Четвъртата международна конференция под названието knowledge for healthДата08.05.2018
Размер54.18 Kb.
#68014

Уважаеми колеги,

Приятно ни е да Ви съобщим, че от 17 до 19 април 2015 година, в гр. Банско, Република България ще се проведе Четвъртата международна конференция под названието KNOWLEDGE FOR HEALTH. Намарението е да се изтъкне значението, важността и практическото приложение на връзката между знанието и здравето, като основни ценности за човека. Значението на знанието като базова категория, неговата връзка и прагматичо приложение като функция на здравето е полето от научни интереси, което кореспондира с всички научни области, даващи принос за това.


ЦЕЛИ: Общата цел на конференцията е да събере на едно място хората от академичната общност, средното образование и студентите, с намерението да се даде възможност за широко обсъждане, споделяне и представяне на изследователските и научни търсения във всички важни области на актуалното и бъдещо развитие на знанието свързано със здравето въобще.

Специална цел на конференцията е да артикулира интересите на цялата академична общност, учителите и студентите, от научните области, които имат допирни точки със здравето.
ТЕМИТЕ ВКЛЮЧВАТ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ ОТ НАУКАТА И ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗДРАВЕТО: Медицина, Стоматология, Фармация, Ветеринарна медицина, Образование, Дефектология, Наука, Социални науки, Мениджмънт, Козметология, Спорт, Кинезиология, Финанси, Икономика, Политика, Комуникации, Социология, Психология, Право, Култура, История, Литература География, Антропология и др.
ОРГАНИЗАТОРИ:

1. Институт за менаџмент на Знаење – Скопје (Македонија)

2. МИТ Универзитет, Факултет за менаџмент Скопје, (Македонија)

3. Висока Медицинска Школа – Битола

4. Факултет по обществено здраве и спорт, ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград, Р. Бугарија

5. КРОК Универзитет, Киев, (Украина)

6. Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја (Србија) (ВО ОЧЕКУВАЊЕ)

7. ФАМ- Факултет за менаџмент, Сремски Карловци (Србија)

8. - Црвен крст на Македонија (ВО ОЧЕКУВАЊЕ)

9. Висока Школа применјених струкових студија, Вранње (Србија)

10. Факултет за дентална медицина, МИТ Универзитет Скопје

11. Institut SANO – Zagreb (R.Hrvatska)

12. Факултет за образовање дипломираних правника и дипломираних економиста за

руководеќе кадрове, Београд (Србија)

13. Институт Камел Солар, Скопје (Македонија)

14. Journal of process management- New Technologies, официјален КО-издавач (Србија)

15. Универзитет за пословне студије, правни факултет, Бања Лука, Босна и Херцеговина

16. Колеџ по туризам, Благоевград, Бугарија

17. Съюз на учените в България - клон Благоевград, Благоевград, Бугарија

18. Колеџ за козметологија и кинезиологија, МИТ Универзитет, Скопје

19. Факултет по педагогика, ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград, Р.Бугарија

20. Факултет по обществено здраве и спорт, ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград, Р.Бугарија

21. Факултет за стратешки и оперативни менаџмент, Београд (Србија)

22. European University-Politechnical- Pernik (R. Bugarska)

23. Форум за истражување и мобилност, Битола, Македонија

24. Генерален покровител на конференцијата – Општина Банско

24. Медиумски покровител: радио Благоевград

ОРГАНИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:


  1. Научен комитет съставен от водещи учени, представители на 17 държави.

  2. Организационен комитет.

  3. Редакционна колегия.


ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ: английски, руски и всички балкански езици.
ВАЖНИ СРОКОВЕ:

  • Краен срок за представяне на резюме 15 февруари 2015 г.

  • Уведомление за приемане на резюме 20 февруари 2015 г.

  • Краен срок за представяне на доклад 20 март 2015 г.


Резюметата и докладите се изпращат на адрес: info@ikm.mk

Официален сайт на ИМЗ – Скопие, РМакедония: www.ikm.mk
На конференцията ще се състоят:

А) Пленарни сесии за всички образователни степени (висше, средно образовние ) и студенти.

Б) Тематични сесии по научни области за всички образователни степени (висше, средно образовние ) и студенти.

В) Пленарна и тематична сесия за участниците от основните и средни училища.
Сертификати:

- Certificate of Participation ( участие с доклад)

- Certificate of attendance участие без доклад)

- Certificate of special issues (модератори, пленарни доклади, реферати и др.)
ПУБЛИКАЦИИ:

Всички одобрени доклади ще бъдат каталогизирани и публикувани в списанието на

KNOWLEDGE International Journal, със ISBN в брой:

V-8 и V-9/2015 (Университетски доклади -научни и приложни)

V-10/ 2015 (доклади на учители)

V-11 /2015 (студентски доклади)


Екземпляри от Knowledge International Journal (по 1 екземпляр за доклад от броят, където е отпечатан същият) ще бъдат раздадени на конференцията.

Участниците получават папка, CD с всички доклади, както и рекламни и конферентни материали за всеки автор и съавтор.

Най-добрите 20 доклада, преведени на английски език ще бъдат публикувани от ЈПМНТ- Вранье (Journal of process management- New Technologies, официјален КО-издавач -Србија), официален партньор – издател на конференцията.

В електронна версия на сайтът на ИКМ и на ЈПМНТ - Вранье ще бъдат представени всички публикувани доклади.ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ:


  Категория

Един автор

Двама автори

Трима и повече автори

Участие без доклад

Преподавател, сътрудник, асистент, PhD

50 euro

70 euro

30 euro на автор

60 euro

Студенти

20 euro

40 euro

20 euro на автор

25 euro


ТАКСАТА ЗА УЧАСТИЕ СЕ ЗАПЛАЩА ЗА ОДОБРЕН ДОКЛАД, А НЕ ЗА АВТОР.

А) Заплащане по банков път от България на банкова сметка:Б) Лично заплащане на конференцията в брой (без кредитни/дебитни карти)


* За учители от средното и основно образование (групово участие)

- Участие с доклад – 20 евро за един автор.

- Участие без доклад – 25 евро за един участник.
НАСТАНЯВАНЕ:

За участниците в конференцията е осигурено на преференциална цена, която за 1 човек в стая с две легла възлиза на:

16 – 19 април (за 3 полупансиона: закуска + обяд ) 48 EUR

17 - 19 април (за 2 полупансиона: закуска + обяд) 33 EUR


Председател на Организационният комитет: Проф. д-р Роберт Димитровски

www.ikm.mk e-mail: info@ikm.mkСподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница