Черните лебеди в международните отношенияДата25.10.2018
Размер447.09 Kb.
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВОЧерните лебеди в международните отношения

Изготвил:

Полина Йосифова

Специалност „ Международни отношения”

Фак. N

София,2011

Преди откриване на Австралия, европейците смятали, че всички лебеди са бели и било напълно неразумно дори да се предполага, че има лебеди с друг цвят на перата. След откриването на Австралия, където да видиш черен лебед е обикновено и често срещано явление, представата за лебедите била разрушена . Поуката от тази история е, че там някъде има изключения от всяко правило, изключения, които чакат да бъдат открити чрез един неочакван инцидент. Ефектът от крайно невероятните събития, или казано накратно " черния лебед" е събитие, случка без всякакво логическо обяснение. Събитие, което повечето учени и изследователи ще намерят за неудобно и в краен разрез с изводите и изследванията им. Черни лебеди се наблюдават в политика, икономиката, международните отношения и други клонове на хуманитарните науки. Черният лебед е явление, което показва как твърдата дисциплина, принципи и изследвания са представи, изградени върху пясъчна основа, готови да се сринат във всеки един момент.

Животът и международните отношения, в частност са доминирани от неверояни събития с големи последствия. Тези факти са невидими за нас, поради серия от причини. Ние хората сме неспособни да погледнем назад и да измислим правдоподобни постфактум истории защо нещата са станали по един, или друг начин.. Защото не можем да оценим колко неправоподовен и нелогичен е света, в който живеем. А най-голямата измислица е представата, че можем да правим точни предвиждания за бъдещето. Черните лебеди могат да бъдат положителни,или отрицателни събития. Тоест на нас се пада задачата да хванем подходящият " черен лебед". Нещата, често се откриват случайно и ако погледнем назад в историята ще видим, че големите открития са били буквално ''под носа'' на откривателите си. Технологиите, които днес управляват света като интернет, компютъра и лазера не се използват според първоначалното си предназначение. Дори много от медицинските открития са станали известни на света, когато самите те не са били търсени. Дори откритията, за които твърдим, че са резултат от изследване са до голяма степен чиста случайност.

В настоящето есе ще разгледам идеята за черните лебеди в международните отношения. Ще проследя историята на международната дипломация и ще наблегна на анализа на събитията '' черни лебеди''. Как са се случили и най-вече какъв е бил ефектът, какви са били последиците от тях за света и в частност за международните отношения. Нека започна с по-близкото бъдеще и да акцентирам на 11 септември- един такъв" черен лебед" . Никой не го предвиди, а все пак говорим за Съединените Американски Щати, за една от силните държави в света, с най-голямото разузнаване. Представете си, че Вие знаехте, че на 11 септември ще има такова събитие. Вероятно щяхте да обмисляте хипотезите и вероятностите и да стигнете до извода, че ще има терористична атака над Световния Търговски Център. Но както стигате до този извод така щяхте да стигнете и до друг - за терористични атаки над големи пристанища, летища, или дори по-ужасни прогнози като ядрена бомба и химическо оръжие. Както Вие така и много от анализаторите на международните отношения щяха да мислят за подобни варианти, а хипотезите им пак щяха да са далеч от целта и те нямаше да спомогнат за предотратяването на този ужасен терористичен акт. ''Варварщина в сърцето на Съединените Американски Щати'' така го определиха водещи световни анализатори. Но той бе факт и последиците от него също.

Тогава как да процедираме при явления от типа" черен лебед"? Бих Ви дала един съвет очаквайте неочакваното. Или по-добре се обзаложете с някого за това дали на световните финансови пазари ще има друга атака срещи британската лира. Вероятността да спечелите е същата. Нека разгледаме случаят от 11 септември. Със сигурност американското разузнаване е имало данни за терористичната атака. Но фактът, че неуспя да я предотврати и да избегне човешките жертви показва, че отново е имало множество ''неизвестни''. Неизвестни и променливи от рода на:

-кой ще осъществи нападението;

-как този някои се е внедрил в съответната организация;

-точният час на нападението;

-мястото на атаката;

-авиокомпанията и полетите, избрани за целта и много други неизвестни;

Така атентатът от 11 септември се превърна в ''черен лебед'' на международните отношения. След този фатален ден светът се изправи пред нова заплаха, а международните отношения трябваше да съществуват и развиват пред лицето на общия враг-теторизма.

Другото неочаквано събитие, с големи последици за света бе разпадането на Съветския съюз. Скоростта, с която се разпадна тази своебразна империя, учуди всички. Тази система изглеждаше непоклатима през годините, в които Леонид Брежнев управляваше Политбюро. А дори най-неоправданите страни-членки на СССР, едно описание, което се отнасяше за народите от Балтийско море - Литва, Латвия и Естония, не вярваха, че само няколко години след като Горбачов, оглави страната, те ще могат да живеят в политически независими страни.

Русия от страна, която заемаше три-четвърти от територията на СССР се превърна в едно съвсем различно общество. Междувременно общото ниво на образованост на обществото се беше повишило, много повече от младите хора посещаваха университет, а информираността за външния свят бе нарастнала неимоверно. Добре образованите професионалисти станаха една значителна социална група готова да приеме промените. С разпадането на СССР в света се случиха много значими събития. В Русия преминаха от комунизъм към демокрация, от ''планова'' към пазарно ориентирана икономика, сложи се край на Студена война. Перестройката в Русия бе последвана от падането на комунистическите режими в страните от Източна Европа. Този '' черен лебед'' промени лика на Балканите пред света.

Явно е, че тези '' черни лебеди'' всъщност са причината за почти всичко в нашия свят, явно е, че не можем да ги предвидим. Къде е истината тогава - просто трябва да се пригодим към тях, да се адаптираме към случващото се около нас. Да колкото и странно, противоречащо на всякаква логика, да звучи - по-добре е да се пригодим към тези събития, вместо наивно да се опитваме да ги предвидим. Ние не знаем повече, отколкото действително знаем.

Най-важният урок от възникването на тези явления е, че не трябва да ни е страх от тях и последиците им. Нека дам един пример: представете си, че шофирате и изведнъж, без да се усетите, без да го забележите на пешеходната пътека пред Вас излиза пешеходещ. Почти го ударихте, нали? Как се озова той там. Вие сте добър шофъор, шофирали сте по този път стотици пъти, знаете го наизуст, но все пак попаднахте на този човек. Тоест Вие си мислехте, че знаете всичко бяхте нахъсан, самоуверен, но се оказа, че нищо не знаете. Така е й с ''черните лебеди'' те просто се случват, въпреки че си мислим, че знаем всичко.

Как тези ''черни лебеди'' се отразяват на международните отношения? В последната четвърт на двадесети век системата на международните отношения започна да се променя на '' бързи обороти''. Именно явления от сорта на ''черните лебеди'' допринесоха за тази промяна. Противно на всякаква логика, на откритията на множество академици, мнението на съветници по външна политика и политически активисти международните отношения се промениха именно благодарение на неочакваните, непредвидени събития. Въпросите на международната дипломация се разглеждат от гледна точка на минало, настояще и бъдеще. В миналото се търсят отговори, какво ще се случи в бъдещето, защото според някои изследователи '' миналото се повтаря в бъдещето''. Не звучи ли наивно това, особено в една система като тази на Международните отношения? Нима явленията в световен мащаб биха могли да се предвидят, и нима най-значимите световни събития, тотално променили световната политика бяха прогнозируеми? Нека дам няколко примера.

След опустошителните ефекти на Първата и Втората световна война, от които последната е пример за ''черен лебед'' основният въпрос бе как да се нагодим към последиците от неочакваните събития. Но последва Студената война, която доминираше на европейската и световна сцена в периода 1949-1989, до следващият ''черен лебед'' разпадането на Съветския съюз, което сложи нейния край. От казаното до тук не са ли международните отношения една поредица от ''черни лебеди''? Неочаквани, непредвидени събития, които променят бързо и сигурно ситуацията, обстановката и донасят нови нагласи и представи за света.

След краят на Студената война светът претърпя коренна промяна. Промениха се политически системи, стилове на управление, стратегии. Почти никой не бе предрекъл големите промени , настъпили в периода 1988-1992, поне не толкова рано. С края на Студената война настъпиха няколко фундаментални промени: на първо място стойността на ядрената и военна сила намаля и въпреки, че въпроси като сигурността и отбраната останаха важни, днес на военната сила се гледа като само на една от възможностите за влияние и въздействие. След 1980 година като най-важна сила се очерта икономическата, базирана на националното богатство, търговията, технологичните иновации и влиянието върху международните финансови системи.

Напредъкът на Китай в международните отношения,отварянето на пазарите му, възприемането на капитализма бе друг ''черен лебед''. Преминаването на икономиката му от планова към пазарна бе неочакван развой на събитията за всички. Екслузивните форми на национализъм, етническите конфликти и използването на войната като инструмент за учредяване на нови държави бяха черни лебеди за страните от Балканския полуостров. Събитията в бившата Югославия, промениха международните отношения и прекроиха картата на полуострова. Повторното появяване на геноцид и етническо прочистване в страни като Босна и Руанда, въпреки уроците на Втората световна война, и петдесетте години дейност на ООН, множество хуманитарни организации и конвенции, бе сериозен провал за международното право и отношения.

Задълбочаващата се разлика между бедни и богати, в страни като Индия, съзнателното стесняване на средната класа бе една от последиците на неочакваните събития в международните отношения. Нестабилността на световните и регионални стокови борси бе една от последиците. Появата на световна комуникационна мрежа, основана на интернет технологиите улесни международното общуване. Интернет, в частност, бе замислен като военна комуникационна мрежа, а сега обхваща всички, които имат достъп до него чрез персонални компютри и се използва за всякакви комуникационни цели. Глобалната комукационна мрежа бе създадена със множество приложения, обслужващи международните отношения, дипломацията и международната политика. Революционният ефект на мрежата преобрази образованието и маркетинга, но също така имаше значителен ефект върху международната култура, по въпросите на цензурата и политическият контрол в страни като Сингапур, Индонезия, криминалната дейност, интернационализира местата за труд и трансфера на стоки, хора и капитали. Огромни проекти могат да бъдат наблюдавани от всички точки на света, а хората работещи по тях да са набсякъде.

Международните отношения бяха засегнати не само от действията на държавите, отделните личностти, но и от действията на неправителствените организации. В тях се включват организации, наблюдатели за изпълнението на много от международните договори, споразумения, особено тези с акцент върху околната среда. Най-ефективни разбира се бяха международните корпорации, както и международните банки и финансисти, които имаха огромно влияние върху световната икономическа система. Много биха казали, че успехът на тези организации зависи от умението им да оцеляват и печелят в международна среда. Дори големи и силни държави разчитат на успех на международната сцена, за да поддържат стабилността и позициите си. Тоест бизнеса бе неимоверно ефективен след излизането му на международната сцена. Неправителствени организации като Гриинпийс, и други разшириха дейността и влиянието си след излизането на международната сцена и появата на интернет.

От всичко казахо до тук е ясно, че международните отношения претърпяха голяма промяна през последните петдесет години, именно поради ефекта на явления като ''черните лебеди''. Много от тези събития не бяха предвидени, но се случиха и промениха света. Те дадоха нов старт, нов живот на света, допринесоха за глобализацията и интернационализацията на пазарите, отвориха границите и дадоха шанс на много хора за нов живот и развитие в кариерата. '' Черните лебеди'' на международните отношения промениха света. Те се случиха случайно и спонтанно, непревидени и неочаквани от никого, като отриването на черните лебеди в Австралия. Да и промениха всичко, което ни заобикаля. Създадоха една нова, и може би по-добра реалност. Какво ни остава да се нагодим към тях, да ги използваме и да извлечем най-доброто от тях.

Така неочакваните събития, непредвидени от никого, променят образа на света. Какво би станало, ако те не се случваха, е със сигурност светът нямаше да е това, което е. Може би международните отношения нямаше да са това, което са, а може би " да очакваш неочакваното'' е една добра политика.Използвана литература

Талеб, Насим '' Черният лебед'', 2010The Soviet System: From Crisis to Collapse edited by Alexander Dallin and Gail W Lapidus (Westview Press, 1995)

Russia and the Idea of the West: Gorbachev, Intellectuals and the End of the Cold War by Robert D English (Columbia University Press, 2000)

Final Days: The Inside Story of the Collapse of the Soviet Union by Andrei Grachev (Westview Press, 1995)


Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница