Често задавани въпроси msia 1Дата27.04.2017
Размер184.45 Kb.
#20002

Често задавани въпроси за MSIA 5.1

Често задавани въпроси - MSIA 5.1


 1. Какво е новото при MSIA 5.1?

Новите характеристики, добавени към MSIA 5.1, са следните:


  • По-добра производителност

MSIA 5.1 е няколко пъти по-бърз от предходните версии на продукта. Тази висока производителност е постигната чрез премахване на метода за сканиране на хард-диска. Най-новата версия използва единствено метода регистърно сканиране за откриване на всички продукти.

  • Сканиране на сервизните пакети

MSIA 5.1 открива и сервизните пакети (SP) на продуктите на Microsoft.

  • Автоматично актуализиране

С MSIA 5.1, няма нужда да влизате в анти-пиратския уеб-сайта на Microsoft за, за да разберете дали има някакви актуализации за MSIA. Характеристиката Auto Update (автоматична актуализация) в тази версия ще ви напомни да свалите всички актуализации.

  • Повторно сканиране

За справка, вижте Ръководство стъпка по стъпка » Повторно сканиране

  • Подобрени отчети

Обобщеният отчет на MSIA 5.1 в тази версия има нов външен вид. В обобщения отчет продуктите са групирани по приложения, системи и сървъри. Машините също така са групирани в техните съответни фамилии операционни системи (OS), като Windows® XP, Microsoft® Windows 2000, Microsoft Windows NT®, Microsoft Windows 98.

  • Подобрено програмно меню

С подобреното програмно меню вие можете директно да влезете в последния обобщен отчет, генериран в машината. Имате също така пряк достъп към диалоговите прозорци за Лицензна информацията (License Information) и Обратна връзка (Feedback) и Он-лайн помощ (Online Help) за приложението.


  • MSIA инструментът идентифицира и докладва за всички инсталирани продукти на Microsoft, описани в "Добавяне/Премахване на програми". Това включва файлове за поддръжка и инструменти, както и файловете за приложения, сървъри и системните файлове.
  • MSIA докладът вече може да бъде консолидиран с лицензионните доклади Microsoft Licensing Statement (MLS). Това ви позволява да генерирате общ, консолидиран доклад с данни за продуктите и лицензионна информация.
  • MSIA докладът-резюме е модифициран, за да включва повече детайли, освен това е преформатиран. Производните приложения на продуктите сега са подредени по азбучен ред в колоната "Product / Pool Name" на MSIA доклада-резюме. 1. Как работи Microsoft Software Inventory Analyzer (MSIA)?

Инструментът Microsoft Software Inventory Analyzer (наричан съкратено MSIA) сканира и анализира инвентарния списък на Microsoft продукти, инсталирани на машините. Резултатите от сканирането се генерират под формата на отчети.
Работата на MSIA може да се категоризира по следния начин:


 1. Сканиране: Можете да използвате MSIA, за да сканирате отделна машина или избрани машини в Microsoft Windows мрежа.

 2. Отчети: MSIA отчита резултатите от сканирането в три възможни формата на база на избора на потребителя: HTML, Excel, и Text. Тези отчети съдържат подробни данни като имената на инсталираните Microsoft продукти; връзка към списъка на сканираните машини, връзка към дневника на грешките и т.н. В допълнение, обобщеният отчет дава възможност на потребителите да въвеждат съответните данни за закупен лиценз за всички открити по време на сканирането софтуерни продукти.

Забележка: MSIA е независим инструмент. Той прочита информацията от регистрите за идентифициране на продуктите, инсталирани на дадена машина. Също така, този инструмент не се намесва във функционирането на сканираната система или на другите работещи в момента програми в системата.

 1. Какво инсталира MSIA на моята машина?

Като част от инсталацията, в системата се копират изпълнителните файлове на MSIA инструмента и файлове с данни, съдържащи подробни данни за продуктите, които ще се сканират. Тези файлове с данни не трябва да се редактират, изтриват или преименуват. В противен случай ще се наруши работата на MSIA. Необходимите вписвания в регистъра също се извършват като част от инсталирането.

По време на сканирането в мрежов режим, изпълнимите фаилове и файловете с данни ще се инсталират на машината, на която започва процеса по инвентаризация. Докато MSIA сканира машините в мрежата, на другите машини не се записва нищо, тъй като файловете се прочитат от машината, от която е стартиран MSIA. 1. Каква е логиката на сканиране, използвана в MSIA?

Използва се следната логика на сканиране на базата на типа сканиране:

 1. Локално сканиране:

 • MSIA сканира за всички инсталирани продукти на Microsoft в регистъра, след което предоставя на потребителя интерфейс за избор на продукти.

 • MSIA сканира продуктите на Microsoft, посочени от потребителя.

 • MSIA сканира машината за избраните продукти като търси регистърни ключове, съответстващи на тяхната инсталация. След намиране на тези данни, те се съпоставят с данните от файловете с данни на MSIA. При съответствие, сканираният продукт се включва в отчета. 1. Сканиране на мрежа: За сканирането на мрежи са в сила всички стъпки от локалното сканиране, с изключение на това, че MSIA проверява за възможност за свързване в мрежа (Network Connectivity) преди стартирането на мрежовото сканиране.

Системата проверява потребителските права за достъп за всички машини, които ще се сканират. Ако не са дадени такива права, MSIA ще направи следното на база на избора, направен от потребителя,:

 • Дава съобщение за грешка и чака отговора на потребителя.

 • Игнорира грешката, регистрира я и продължава без да изисква входни данни от потребителя.

По подобен начин, при възникване на мрежова грешка, потребителят може да зададе MSIA да извърши едно от следните действия:

 • Abort (прекъсни) – регистрира грешката и прекъсва приложението;

 • Ignore (игнорирай) - игнорира грешката, регистрира в дневника и продължава без да изисква входни данни от потребителя.;

 • Prompt (подскажи) – съобщава за грешката и изчаква отговор от потребителя.

За да сканирате РС, включени в мрежа, работещи с версии Windows 98 или Windows Millennium Edition, хард-драйверите на тези машини трябва да бъде споделени като $. В допълнение на share $ е необходимо активирането на услугата дистанционно администриране и дистанционния регистър (Remote Administration service и Remote Registry). За специфични подробности направете справка в Windows 95, Windows 98, Windows Millennium Edition сканиране. 1. Какви са форматите на генерираните от MSIA отчети и къде се съхраняват?

MSIA може да генерира отчети в 3 формата: HTML (по подразбиране), Microsoft Office Excel®, и Text. Потребителите трябва да изберат своя формат на отчета. Тези отчети се съхраняват в папка, специфицирана от потребителя; независимо то това, местоположението по подразбиране е \Reports ( е мястото, където е инсталиран MSIA). 1. Направих сканиране с MSIA и обобщеният отчет сега показва, че имам инсталирани Microsoft продукти, но нямам лицензи. Защо това е така, въпреки че съм закупил лицензи?

MSIA инструментът ще сканира вашата машина(и) за Microsoft продукти и ще докладва броя на инсталациите, обаче е необходимо РЪЧНО да въведете съответните лицензи, закупени от вас. Има връзка В HTML обобщения отчет, върху който можете да кликнете за добавяне или актуализиране на информацията за закупените лицензи, наречен "Click here to add/update license purchase information" (Кликнете тук за да добавите или актуализирате информацията за закупените лицензи). Също така, можете да посетите уебсайта на адрес http://www.microsoft.com/resources/sam/what_basics_licensingDocs.mspx за повече информация за Лицензирани Microsoft програми.

 1. Microsoft ще получи ли някакви данни или подробности, ако се използва MSIA?

Не. Резултатите от сканирането са напълно поверителни. Microsoft няма знае какво е било сканирано или инвентаризирано. 1. Този инструмент ще засегне ли някакви програми в моята машина или в мрежата?

Не. Задействането на този инструмент няма да засегне никакви програми или данни на машините, тъй като той не взаимодейства с никакви програмни файлове. Той просто сканира регистъра на избраните машини.

 1. Какви са минималните системни изисквания за използване на MSIA?

За тази информация направете справка в ръководството: Microsoft Software Inventory Analyzer – System Requirements.

 1. MSIA сканира ли машини в Novell мрежи?

Не. MSIA е проектиран да сканира машини само в Microsoft Windows мрежи.

 1. Когато сканирам машини в мрежа, за някои машини получавам съобщение за въвеждане на потребителско име и парола, или за следната грешка: “Няма достъп до регистъра на машината . Грешка при включване: неизвестен потребител или грешна парола”. Аз имам домейн администраторски права за тези машини. Какво да направя?

За да коригирате горната грешка, направете следното:

 1. Осигурете се че всички машини да са включени в Microsoft Windows мрежа. MSIA не поддържа други мрежи, включително и Novell.

 2. Осигурете включилият се потребител на машината, която стартира MSIA да има администраторски права върху проверяваната машина, т.е. върху сканираната машина.

 3. Ако отказващите проверявани машини използват операционни системи Windows 98 или Windows Millennium, направете справка в MSIA - Windows 9x, Windows Millennium Editionnetwork scanning за подробна информация за издирване и отстраняване на недостатъци и дефекти.

 4. Осигурете се че сте в състояние да се свържете с регистъра на отказващите машини от машината, на която стартирате MSIA. (Можете да се свържете към регистъра на друга машина като стартирате regedit.exe, изберете Registry > Connect Remote Registry и предоставите името на компютъра.) В случай че не можете да се свържете към регистъра, направете справка в подходящата документация или помощ на операционна система или се свържете със системния администратор. 1. Сканирах мрежата, но MSIA не открива Windows 3.1 или DOS?

MSIA е разработена да сканира и разпознава само операционни системи Windows 98 и по-високи версии.

 1. MSIA ще сканира ли за всички продукти на Microsoft, изброени в "Добавяне/Премахване на програми"?

Да. MSIA 5.1 сканира за всички продукти на Microsoft, изброени в "Добавяне/Премахване на програми" в сканирата система или мрежова система. Това включва всички файлове за поддръжка и инструменти, както и файловете на приложения, сървъри и инсталираните системни файлове.


 1. MSIA ще сканира ли за продукти, които не са на Microsoft?

Не. MSIA е разработен да сканира и докладва единствено Microsoft продукти.

 1. По какъв начин да осигуря обратна връзка или да потърся разяснение за MSIA?

Можете да намерите отговори на повечето от вашите запитвания в ръководството стъпка по стъпка за MSIA, което се намира на http://go.microsoft.com/?linkid=9244560
В случай на допълнителни въпроси, свързани с издирване и отстраняване на недостатъци и дефекти, можете да се свържете с Microsoft по следните два начина:


 1. Отворете HTML обобщения отчет и кликнете върху канала за връзка “Provide Feedback or Report a Problem (Осигурете обратна връзка или докладвайте за проблем)”. Обърнете внимание, че този канал за връзка съществува само за отчети, генерирани от MSIA 2.1 или по-висока версия.

 2. дайте изискваните подробни данни. 1. Какво представлява "Консолидирайте обобщен отчет"?

MSIA 2.1 и по-високите версии ви позволяват да сливате/консолидирате обобщени доклади. Накратко, това става по следния начин:

 • Създавате обобщен доклад (Summary Report) като стартирате мрежово или локално сканиране.

 • След това провеждате сканиране за допълнителни машини, които не са били включени в предишното сканиране от същата машина.

 • Консолидирате последния отчет с предишния.

 • Не трябва ръчно да изтривате или премествате файлове, свързани с MSIA отчет.

 • При MSIA 3.1 или по-висока версия вие можете да консолидирате отчети от голям брой машини. За да направите това в екран “Consolidate Report” е необходимо да въведете имената на машините, където сте сканирали по-рано и искате сега да консолидирате обобщения отчет от тези машини.

Това може да се извърши чрез слагане на отметка в кутията за Consolidate Summary Report with Previous Report в стъпката Consolidated Report на MSIA wizard. Направете справка в Step-by-step Guide » Consolidate Report за повече информация.Забележка: Всички отчети, които се нуждаете да консолидирате, трябва да са били генерирани с използването на една и съща версия.

 1. Сканирах веднъж мрежата. Сега сканирам нови машини в мрежата. Има ли начин да комбинирам тези отчети за да формирам един консолидиран отчет?

Когато провеждате новото сканиране с използване на MSIA 2.1 или по-висока версия, в стъпка "Consolidate Report" на wizard, маркирайте клетката "Consolidate Summary Report with Previous Report" Ако използване MSIA 3.1 или по-висока версия, вие можете да консолидирате отчети, присъстващи на голям брой машини.
Забележка: Това прозорче ще се активира само ако са били използвани MSIA 2.1 или по-висока версия за сканиране за сканиране преди това в машината. Това прозорче не е на разположение в MSIA 2.0. Консолидирането се поддържа само за отчети, генерирани със сканиране, извършени с използване на MSIA 2.1 и по-високи версии.
Специфицирайте всички други данни и кликнете върху бутон "Finish" в стъпката "Finish". Генерира се консолидираният обобщен отчет.
• В MSIA 5.1 можете да консолидирате MSIA доклада-резюме с MLS докладите. Това ви помага по-ефективно да сравнявате информацията за продукти на Microsoft и съответната лицензионна информация на вашите системи. За целта, докато провеждате Мрежово или Локално сканиране, в екрана "Консолидиране на доклад" поставете отметка на "Консолидиране на доклада-резюме с MLS доклада" и изберете MLS доклада за консолидиране.
Генерираният доклад консолидира информацията за продукти от MSIA доклада-резюме и съответната лицензионна информация от MLS доклада.

 1. Мога ли да консолидирам отчет, който се намира на някоя друга машина?

Да, можете. Можете да консолидирате обобщените отчети, намиращи се в други машини, само ако са били генерирани с една и съща версия на MSIA. За тази цел трябва да маркирате прозорчето Consolidate summary report with reports generated on other machines (консолидирай обобщения отчет с генерирани в други машини отчети) в екран Consolidate Report (консолидирай отчет). В прозореца за редактиране на данни за машините трябва да въведете имената на машините, в които се намират обобщените отчети, които възнамерявате да консолидирате, като разделяте имената на машините с точка и запетая (;).

 1. Защо прозорчето "Consolidate summary report with previous report" (консолидирай обобщен отчет с предишен отчет) посивява, когато стартирам MSIA 3.1 или по-висока версия?

Това прозорче е сиво поради една от следните причини:

 • За сканирането от тази машина по-рано не е бил използван MSIA 2.1 или по-висока версия;

 • Папката с отчетите за предишни сканирания вече не е валидна;

 • Липсват някои ключови файлове, съдържащи информация за входящи данни от предишни сканирания;

 • Отчетът вече веднъж е бил консолидиран с отчети от други машини. MSIA 3.1 не позволява консолидиране на вече консолидирани отчети. 1. Има ли някакъв начин да консолидирам обобщения отчет като същевременно запазя непроменен по-стария обобщен отчет?

Да. За да направите това, при първото сканиране трябва да посочите път (напр., Път1) в страница "Report Formats" (формати на отчета) на MSIA wizard за запазване на отчети. При второто сканиране, осигурете различен път (напр., Път 2) за запазване на отчета и изберете консолидиране на обобщени отчети.

В края на второто сканиране, Път1 ще има обобщения отчет от Сканиране 1, а Път 2 ще има обобщения отчет от Сканиране 1 и Сканиране 2.

 1. Как да открия коя версия на MSIA използвам?

Можете да верифицирате номера на версията на MSIA като кликнете върху About MSIA в стъпката “Добре дошли” на MSIA wizard. Направете справка в Step-by-step Guide » The Welcome screen за повече информация.

 1. Знам, че на някои от машините, работещи с операционни системи Windows 98 и Windows ME, е инсталиран Microsoft Office. Обаче по време на сканирането на мрежата MSIA изглежда не успява да открие успешно Microsoft Office. Какво да направя?

Това е така, защото Remote Registry Service не е активирана на тези машини на базата на Windows 98. Можете лесно да направите това като направите справка в статията "Microsoft Software Inventory Analyzer – Windows 98, Windows Millennium Edition - network scanning" на http://go.microsoft.com/?linkid=9244560.

 1. MSIA може ли да сканира скрити машини?

Да. MSIA 3.0 и по-високите версии могат да сканират скрити машини. За сканиране на скрити машини, използвайте опцията Specify the machine names (Специфицирайте имената на машините) в екран Machine Selection Mode (режим на избор на машини) на wizard.

 1. Какво представлява logon script?

За да сканира Windows 9x и Windows Millennium Edition машина, MSIA изисква на тези машини да е активирана услугата Remote Administration and Remote Registry. При MSIA 2.1 и по-ниски версии, това се правеше ръчно от потребителя. Характеристиката logon script активира тези услуги на Windows 9x и Windows Millennium Edition машини. За информация относно използването на характеристиката logon script, направете справка в документа LogonScriptSetup.rtf, инсталиран с MSIA 3.0. Този файл е инсталиран в папка \ForWin9x.


 1. Как да стартирам logon scripts, за да мога да направя възможно сканиране на Windows 9x машини?

За да стартирате logon scripts, направете справка в документа LogonScriptSetup.rtf, инсталиран с MSIA 3.0. Този файл е инсталиран в папка \ForWin9x.


 1. С какви домейни контролери работи logon script?

Logon script работи с домейни контролери на база както Windows NT сървъри, така и Windows 2000 сървъри.


 1. Каква е ползата от използването на logon script?

С logon script вие можете да избегнете ръчното конфигуриране на услугата Remote Administration and Remote Registry за Windows 9x и Windows Millennium Edition машини. MSIA изисква активирането на тази услуга, за да сканирате тези машини. 1. Какво представляват "Custom settings" (индивидуални настройки)?

За извършване на чести сканирания, настройките за сканиране могат да се запазят във файла Custom settings. Индивидуалните настройки могат да се използват за стартиране на MSIA от командния ред. Като изберете опцията Create Custom settings (създай индивидуални настройки) от екран Scan Settings (настройки на сканирането) на съветника (wizard), можете да създадете файл с индивидуални настройки, който впоследствие да се използва за сканиране.
Следните детайли в консолидирания доклад-резюме може да варират в зависимост от наличността им в MLS доклада.
• Допълнителна колона със заглавие "Версия на лиценза" показва версията на приложението, засечена от инструмента MSIA.

• Производните приложения на продукта вече се показват по азбучен ред.

• Разделът "Системи" вече е преместен под раздела "Сървъри".
Бележка

a. Консолидираният доклад-резюме показва информация само за избраните продукти, докладвани от инструмента MSIA, и не изброява други продукти, които са част от MLS доклада.

b. Другите продукти от MLS доклада, които не отговарят на избраните продукти, се показват под консолидираната докладна таблица MSIA-MLS. Такива продукти имат само лицензионни детайли от MLS доклада.

• За продукти на Microsoft, избрани и докладвани от инструмента MSIA, за които има налична лицензионна информация в MLS доклада, консолидираният доклад-резюме показва само детайлите за продукта, без лицензионни данни.• Функцията за консолидиран доклад на MSIA-MLS е налична в MSIA 5.1. 1. Как мога да създам файл Custom settings (индивидуални настройки)?

За да създадете файл Custom settings, използвайте характеристиката Create Custom settings (създай индивидуални настройки) в екран Scan Settings (настройки на сканирането) в съвевтника (wizard). За справка вижте ръководството стъпка по стъпка за MSIA, дадено тук на http://go.microsoft.com/?linkid=9244560. 1. Защо е деактивирана опцията за конфигурация на мрежата, когато е избирана опцията "Create Custom settings" от екран Scan Settings?

Правата и данните за включване не са запазени във файла Custom settings, затова опцията е деактивирана. Също така, при сканиране с използване на файла с индивидуални настройки се игнорират мрежовите грешки и недостатъчните потребителски права, поради това опцията за конфигурация на мрежата е деактивирана.


 1. Как мога да използвам файла Custom settings?

Можете да използвате файла Custom settings за стартиране на MSIA от командния ред. За тази цел, отидете в инсталационния път на MSIA и дайте пълния квалифицирания път на файл Custom settings като параметър на msiascan.exe. Също така можете да кликнете два пъти върху файла Custom settings, за да инициирате сканирането в интерфейса на командния ред или да използвате файла Custom settings в съветника (wizard) режим, за да извършите пряко сканирането.


 1. Мога ли да сканирам в няколко домейни като използвам файл Custom settings?

Да. Като домейн администратор на всички домейни, които искате да сканирате, можете да сканирате крос-домейн мрежи като използвате файла Custom settings. 1. Мога ли да извършвам необслужвано рутинно сканиране с използване на файла Custom settings?

Да. Можете да създадете график за файла Custom settings, като използвате организатора на задачите (task scheduler). За информация относно как да създадете задача, използвайки организатора на задачите, направете справка в How to Schedule a Program Using Task Scheduler (как да направя график на програма използвайки организатора на задачи). 1. Какво е предимството на характеристиката Custom settings?

Като използвате Custom settings, можете да направите график, по който MSIA да се стартира от интерфейса на командния ред без намеса на потребителя.


 1. Мога ли да редактирам файла Custom settings и да продължавам да го използвам?

Да. Файлът Custom settings може да бъде редактиран и след това стартиран от командния ред или чрез двойно кликване върху файла Custom settings. От друга страна, ръчното редактиране на файла Custom settings не е препоръчително. 1. Мога ли да видя имената на машините, за които продуктите се докладват в обобщения отчет?

Да. За да видите имената на машините, на които е намерен продукта, кликнете върху наименованието на желания продукт в обобщен отчет, генериран след сканиране. 1. Каква е разликата между Detailed Product report и Detailed Machine report?

Detailed Product report (подробен отчет по продукти) показва списък на машините, на които даден продукт е докладван, за всеки продукт. За всички избрани за сканиране продукти се генерира един единствен подробен отчет по продукти. Докато, Detailed Machine report (подробен отчет за машина) показва списък на продуктите, открити на всяка отделна машина. За всяка сканирана машина се генерира отделен подробен отчет за машината.


 1. Мога ли да сканирам машините в групата като задам името на групата в домейна?

Да. Можете да специфицирате името на групата, за да сканирате дадена група в опцията Specify the machine names (специфицирайте имената на машините) в екран Machine Selection Mode (режим на избор на машини) на wizard. Тази характеристика е налична само за Windows 2000 домейни.


 1. Мога ли да дам IP адреси на машините за сканиране?

Да. Можете да специфицирате IP адреси на машините в опцията Specify the machine names (специфицирайте имената на машините) в екран Machine Selection Mode (режим на избор на машини) wizard. Можете също така да специфицирате обхвата на IP адреси в опцията Specify the range of IP addresses names (специфицирайте обхвата на IP адреси) в екран Machine Selection Mode (режим на избор на машини) на wizard.


 1. Какво е предимството на опцията "IP Range" при специфицирането на имената на машините?

С опцията IP range (IP обхват), можете да специфицирате машини в различни домейни. Тази опция е полезна, ако броят на машините за сканиране е голям и те са в различни домейни.


 1. Какво е съдържанието на файла подробна регистрация (Log file)?

Файлът подробна регистрация съдържа подробна информация за грешки и статут, регистрирани при сканирането. Този файл регистрира специфични грешки ,като грешки поради отказ на мрежата, недостатъчни права за достъп, грешки при достъп до дистанционен регистър. Също така, цялата изисквана системна информация (както за проверяващата, така и проверявана), се регистрира за да се получи точния сценарий, при който е възникнала грешката. Информацията за актуализация на статута помага при проследяването на последователността на извършените операции и сканираните продукти преди възникването на грешката. 1. Каква е ползата от файла подробна регистрация (Log file) за мен?

Файлът подробна регистрация съдържа грешки, които са възникнали поради грешки, свързани с мрежата/дистанционния регистър и статуса на сканиране. Този файл се намира в пътя на папката с отчетите, която сте избрали за запазване на отчетите. Можете да приложите този файл, когато докладвате за грешка на MSIA екипа за поддръжка, използвайки Feedback MSIA Wizard. Това помага на поддържащия персонал при анализирането на точната причина за грешката и за осигуряване на по-бърз отговор.


 1. Не мога да инсталирам MSIA 5.1. Каква може да е причината?

MSIA изисква минимална системна конфигурация, както е специфицирана в Системните изисквания (System Requirements). Осигурете да имате браузъра Internet Explorer с версия най-малко равна или по-висока от 5.0.


 1. Въпреки че системата ми е свързана в мрежата, режимите Specify the name of machine(s) и Specify IP Address range са деактивирани в MSIA съветника (wizard); защо е така?

Функционалността, свързана с мрежата, в MSIA съветника (wizard) използва редица различни API за мрежи, като Socket APIs, Active directory Service APIs. Тези API са част от dll като “Ws2_32.dll”, “advpack.dll”, "activeds.dll" and ”Ole32.dll”. Ако някой от горните dll или подчинените му части липсва във системата, тогава съответните опции ще бъдат деактивирани или ще се покаже грешка. Това положение може да се случи най-често при операционни системи като Windows 95 и Windows Millennium Edition.


 1. Как да сваля най-новите файлове с данни?

За разлика от по-ранните версии, MSIA 5.1 няма екран Download (сваляне). Екранът Download вече не се изисква, тъй като MSIA може да открива наличността на най-новите файлове с данни и да ви подскаже да ги свалите. MSIA също така ще ви подскаже да свалите текущите файлове с данни, които са повредени или липсват.

 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
Стр. of

Каталог: download
download -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
download -> Огнената пещ
download -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
download -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница