Честита Нова 2010 година!страница4/6
Дата14.01.2019
Размер0.73 Mb.
1   2   3   4   5   6

4. БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ


4.1. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЕКЦИЯ “БИЗНЕС” ЗА 2009 г.

  • През 2009 г. секция “БИЗНЕС” към ННТДД проведе работна среща на организирания от “ОМЕЛ НДТ ЕК ЕООД” семинар “Хисар 2009” през м.април. На семинара присъстваха 84 души от 36 български фирми, които работят в областта на безразрушителния контрол. Наблюдава се рязкото увеличаване на работата в бранша и заетостта на колегите. Разбира се, че има и проблеми за решаване.

  • Бяха проведени множество индивидуални работни срещи в ограничен състав. Основна тема на тези срещи бе намиране на форма за разпространяване и доказване основателността на минималните себестойности на услугите в НДТ бранша, така че да се постигне необходимия ефект от признаването на висококвалифицирания труд по безразрушителен контрол на материалите.

  • По време на ХХІV национална с международно участие конференция “Дефектоскопия 08” бе проведена среща на членове на Секция “БИЗНЕС“ с лектор А. Русев по следните въпроси:

  • “Способност и необходимост на дефектоскопистите в България да изградят ефективна браншова общност, защитаваща не само личните, но и обществените интереси на дейността им”

  • “Необходимост от събиране на средства (спонсориране) на конкретни дейности на ННТДД, с цел ефективното им реализиране – актуален въпрос в момента е ТК 24”

  • “Комуникацията като средство за успешен бизнес, но и като извор на недоразумения”


5. БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИ БОРД ЗА КОНТРОЛ БЕЗ РАЗРУШАВАНЕ

5.1. ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА БНАКБ

Българският Национален Авиационно-Космически Борд за Контрол Без Разрушаване /БНАКБКБР/ е създаден през 2008 г. съгласно изискванията на Part 145 за обучението и сертификацията на специалистите по безразрушителен контрол в авиацията и съгласно въведения във връзка с това стандарт БДС EN 4179,според който тези дейности се ръководят и контролират от национален Борд или чрез ползване на такъв, създаден в друга страна.

Водещите дефектоскописти от авиационните фирми на свое общо събрание избраха най-изявените като състав на Борда. Беше направен превод на европейския стандарт EN 4179. На 30 септември 2008 год. този европейски стандарт беше приет като български. С помощта на Научно - техническото дружество по дефектоскопия беше проучен израелския, румънския, английския и други европейски опити в съставянето на такива бордове и през август 2008 г. отново с помощта на Научно- техническото дружество по дефектоскопия, беше създаден като колективен орган към това дружество въпросния Български Национален Борд със състав: председател; секретар; представители на дефектоскопистите в авиацията; на работодателите в авиацията; на Гражданската въздухоплавателна администрация; на центъра за обучение и на центъра за сертификация.

Бордът разработи свои правила за работа, целящи прилагане и контрол при въвеждане и изпълнение на стандарта БДС EN 4179 на територията на Република България , отнасящо се за квалификацията и сертификацията на персонал за контрол без разрушаване по всички приети методи в авиацията.

Основните задачи на Борда са :

- Поддържане на изискванията за специализирано професионално обучение по контрол без разрушаване и на сертификационната схема от стандарта;

- Признаване на учебни центрове за специализирано професионално обучение и на органи за сертифициране на персонал за контрол без разрушаване в авиацията;

- Потвърждаване на сертификатите на персонала , обучен и сертифициран по сертификационната схема на стандарта;

- Одобряване и допускане до контрол без разрушаване в авиацията на лица от външни за авиацията агенции и организации;

- Безпристрастно и справедливо да представлява интересите на всички заинтересовани от прилагането на стандарта , без доминиране на отделни интереси ,като осигурява възможност за тълкуване ,вземане на решения и арбитраж при спорове по изпълнение изискванията на стандарта БДС EN 4179 ;

- Осъществява връзка с националните бордове за контрол без разрушаване на страните, където работи български персонал;

- Участва в международни форуми и работни групи на националните бордове;

- Отчита се за дейността си пред Националното техническо Дружество по дефектоскопия и Гражданската въздухоплавателна администрация;

- Дава препоръки на Гражданската въздухоплавателна администрация за подобряване на контрола без разрушаване , свързано със сигурността на полетите и техническите прегледи на летателните апарати в авиацията.

Основната задача на Борда е въвеждането на европейския и национален стандарт за обучение и квалификация на кадри по безразрушителен контрол в българската авиация БДС EN 4179, както и контрола по неговото изпълнение. След периода на организация и определяне на функциите за работа, Бордът се зае с първата важна задача – изясняване състоянието на безразрушителния контрол в авиационните предприятия, включващо броя дефектоскописти, мястото им в службите, обучението и квалификацията им, вид и състояние на работната апаратура, методите за контрол,които използват, вида на работните им места и съпоставянето на всички тези данни с изискванията на стандарта.

За целта, по настояване на Борда, с писмо до Гражданската Въздухоплавателна Администрация на Република България 02 от 20.05.2009 г., беше отправена молба за оторизиране членовете на Борда да извършат одити на авиационните предприятия, упражняващи безразрушителен контрол при експлоатацията на летателни апарати. ГВА упълномощи Борда да проведе такива самостоятелни одити с цел проверка състоянието на квалификацията и сертификацията на персонала и готовността за въвеждането на стандарта.

Създадена бе система за одитиране,разработена и одобрена на заседание на Борда. Системата се състоеше от следните приети работни документи: процедура за провеждане на одит; процедура за несъответствия и коригиращи действия. план за провеждане на одит; доклад за проведен одит; изискване за коригиращи действия; удостоверение за инспекторски права на водещ одитор; декларация за опазване на производствената тайна; заповед за назначаване на водещ одитор; данни за дефектоскописта.

Одитирани бяха: Авиокомпания „България Ер”; Авиокомпания „Хемус Ер”; Авиокомпания „Хели Ер”; Авиокомпания „БАК”; Авиокомпания „Болкан Холидей”.

На основание докладите Бордът предостави на отговорниците и директорите следните документи: програма на центъра за обучение при Института по Механика на БАН; програма за провеждане на изпити за сертифициране.

Съгласно програмата за обучение и изискванията за коригиращи действия от одитите, на 05 октомври 2009 г. започна първия курс за преквалифициране на персонала за преминаване от действащите до сега в страната стандарти по БК БДС 473 и БДС 9712 към новия стандарт. Центровете за обучение и сертификация продължават работа по планираните дейности.

През периода бяха организирани изпити и издадени сертификати по стандарта БДС EN 4179. В интернет беше пуснат сайт на Борда с данни за програмата и дейността му .

6. В ПОМОЩ НА ДЕФЕКТОСКОПИСТА


Каталог: bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница