Честита Новата 2018 година!страница1/4
Дата25.10.2018
Размер443.86 Kb.
#97274
  1   2   3   4

Честита Новата 2018 година!


Happy New Year!

Уважаеми колеги!

2017 година бе забележителна за нас с 55 годишния юбилей на ННТДД, отбелязан тържествено по време на Дните на NDT в Созопол. С активно участие на чуждестранни и български участници бе показан авторитета на нашата организация. Колегите, членове на ННТДД, с принос в развитието на дефектоскопията и в работата на Дружеството бяха отличени с дипломи.

През 2017 г. специално за юбилея, доц д-р Ал. Скордев подготви и издаде Летопис на безразрушителния контрол в България за тези 55 успешни години.

Направени бяха обсъждания за предприемане от страна на ННТДД на инициативи за допълнения на наредбите за радиационната дейност и за борба с ширещата се корупция.

ННТДД стана член на сдружение „Енергийно бъдеще за България“.

Учебният център към ИМех – БАН се утвърди като водещ център за подготовка на кадри по БК в страната. Бяха подготвени специалисти от чужбина, както и български специалисти за работа по контрола в чужди страни.

СЦП КБР наред с активна дейност в България за сертифициране на персонала по БК, подписа и договор за откриване на на съвместен изпитен център в Киев за сертифициране на специалисти в Украйна по EN4179.

Специалисти от ННТДД участваха и в подготовката на специалисти „магистри“ във ВТУ „Тодор Каблешков“ в областта на БК и метрологията.

В последните месеци в страната ни започна обсъждане на трансгранични проекти със значение за реализиране и на дефектоскопски услуги.

Надяваме се през 2018 г. да има икономически по-интензивно развитие на страната ни, което ще се отрази и на реализация на специалисти – дефектоскописти.

Нека посрещнем Новата 2018 г. по-здрави, а животът ни да бъде ползотворен и благополучен!


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ННТДД:

/проф. дтн М. Миховски/

БЮЛЕТИН N 54
1. ВЕСТИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ

1.1. Заседания на Управителния съвет на ННТДД

На 16.11.2017 г. се състоя заседание на УС на което бяха обсъдени следните въпроси:

1. Отчет за проведените Дни на БК 2017 г. – докладва М. Миховски

.     2. Финансово състояние на ННТДД и неговите поделения (СЦП, БНАКБорд) за периода 01.01 – 30.09.2017 г. – докладва Е. Мавракова.

    3. Приемане на проектоплана и проектобюджета за 2018 г. – докладва Й. Мирчев

4. Приемане на съдържанието на бюлетин 54

5. Информация за семинара в Лисабон на Европейските авиационни бордове.

6.Информация за подготвената информация за АЯР по въпросите на безопасността при работа с изотопи.

7. Приемане на първи съобщения за Дните на БК 2018 г.

8. Отчет за работата на СЦП КБР.

9. Отчет за работата на Клона на специалисти по железния път.

10. Информация за участието на Ал. Скордев в конференции по БК в Полша.  1. Конференции с участието на ННТДД

   1. Дни на БК 2017

От 12 до 16.06.2017 г. в Школата на БЧК в Созопол се проведоха традиционните дни на БК. Тази година те бяха посветени на 55 годишнина от създаването на ННТДД. Дните включваха следните прояви:

1. ХХXII Международна конференция „Дефектоскопия ’17”. Научни ръководители: акад. Е. Горкунов, проф. дтн М. Миховски

2. ХХVIII Младежка школа “Безразрушителен контрол на структурата и физико-механичните свойства на материалите”. Научни ръководители: доц. д-р Й. Иванова, д-р Й. Мирчев

3. Българо-руски семинар “Диагностика на енергетични системи”. Научни ръководители: проф. дтн А. Н. Назарычев, доц.д-р Хр. Драганчев,

4. Семинар “Съвременни методи и технологии в изпитването без разрушаването (NDT)”. Научни ръководители: доц. д-р Иван Георгиев, ст.н.с.д-р Ал. Скордев

5. Семинар “Задачи и проблеми на БК на елементи на ж.п. транспорта”. Научни ръководители: ст.н.с.д-р Ал. Скордев, А. Туцова

6. Кръгла маса „Прахова металургия”. Научни ръководители: проф. д-р Т. Печонка, доц. д-р М. Стойчев

7. Кръгла маса „Развитие на стандартизацията по БК”. Научен ръководител: проф. дтн М. Миховски

8. Кръгла маса „Проблеми на бизнеса”. Научен ръководител: маг. инж. Р. Димитров

9. Кръгла маса “ Акредитация на лаборатории и органи за контрол”. Ръководител: Ирена Бориславова- ИД на ИА “БСА” и ст.н.с. д-р Ал. Скордев

10. Изложба на фирми

11. Постер сесия, координатор: д-р Й. Мирчев

В Дните участваха 150 специалисти от България, Израел, Русия, Полша, Украйна, Беларус, Германия, Латвия, Турция, Румъния, Алжир. Представени бяха повече от 65 пленарни и секционни доклади и 53 постерни доклада.Организирана бе изложба с участието на 10 фирми.

Организираните кръгли маси по проблеми на бизнеса, по въпросите на акредитацията и сертификацията на държавно ниво, семинарите на специалисти от ж.п. транспорта, на праховата металургия и композитните материали бяха посетени от значителен брой специалисти. Решено бе част особено тревожните въпроси, свързани с провеждането на търгове, нелоялна конкуренция и проблеми на етичността да бъдат запознати и компетентни държавни органи.

От особен интерес бяха докладите, представени на семинар по иновационни решения в БК, които могат да бъдат основа на бъдеща съвместна работа в рамките на ЕС, международно сътрудничество и в програма 2020 г.

Група доклади бяха посветени на проблемите на контрола, определени по ресурса и продължение на работата на блок 5 и блок 6 на АЕЦ. Практически всички участници от АЕЦ бяха подготвили доклади.

В рамките на дискусиите се обсъждаха и проблеми за изграждане на нови мощности на АЕЦ и готовността да бъдат подготвени необходимите кадри за контрола. Това е една от основните задачи на клъстера „Безразрушителен контрол в РБ“.

В семинара на специалисти по БК в железницата участваха специалисти от България, Израел, Украйна, Молдова. Представени бяха 6 доклада и 2 филма. От особен интерес бяха докладите от българска и израелска страна за строителството на метрополитените в София и Тел Авив. Представителят на РДМ (Кишинев) представи нови разработки на фирмата за контрол на железния път.

Тържественото честване бе ръководено от Председателя на ННТДД. Представен бе доклад за развитието на БК в България за 55 години. Приветствия бяха поднесени от ISRA NDT – Израел, РОНКТД, УТНКТД, от полското дружество по БК, от научни институти (ИМаш УроРАН, СПЕИПК, СП университет, ИМех-БАН, ХТМУ, ТУ-Варна, ИПФ – УроРАН, ИММММ - Беларусия и др.), фондация „Качество“ и др.

Наградени бяха ветерани, активни членове на ННТДД и фирми които са способствали за развитието и утвърждаване на Дружеството. Бе връчена на Ю. Данев и традиционната награда на ННТДД на името на Сл. Попов.

Публикуване на докладите от Дните на БК.

Докладите от Конференцията “NDT Days 2017” бяха отпечатани, след рецензиране, в списание „Научни известия на НТСМ“ (ISSN 1310-3946). Насочени са за включване в най – голямата информационна система от база данни с отворен достъп в областта на БК www.ndt.net (ISSN 1435-493).

Изискванията за оформяне на докладите са обявени в страницата: http://www.bg-s-ndt.org/NDT_conference.html

Конференцията “NDT Days 2017” е включена като съпътстваща проява на 13th National Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Sofia, Bulgaria, 6-10 th September 2017 и има възможност да публикува след рецензиране доклади в МАТЕС Web of Conference journal. MATEC Web of Conference journal се реферира в базите данни “Web of Science” и “Scopus” и има SJR фактор. Авторите трябва да предадат своите материали, подготвени в формат на MATEC Web of Conference journal, http://www.matec-conferences.org/for-auhors/instructions-for-authors до края на месец август. След рецензиране и допълнително заплащане материалите ще бъдат публикувани в базата данни.

По време на Дните бяха представени и книги, подготвени от членове на Дружеството:


 1. Летопис на българския контрол и изпитване без разрушаване, подготвена от Ал. Скордев

 2. Магнитна дефектоскопия, структуроскопия, и фазометрия, с автори акад. Е. Горкунов, проф. дтн М. Миховски, маг. инж. Р. Димитров.

   1. Среща на сдружение „Енергобъдеще за България“ със специалисти

На 20 ноември 2017 год. от 18:00 часа в Актовата зала на СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй сдружение „Енергийно бъдеще за България” представи пред обществеността на гр. Козлодуй своята визия за развитието на енергийния сектор на страната.

На срещата присъстваха народните прдставители Иван Генов и Георги Кадиев, бивши и настоящи директори на АЕЦ Козлодуй, специалисти и служители в централата, жители на град Козлодуй и представители на медиите.

На прага на сериозните предизвикателства пред българската енергетика, под мотото "заедно можем повече" бяха обсъдени проблемите, свързани с изграждането на нови ядрени мощности. В тази връзка бе обсъдено и подготвено открито писмо до отговорните институции на страната – Министерски съвет и Енергийната комисия към Парламента.

След представянето на целите на Сдружението се състоя оживена дискусия, като голяма част от мненията бяха включени в откритото писмо.

От името на Националното научно-техническо дружество по дефектоскопия в срещата участва Васил Ничев. В своето изказване той акцентира върху причините за включване на ННТДД като колективен член на Сдружението и как изграждането на нови ядрени мощности ще се отрази положително върху бранша и икономиката на страната, като цяло. Също така бе дадена информация за участието на експерти на ННТДД в подготовката на доклада на Икономическия институт на БАН.

Планира се провеждане на експертна среща на Сдружението в София, за която Института по механика е предложил домакинство.

ННТДД е нов член на сдружение „ЕНЕРГИЙНО БЪДЕЩЕ ЗА БЪЛГАРИЯ“

На 06.10.2017 г. Управителният съвет на сдружение „ЕНЕРГИЙНО БЪДЕЩЕ ЗА БЪЛГАРИЯ“ прие ННТДД за член на сдружението.

Основната цел на сдружението е подпомагане на Правителсквото за вземане на решения за изпълнение на решенията на Конференцията на НОН по изменение на климата.

Сдружението подкрепя инициативата за развитие на българската енергетика чрез изграждане на нова заместваща ядрена мощност с използване на закупенстаното вече закупеното оборудване за АЕЦ „Белене“, като АЕЦ остане държавна собственост.

Ръководството на ННТДД счита, че тези идеи и препоръки на Сдружението съответстват на нашите виждания по опазване на климата и изграждане на високоефективна енергетика.

1.2.3. Конференция „Акустика 2017”.

На 14-15.10.2017 във ТУ – Варна и на 01. – 02.12.2017 г. в ТУ – София. Национална секция „Акустика” към СЕЕС към ФТНС, съвместно с лаборатория „Вибрации и акустичен шум” на ТУ – София, БАУКУШ, лаборатория „МДБК” към Имех – БАН проведоха годишната национална конференция „Акустика 2017”.

В научната програма бяха представени повече от 40 научни доклади и съобщения. Участвуваха повече от 70 специалисти.

Голяма част от докладите бяха посветени на вибрационните измервания, на приложение на съвременни методи за ултразвукови изследвания, на структуроскопията с използване на безразрушителни подходи.

Наред с тези доклади бяха поставени и редица доклади по оценка на шума и хидроакустиката.

1.3. План и бюджет на ННТДД за 2018 г. /проект/

1.3.1. План за работа


 1. Научно-технически прояви

1.1. Дни на БК 2018 г. ХХХІII Международна конференция “Дефектоскопия 2017 и ХХIX Международна младежка школа. - Орг. комитет с председатели проф. М. Миховски и акад. Е. Горкунов.

1.2. Практически семинари - Отг. Р. Димитров, Й. Мирчев.

1.3. Национален семитар по контрол и изпитване без разрушаване (заседания при поискване).

1.4. Семинар на секция “Бизнес” – Отг. Р. Димитров, Ю. Данев.

1.5. Организиране на фирмени семинари – Отг. М. Миховски, Р. Димитров, Й. Мирчев.

1.6. Избор на носител на наградата на името на Сл. Попов – Отг. А. Скордев.

1.7. Младежки конкурс за най-добра разработка – Отг. М. Миховски, Ал. Скордев, Й. Иванова.

2. Международна дейност

2.1. Поддържане на договорни взаимоотношения с IСNDT, EFNDT, INDT Akademy и дружествата с които ННТДД има подписани договори за сътрудничество – Отг. М. Миховски, Ал. Скордев, Й. Мирчев.

2.2. Участие в Европейската конференция в Гьотеборг – Й. Мирчев.

3. Издателска дейност

3.1. Издаване на Бюлетини № 55 и 56 – Отг. М. Миховски, Й. Иванова, И. Маринова, Ал. Скордев.

3.2. Подготовка за издаване на материали на ННТДД и СЦП – Отг. Й. Мирчев.

3.3. Актуализиране на сайтовете на ННТДД и СЦП КБР – Отг. Й. Мирчев.

3.4. Издаване на докладите, представени на Дните на БК 2018, доц. Й. Иванова.

4. Организационна дейност

4.1. Упълномощаване на експерти на ННТДД – Отг. В. Ничев, М. Миховски, Ю. Данев.

4.2. Обсъждане в УС на дейността на комисиите – Отг. Й. Мирчев и председателите на комисии.

4.3. Заседания на УС – февруари, април, юни, септември и ноември.

4.4. Заседания на комисиите към УС – Отг. председателите на комисии.

4.5. Организиране на Общо събрание на ННТДД - Отг. Р. Димитров, Ю. Данев.

4.6. Обсъждане на участието на представители на ННТДД в ТК към ИА БСА, ДАТН и БИС – Отг. М. Миховски, Р. Димитров, Ал. Скордев.

4.7. Организация на спонсорството на NDT 2018 – Отг. Р. Димитров, Хр. Чукачев, П. Цоков, В. Чириков..

4.8. Обсъждане на дейността на клоновете – Отг. Й. Мирчев, Д. Милушев.

4.9. Обсъждане на дейността на БНАКБ – Отг. Й. Милушев.

4.10. Обсъждане на дейността на секция “Бизнес” – Отг. Р. Димитров.

4.11. Обсъждане на дейността на СЦП по КБР - Отг. А. Скордев.

4.12. Приемане на тримесечните финансови отчети на ННТДД - Отг. К. Мавракова, М. Миховски.

4.13. Обсъждане на участието на ННТДД в дейността на НТСМ - Отг. М. Миховски.1.3.2. Бюджет на ННТДД за 2018 г.

ПРИХОДИ

СУМА (лв.)

РАЗХОДИ

СУМА (лв.)

Индивидуален чл. внос

1 000

Бюлетин

1 000

Колективен чл. внос

3 000

Колективно членство в НТСМ и в EF NDT и EC NDT

1 000

Дни на БК 2018

12 000

Дни на БК 2018

10 000

Семинари

1 000

Семинари

1 000

СЦП по КБР

50 000

СЦП по КБР

48 000

Други дейности

1 000

Други дейности

3 000Остатък

4 000

ВСИЧКО

68 000

ВСИЧКО

 1. 000

Каталог: bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница