангелов

От вст. в длъжност

МО

30.07.2009 г.

30.07.2009 г.

30.07.2009 г.19

Валентин Иванов Радев

От вст. в длъжност

МО

03.08.2009 г.

03.08.2009 г., няма дата на декларацията, вх.в делов.на 25.03.2011 г.

02.08.2009 г., 10.08.2009 г. вх.в.делов.на 25.03.2011 г.

16.05.2012 г.
20

Ана Владиславова Михайлова

14.08.2009 г.

МФ

01.08.2009 г.

01.08.2009 г.

01.08.2009 г.21

Владислав Иванов Горанов

30.07.2009 г.

МФ

30.07.2009 г.

30.07.2009 г.

30.07.2009 г.22

Ивайло Ангелов Московски

От вст. в длъжност

МТИТС

03.08.2009 г.

03.08.2009 г.

03.08.2009 г.23

Камен Вълков Кичев

От вст. в длъжност

МТИТС

05.08.2009 г.

05.08.2009 г.

03.08.2009 г. 7бр. приложения

01.10.2009 г., нова от 01.04.2010 г., нова от 31.05.20120 г., нова от 26.07.2010 г., нова от 27.05.2011 г.
24

Първан Цветанов Русинов

От вст. в длъжност

МТИТС

13.08.2009 г.

13.08.2009 г.

13.08.2009 г.25

Лазар Георгиев Каменов

От вст. в длъжност

МФВС

30.07.2009 г.

30.07.2009 г.

30.07.2009 г.26

Иван Веселинов Ценов

От вст. в длъжност

МФВС

31.07.2009 г.

31.07.2009 г.

31.07.2009 г.27

Валерий Венциславов Митрев

От вст. в длъжност

МЗ

07.08.2009 г.

07.08.2009 г.

07.08.2009 г.28

Любомир Панайотов Гайдов

От вст. в длъжност

МЗ

10.08.2009 г.

10.08.2009 г.

10.08.2009 г.29

Екатерина Спасова Гечева-Захариева

От вст. в длъжност

МРРБ

04.08.2009 г.

04.08.2009 г.

11.08.2009 г.30

Лиляна Павлова Николова

От вст. в длъжност

МРРБ

10.08.2009 г.

10.08.2009 г., 10.03.2011 г.

10.08.2009 г., 09.03.2011 г.

23.09.2011 г.
31

Георги Йорданов Прегьов

От вст. в длъжност

МРРБ

07.08.2009 г.

07.08.2009 г.

07.08.2009 г.32

Иво Симеонов Маринов

От вст. в длъжност

МИЕТ

03.08.2009 г.

03.08.2009 г.

03.08.2009 г.33

Евгени Ангелов Ангелов

От вст. в длъжност

МИЕТ

06.08.2009 г.

06.08.2009 г., чл.107а от КТ

06.08.2009 г.

15.04.2010 г.
34

Мая Крумова Христова

От вст. в длъжност

МИЕТ

18.08.2009 г.

18.08.2009 г.

18.08.2009 г.

30.09.2009 г.
35

Валентина Сандова Симеонова

От вст. в длъжност

МТСП

03.08.2009 г.

03.08.2009 г.

03.08.2009 г.36

Красимир Николаев Попов

От вст. в длъжност

МТСП

06.08.2009 г.
06.08.2009 г.37

Христина Велчева Митрева

От вст. в длъжност

МТСП

12.08.2009 г.
12.08.2009 г.38

Мила Василева Власковска

От вст. в длъжност

МЗ

05.10.2009 г.

05.10.2009 г.

05.10.2009 г.39

Георги Георгиев Костов

От вст. в длъжност

МЗХ

26.10.2009 г.

26.10.2009 г.

26.10.2009 г.40

Павлин Георгиев Димитров

От вст. в длъжност

МВР

22.10.2009 г.
22.10.2009 г.41

Весела Борисова Господинова

От вст. в длъжност

Министерство на транспорта

08.01.2009 г.

08.01.2009 г.

24.04.2009 г.

08.01.2009 г.
42

Юджел Наим Атилла

От вст. в длъжност

Министерство на транспорта

29.01.2009 г.

08.01.2009 г.

29.01.2009г. 29.04.2009 г. нова

08.01.2009 г.
43

Даниела Владимирова Никифорова


От вст. в длъжност

Министерство на транспорта

07.01.2009 г.

07.01.2009 г.

07.01.2009 г.

07.01.2009 г.
44

Красимира Радкова Мартинова

От вст. в длъжност

Министерство на транспорта

08.01.2009 г.

08.01.2009 г.

08.01.2009 г.

08.01.2009 г.
45

Александър Христов Филипов

От вст. в длъжност

Министерство на извънредните ситуации

31.12.2008г. Вх.в делов. 09.01.2009 г.

31.12.2008г. Вх.в делов. 09.01.2009 г.

05.01.2009г. Вх.в делов. 21.01.2009 г.

31.12.2008г. Вх.в делов. 09.01.2009 г.
46

Ангел Маринов Чакъров

От вст. в длъжност

Министерство на извънредните ситуации

31.12.2008г. Вх.в делов. 10.01.2009 г.

31.12.2008г. Вх.в делов. 10.01.2009 г.

06.01.2009г. Вх.в делов. 21.01.2009 г.

31.12.2008г. Вх.в делов. 10.01.2009 г.
47

Делян Славчев Пеевски

От вст. в длъжност

Министерство на извънредните ситуации

31.12.2008г. Вх.в делов. 10.01.2009 г.

31.12.2008г. Вх.в делов. 10.01.2009 г.

21.01.2009г.

31.12.2008г. Вх.в делов. 10.01.2009 г.
48

Явор Тодоров Милушев

От вст.в длъжност

Министерство на културата

07.01.2009 г.

07.01.2009 г.

07.01.2009 г.

07.01.2009 г.
49

Иван Данев Токаджиев

От вст.в длъжност

Министерство на културата

07.01.2009 г.

07.01.2009 г., 31.03.2009 г. нова

31.03.2009г.

07.01.2009 г. 31.03.2009 г. удостоверение от АП
50

Надежда Григорова Захариева-Дамянова

От вст. в длъжност

Министерство на културата

07.01.2009 г.

07.01.2009 г. Закрити ли са ???

07.01.2009 г.

07.01.2009 г. Закрити ли са???
51

Милен Георгиев Керемедчиев

От вст. в длъжност

МВнР

08.01.2009г..

08.01.2009г. Вх.в делов. 15.01.2009 г.

06.01.2009г. 08.01.2009 г.

08.01.2009г. Вх.в делов. 15.01.2009 г.
52

Любомир Недков Кючуков

От вст.в длъжност

МВнР

08.01.2009г.

08.01.2009г. Вх.в делов. 15.01.2009 г.

08.01.2009г. Вх.в делов. 15.01.2009 г.

08.01.2009г. Вх.в делов. 15.01.2009 г.
Каталог: fce -> 001 -> 0238 -> files
files -> Част седма членове на политически кабинети и съветници и експертите към тях
files -> Част осма служители от администрацията на министерския съвет
files -> Част седма членове на политически кабинети и съветници и експертите към тях
files -> Заместник областни управители (чл. 3, т. 7 от зпуки)
files -> Служители от администрацията на министерския съвет
files -> Членове на политически кабинети, съветници и експерти към тях
files -> Членове на колегиални органи по чл. 19, Ал. 4 От закона за администрацията
files -> Част пета членове на колегиални органи по чл. 19, Ал. 4 От закона за администрацията
files -> Част осма служители от администрацията на министерския съвет


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница