Четвъртата тръбаДата14.01.2018
Размер179.37 Kb.
#46168
Слава на Исус Христос! + Пр.В.Б.

ЧЕТВЪРТАТА ТРЪБА”


Поздрави…

Преговор от миналият час.

Исторически тръбенето на третата тръба се изпълни се чрез набезите на хуните. Скитници- варвари от Централна Азия, първоначално племето на хуните било наричано Хионг-Ну. Унищожители и нападатели в 4-ти век достигат степите на Украйна. Навлезли в Европа от Централна Азия около 372 г.сл.Хр. Особено страшни хуните станали при идването на техния вожд Атил. Неговата столица била в Панония – област в днешна Унгария, близо до гр.Гьор. В периода 433-453г.сл.Хр. хуните опустошили Балканите, Илирия, Македония и Тракия, но не превзели гр.Константинопол, защото получили откуп и се оттеглили. Начело на 700000 си армия Атила продължил завоеванията си все по- на запад, преминал р.Рейн и завладял Галия. На 7.04.451г. опустошил гр.Мец, преминал край гр.Лутеция (днес гр.Париж), но не го нападнал, а продължил към Орлеан. Бил спрян от войските на римският патриций Флавий Ециус и вестготския крал Теодорих. На 15.06.451г. на полетата близо до гр.Троа, се състояла решителната битка. Макар и спрян, Атила не бил победен и се насочил към Италия като опустошил цялата й северна част. Папа Лъв І-ви откупил Рим и се задължил да плаща на хуните годишен данък. Избухнала чума и Атил с войските си се завърнал в Панония. Умрял по време на брачната си нощ с красивата Илдико, вероятно от мозъчен удар или от инфаркт, или е бил убит от хубавицата. Атил бил погребан тайно, а робите изкопали гроба му, след това били унищожени. Така загинал онзи, когото наричали “бич Божий” и който сам твърдял, че където минел конят му, трева не никне. (по късно историците ще направят много паралели м/у Атил и Адолф Хитлер)

Исторически третата тръба говори за Атила и хуните. Той дошъл като огнена звезда, преминал като метеор, от изток до запад. Животът му бил много кратък, но пророчеството го сравнило с Пелин, защото вгорчил живота на хората по онова време.

Ние разгледахме и възможно есхатологично приложение на третата тръба.

Буквално – падащ астероид, който предизвиква процеси в недрата на земята и проблеми с водата, която извира.

В кн. “Комети, астероиди и метеорити”, 1990г., стр. 133, пише: “Токсичните валежи [предизвикани от сблъсък с астероид] биха лишили от листна маса оцелелите дървета, биха направили езерата киселинни, а неразтворими, силно отровни метали от почвата и скалите биха се просмукали и утаили в потоци, езера и реки, където биха разболели или отровили голяма част от оцелелите водни обитатели”.

Спряхме се и на възможно символично тълкувание - Образният език на Апокалипсиса, вдъхновен от еврейските писания, представя реките и източниците като духовна храна. Библията общо взето свързва “горчивото” с отстъпничество. Хората умират от жажда понеже водите са замърсени. Истината е покварена и като резултат не може да храни вярващите.


Днес ще продължим още една малка стъпка напред и ще говорим за четвъртата тръба.
Историческата част

Откр.8:12 Как се изпълни в историята, тръбенето на четвъртата тръба?

Тази тръба описва залезът на Западната Римска империя. “Слънцето, луната и звездите” – адвентистите разбират като императора, консулите и сената в Рим по онова време. Пророчеството предсказва угасването на тези три основни ръководни органа на Римската империя. Ето как станало това:

В 455г. вандалите се завръщат от Африка и оплячкосали гр.Рим. След нанесения погром в Рим останали само 7000 души население. След смъртта на император Максим в следващите 20г. се издигнали 8 императора – безлични и без власт. Понеже цяла Италия била изпълнена с варвари императорите напуснали Рим и живеели в обградената с непроходими блата безопасна Равена. Предпоследният римски император бил убит при заговор в двореца. В 475г. последният император станал Ромул – едва 15-ет годишен. Той царувал само една година. Нарекъл се не Август – могъщ, а Августул – малък. В 476г. на 7.09. един от предводителите на варварското племе на херулите – Одоакър, влязъл в Рим и се обявил за италийски конунг, а по- късно и за патриций. Малолетният Ромул Августул се оттеглил без никакви претенции, бил пощаден от Одоакър и останал да живее в една вила в Кампания. Така годината 476г. се смята условно за година на падането на Западната Римска империя. Така угаснала императорската власт – символизирана чрез слънцето.

А луната? – В 495г. Теодорих начело на остготите (източните готи) изгонил херулите от Рим. Одоакър бил убит. В 533г. Римският император Юстиниян Велики изпратил един от най- прочутите си пълководци Велизарий за да възвърне Италия и Рим в пределите на Римската империя. След големи боеве и опустошения Велизарий победил остготите и в 533г. превзел град Рим. Рим приличал поради войните с варварите на пустиня. В 541г. Велизарий свалил от власт консулите на Рим. Така угаснала и луната.

В 552г. друг от пълководците на Юстиниян - Нарцес отново поразил готите, влиза в Рим и закрива сената. Това е краят, угасването на звездите, залезът на Западната Римска империя. Блестящото слънце на света било унищожено, угаснали неговите императори, консули и сенат. Така в историята се изпълни тръбенето на четвъртата тръба.
Есхатологическата част

Започваме с въпросът – Имат ли тръбите и едно есхатологично приложение? – Може би - да!

Вторият въпрос - Буквално или символично тълкуване да приложим?

1. Буквално тълкувание.

Четвъртата тръба описва частично затъмняване на слънцето, луната и звездите. Библията не споменава причината за затъмняването на небесните тела след четвъртата тръба, но изтъква фактът, че те са били поразени и не дават светлината си.

Ако това, което казахме за първите три тръби е вярно, причината за екологичните поражения на четвъртата е съвсем ясна. Астероид, който се сблъска със земята, би създал огромни количества прах, издигащи се в атмосферата, а ветровете биха разпръснали света по целия свят. Забележете как следващите цитати описват ефекта от сблъсък с астероид от шест мили в диаметър.

Сп. “Комети, астероиди и метеорити”, стр.131:

Трилиони тонове от микроскопични скални частици и кондензирана пара, породени от сблъсъка с астероид, биха се издигнали нагоре и биха стигнали до стратосферата само за секунди.Саждите от пожарите, примесени със смог от азотен окис, биха се съединили с бързо разпространяващия се прах така, че биха създали облак с дебелина от седемнадесет мили. Този облак би обхванал цялата земя само за двадесет и четири часа… Земната повърхност би била обвита в тъмнина тридесет пъти по-черна от най-тъмната безлунна нощ.”

Пр.В.Б.56:3, сп.”Астрономия” – антибалансираща зима.
2. Символично тълкувание.

Тълк. на Откр., Жак Дукан, четем:

Четвъртият шофар затъмнява слънцето, луната и звездите - т.е. свидетелите за Божието откровение (Бит. 37:9; срв. Откр. 12:1). Още при третия шофар истината е покварена, а при четвъртия - тя е заличена… Преданието и властта помитат духовността. Истината става друга, а хората умират от духовен глад и жажда.”


Защо все пак разглеждаме едно буквално есхатологично приложение на тръбите?

Една от обичайните теми в Стария завет е Божията намеса в полза на людете Му, когато нечестивите ги нападат. Подобна тема е наказанието на нечестивите заради злината им. Тези теми са особено често срещани в псалмите и пророците. Намираме ги и в няколко старозаветни истории. Една от най-удивителните особености на тези текстове е начинът, по който Бог използва природните сили.

Бог каза на Йов: “Влизал ли си в съкровищниците на света или виждал ли си съкровищниците за градушката, които пазя за време на скръб, за ден на бой и на война?” (Йов 38:22, 23).

Бог заяви, че използва природните сили като оръжия в битки. Това е записано и на много места в псалмите: “Тогава се поклати и потресе земята; основите на планините се разлюляха и се поклатиха, защото Той се разгневи… Положи за Свое скривалище тъмнината, за покров около Си – тъмните води, гъстите въздушни облаци. От святкането пред Него преминаха през облаците Му град и огнени въглени. И гръмна Господ от небето, Всевишният даде гласа Си, град и огнени въглени. И прати стрелите Си и ги разпръсна. Да! Светкавици в изобилие – и ги смути. Тогава се разкриха коритата на водите, откриха се основите на вселената от Твоето изобличение, Господи, от духането на дъха на ноздрите Ти” (Пс. 18:7, 11-15).

Подобно описание има и в Ис. 20:5-7. Бог използва природните сили срещу нечестивите, които атакуват Ариил, т.е. Ерусалим: “А множеството на неприятелите ти ще бъде като ситен прах и множеството на враговете ти – като дребна плява, която се отвява. Да! Това ще стане внезапно, в един миг. Ще има посещение от Господа на Силите с гръм, трус и голям шум, с буря, вихрушка и поглъщащ огнен пламък. И множеството на всички народи, които воюват против Ариил – да!, - всички, които воюват против нещо и против крепостите му, и онези, които го притесняват, ще бъдат като сън, като нощно видение.”

След като в наше време не виждаме Бог да използва стихиите по този начин, лесно е да предположим, че текстовете в псалмите и пророците са само метафори. Един бегъл поглед към библейската история обаче би ни помогнал да разберем, че в миговете, когато се е намесвал най-видимо и мощно в човешките дела, Бог го е правил чрез буквални природните сили.

Потопът е най-ранният пример. Как постигна целта Си? С дъжд, вероятно земетресения, а може би и по други начини, които днешните учени могат да обяснят като природни сили.

Следващият важен случай е унищожаването на Содом и Гомор. Както и при потопа, причината за унищожението бе греховността на хората, но използваното от Бога средство бе много по-различно. Библията казва, че “Господ изля върху Содом и Гомор сяра и огън” (Битие 19:24).

Елън Уайт прави интересен коментар върху това събитие:

Докато слънцето изгряваше за последен път над градовете в равнината, хората си мислеха, че започва още един ден на безбожно нечестие. Всички усърдно правеха планове за работата или удоволствие, а Божият вестител бе осмян заради неговите страхове и предупреждения. Внезапно подобно на гръм от ясно небе падна огнена топка върху обречената столица.”

Изходът на евреите е класически библейски пример за избавление на Божия народ от потисничеството на нечестивите. Тук Божиите оръжия са гръмотевици, светкавици и градушка. Той използва също така жаби, въшки, комари и болести, които също са природни сили, под Негово ръководство.

Дотук видяхме, че господ е използвал следните природи сили, за да накаже нечестивите или да отблъсне атаките срещу народа Му:

Дъжд

Огън


Гърмове

Светкавици

Градушка

Земетресение

Животни и насекоми

Изключително интересни в тази посока на изследване са няколко текста от книгата на Исая:

Ридайте, защото денят Господен наближи, ще дойде като унищожение от Всемогъщия. Затова всички ръце ще отслабват и сърцето на всеки човек ще се стопи. Те ще се смутят; болки и скърби ще ги обземат; ще бъдат в болки, както жена, която ражда; удивени ще гледат един към друг, лицата – лица на пламък. Ето, денят Господен иде – лют, с негодувание и пламенен гняв, за да опустоши земята и да изтреби от нея грешните й; защото небесните звезди и съзвездия няма да дадат светлината си; слънцето ще потъмнее при изгрева си и луната няма да сияе със светлината си. Ще накажа света за злината им и нечестивите – за беззаконието им; ще направя да престане надменността на гордите и ще смиря високоумието на страшните…Затова ще разклатя небето и земята от разтърсване ще се премести при гнева на Господа на Силите, в деня на пламенната Му ярост” (Ис.13:6-11,13).

Ето, от Господа идва един мощен и силен, който, като буря с град и опустошителна вихрушка, като буря от силни прелели води, ще ги хвърли с ръката си на земята.” (Ис. 23:2).

Защото Господ негодува спрямо всички народи и пламенно се гневи на всичките им множества; обрекъл ги е на изтребление, предал ги е на клане. Също и убитите им ще бъдат разхвърляни и вонята от труповете им ще се вдигне, и планините ще се разтопят в кръвта им. Цялото небесно множество ще се разложи и небето ще се свие като свитък; и цялото му множество ще падне, както пада лист от лоза и като паднал лист от смокиня” (Ис.34:2-4).

От 160 години адвентистите твърдят, че знаменията в слънцето, луната и звездите – точно като описаните от Исая – ще бъдат знаци за близостта на Христовото идване. Нашите пионери видяха в тъмния ден от 19 май 1780 г. и в звездопада от 13 ноември 1833 г. изпълнения на пророчествата, изречени от Исус и Йоан. Но дали тези събития бяха достатъчни за изпълнението на Исусовото предсказание за падащите звезди.

А веднага след скръбта на онези дни слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще падат от небето и небесните сили ще се разклатят” (Матей 24:29).

На пръв поглед авторът на Откровението не е изрекъл нещо по-смущаващо от онова, което знаем от Исус:

“… слънцето почерня като вретище от козина и цялата луна стана като кръв; небесните звезди паднаха на земята, както смокинено дърво, разклащано от силен вятър” (Откр. 6:12, 13).

Повечето от нас едва ли се досещат, че Исус и Йоан просто цитират Исая. Тъй като не сме разбирали това, ние не сме успявали да осъзнаем и пълното значение на предсказаните от Исус и Йоан знамения. Исая включи небесните тела като природни сили, които Бог щеше да използва против нечестивите. Според него тези небесни знамения са унищожителни бедствия, които ще ужасят хората.

Възниква един въпрос. Защо Исус не ни казва нищо за страшните бедствия, породени от знаменията в небесните тела? Това не е истина - Лука го цитира съвсем ясно:

И ще станат знамения в слънцето, в луната и в звездите, а по земята бедствие на народите, които ще бъдат в недоумение поради бученето на морето и вълните. Човеците ще примират от страх и от очакване на онова, което ще постигне света, защото небесните сили ще се разклатят” (Лука 21:25, 26).

Забележете, че народите ще бъдат “в недоумение” при тези знамения в небесните тела. Исус предрича “бученето на морето и вълните”, а в 3И.В. Вайт навежда на идеята, че това е казано в смисъл, че морето и вълните са “преминавали пределите си” - или с други думи тук става въпрос за приливните вълни. “Страх” означава, че болката ще е голяма, а недоумение – “Какво ще правим сега?” Ще има нещо ужасно и необичайно в този свят, за да стане така, че народите (множествено число) да изпитват мъка и недоумение.

Как биха могли небесните знамения да причинят такава световна травма? Очевидно е, че природните явление от 19 май 1780 и 13 ноември 1833 г. не биха могли да предизвикат такава реакция. Ако обаче връхлетят комети, астероиди или поток от големи метеорити, със сигурност това би се случило. Прочетете още веднъж описанието на Йоан на първите четири тръби и си спомнете, че ако бъдат разбрани буквално, това ще бъде съвършено описание на опустошението, предизвикано от астероид:

Една трета (в смисъл по- малката от половината част) от земните гори изгаря.

Всички посеви по света изгарят.

Една трета от световния океан се превръща в кръв и една трета от морските обитатели измират.

Една трета от корабите биват унищожени от приливни вълни.

Огромни части от крайбрежните райони, включително и някои от най-големите градове, биват отнесени от огромни приливни вълни (Йоан не го споменава, но ние знаем, че ще се случи).

Водата в обширни райони е отровена.

Покривало от прах и пушек по цялата земя филтрира една трета от слънчевата светлина и светът е застрашен от ледникова епоха.

Да разгледаме по-внимателно Исусовите думи, записани от Лука. Исус заяви, че народите ще бъдат в мъка и недоумение “поради бученето на морето и вълните”. Намирам за особено важно обстоятелството, че един от най-значителните ефекти на падналия в океан астероид е приливната вълна, която поражда бучене на “морето и вълните”. Исус продължава с обяснението, че хората “ще примират от страх и от очакване на онова, което ще постигне света, защото небесните сили ще се разклатят” (ст. 26). С небесните сили ще се случи нещо, което ще предизвика ужас в човечеството. В светлината на всичко това цитираните от Матей думи на Исус са още по-многозначителни отколкото предполагаме. В допълнение на падащите звезди Матей казва, че Исус предсказал затъмняване на слънцето и луната – точно това, което би предизвикал сблъсъка с голям астероид. Няма съмнение, че когато предсказва знамения в небесните сили, Исус има предвид цялостния контекст на описанието на Исая на небесните тела, включително и ужаса и страшното опустошение. Нищо подобно не се е случило през 1780 и 1833 г. Очевидно най-страшната част от Исусовото предсказание все още предстои да се изпълни.

Бих желал да насоча вниманието към още едно изявление на Исус, този път в Матей 24:21, 22:

Защото тогава ще има голяма скръб, небивала от началото на света досега и каквато няма да има. И ако не се съкратяха онези дни, не би се избавил нито един човек, но заради избраните тези дни ще се съкратят.”

Когато изрича тези думи, Исус очевидно е имал предвид предсказанието на Данаил, че в края на дните “ще стане време на страдание, каквото никога не е имало, откакто народ съществува до онова време” (Дан. 12:1). Исус добавя още нещо към казаното от Данаил Според Него “ако не се съкратяха онези дни, не би се избавил нито един човек”. Помислете за тези думи в буквален смисъл. Той заявява, че ако Бог допусне бедствието на последните дни да продължи, човешката раса би изчезнала. Точно това означава изразът “не би се избавил нито един човек”. Съвременните учени твърдят, че сблъсъкът с голям астероид или с множество малки астероиди може много лесно да изтрие човечеството от лицето на земята. Чудно ли е тогава, че народите ще бъдат в мъка и недоумение и всички хора ще бъдат ужасени от знаменията в небесните тела?

Като се има предвид факта, че първите четири тръби могат да бъдат точно описание на последиците от сблъсъка на земята с комети, астероиди и метеорити. Наистина комети, астероиди и метеорити могат да причинят предсказаните от Исус приливни вълни и ужас. Подобни бедствия, свързани с небесните тела, могат да застрашат човечеството според Исусовото предсказание. Описаните от Елена Вайт бедствия в последното време, са съвсем очевидно с мащаб съпоставим с предизвиканите от комети, астероиди и големи метеорити поражения. И все пак вероятно съществуват и възможности за които ние не знаем.

Дори и в окултната литература – Пр.В.Б.106-7 “Гърмът на справедливостта”. Описанието твърде много прилича на избухването на свръх нова звезда в космоса, което отключва поредица от катастрофални за земята събития – невидим огън-лъчение достигащо земята, вълна от енергия откланяща земята и други космически тела от орбитата им за известно време, масирани удари от астероиди в/у различни тела от Слънчевата система, включително самото слънце, луната, земята и планети. Не знаем с точност, но не е невъзможно като сценарий. Още повече, че има библейски стихове, които говорят подобни неща. Например: Ис.13:13.

Няма съмнение, че в близко бъдеще светът ще преживее природни бедствия, много по-страшни от всичко, което светската история някога е отбелязвала.


Последствията от първите четири тръби

Когато Бог оттегли закрилящата Си десница от света и допусне човечеството да бъде ужасено от страшни природни бедствия, светът ще преживее такава екологична криза, каквато не е позната от дните на Ноевия потоп. Отделни райони от планетата са преживявали опустошения от подобен мащаб, но това никога не се е случвало на целия свят. Когато страшни природни бедствия като урагани или земетресения поразят света, ние сме свикнали да виждаме хуманитарни агенции, които бързат да помагат. В Съединените щати президентът обикновено обявява бедствие в даден район и федералното правителство отпуска допълнителни помощи.

Две неща ще бъдат по-различни от обикновеното бедствие:

Първо, опустошението ще бъде толкова всеобхватно и върху толкова обширни райони, че помощта ще бъде немислима – поне не в такъв вид, какъвто сме свикнали да виждаме.

Второ и далеч по-важно са унищожителните последици за световната екология. Помислете за казаното от Исус: “Слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си” (Матей 24:29). Ако причината за това явление е падането на звезди, за което говори Исус в този стих, тогава затъмнението на слънцето и луната е лесно обяснимо. Паднал върху земята астероид с диаметър една миля би вдигнал милиони тонове прах в горния слой на атмосферата и би запалил пожари върху милиони квадратни мили от световните гори. Само за двадесет и четири часа покривало от прах и пушек би обвило цялата планета и би предизвикало нещо като ледников период.

Световните учени вече са загрижени от пораженията върху околната среда, предизвикани от двеста годишното технологично развитие. Те се безпокоят за смога, озоновата дупка, киселинните дъждове и замърсяването на нашите реки и потоци от химикали, пестициди и обикновени боклуци.

Какъв ще бъде отговорът на учените, когато покривало от пушек покрие планетата, заплашвайки я с нова ледникова епоха? Какво ще направят световните политици? Какво ще направят световните религиозни водачи?

Това, което учените казват във връзка със сегашната екологична криза, вече ни подсказва някои неща:

През месец май (1991 г.) във Вашингтон се състоя уникално събитие. Лидери от важни райони в Америка се срещнаха с учени от много области и двете групи изоставиха древните спорове в името на общото благо. Целта е да се помогне за запазване на планетарната екология, от която зависи общото ни благополучие. Заради обществения интерес се събраха учени, религиозни водачи (и голям брой политици), за да изложат своята загриженост за влошаващата се екологична криза и да апелират за промяна в поведението на нашия биологичен вид.”

Ученият, Карл Сейган, написал в списание “Парейд”, следното:

Прокарана е ясна тема (във всички религии), според която светът е сътворен от Бога, поставен тук не с цел да прославя човека и следователно заслужаващ уважение и грижа заради самия него, а не защото е полезен за нас. Особено напоследък се среща една горчива метафора за “настойничество” – идеята, че хората са стопани на земята, поставени тук с определена цел и отговорни за нея пред Господаря, сега и в далечното бъдеще.”

Почти 100 нации имаха представители на Световния форум на духовните и парламентарните лидери в Оксфорд през април 1988 и в Москва през януари 1990 г. Стоящ под огромна фотография на земята от космоса, аз гледах към разнородното добре облечено множество от най-удивителни представители на нашия вид: Майка Тереза и архиепископа на Виена, архиепископа на Кентърбъри, главните равини на Румъния и Обединеното кралство, главния мюфтия на Сирия, първосвещеника на свещената гора в Того, Далай Лама, джаинистки свещеници във великолепни бели одежди, сикхи с тюрбани, брамини, будистки монаси, шинтоистки свещеници, евангелски протестанти, главата на арменската църква, Живия Буда от Китай, епископите на Стокхолм и Хараре, митрополити от православни църкви, предводителя на шестте народа от конфедерацията Ирокез и при всички тях – Генералния секретар на ООН, министър-председателя на Норвегия, основателя на кенийското женско дружество за залесяване, президента на института Уърлд Уоч, директорите на детския фонд на ООН и ЮНЕСКО, съветския министър на околната среда и парламентаристи от десетина държави, включително американски сенатори и конгресмени.”

Норман Шварцкопф, американският генерал, който ръководеше коалиционните сили в Саудитска Арабия по време на операцията “Пустинна буря” през 1990г., наскоро предложил нещо, което ни дава повод за размисъл:

БОН. Германия. Според пенсионирания генерал Шварцкопф Германия трябва да престане да се крие зад конституцията си и да се включи във военните операции подобно на тези в Залива или ръководената от САЩ мисия в Сомалия.”

В броя от вторник на списание “Щерн” се цитира изказването на Шварцкопф, който заявява, че “конституцията дава на германците “чудесно извинение да казват: Не мога да се включа, тъй като моята конституция ми пречи”.

“Щерн” продължава с цитата: “Конституциите могат да се променят. След като ситуацията в света се променя, по мое мнение конституциите също трябва да се променят.”

Интересна мисъл, особено когато я сравним с изказване на Елън Уайт, направено преди стотина година във връзка с промяна в американската конституция:

В.Б. “Чрез указ, налагащ папската институция в нарушение на Божия закон нацията ни напълно ще се откъсне от правдата. Когато протестантизмът протегне ръка над пропастта, за да хване десницата на римската власт; когато протегне ръка над бездната, за да се вкопчи в ръката на спиритизма; когато под влиянието на този троен съюз нашата страна отхвърли всеки принцип на конституцията като протестантско и републиканско управление и помогне за разпространяването на папските лъжи и заблуди, тогава ще знаем, че е дошло времето за удивителните действия на Сатана и че краят е близо.

Както приближаването на римските войски бе знамение за учениците за предстоящото унищожаване на Ерусалим, така и това отстъпничество ще бъде знамение за нас, че границата на Божието търпение е достигната, народът ни е изпълнил мярката на беззаконието и ангелът на милостта ще се оттегли и никога повече няма да се върне.”

Елена Вайт не твърди, че конституцията ще бъде променена. Тя казва, че нейните принципи ще бъдат отхвърлени. Това може да стане чрез поправка, което на практика е промяна, или чрез тълкуване на Върховния съд.


Когато…


Хиляди градове лежат сринати от огън и наводнение (приливна вълна);

Световната екология се разклати.

Милиони хора по света са ранени и умират.

Цялата световна реколта бъде унищожена.

Светът е заплашен от гладна смърт и недостиг на питейна вода.

Народите са в мъка и недоумение и човечеството е ужасено от кризата.


Тогава…


Световните политически и религиозни водачи и учените ще се съберат, за да намерят разрешение на кризата. Едно от решението може да е промяна в конституциите.

Това решение ще включва както практическа помощ, така и препоръка за духовно посвещение.

Драстични действия като предсказаните в Откровение 13 гл. ще изглеждат оправдани и разумни, както в наши дни изглежда намесата в Ирак.

Онези, които откажат да се съгласят, ще бъдат обвинени в липса на лоялност към правителството.


Лука.21:28 – може да разбираме тези думи в смисъл, “мобилизирайте се докрай и се изправете лице в лице с кризата, вярвайки в сигурните Божии обещания. Молитвите ви са чути”.

Забележете, че след първоначалният страх, когато всичко това ще се случва Исус ни поканва не към паника, а към вяра в изкуплението ни като Божий народ. Изборът на поведение ще бъде повлиян от информираността ни относно събитията.Пр.В.Б.стр.137-8-9

Пр.В.Б.стр.77,116

Във онова време, решително значение за нас като народ ще има фактът, че разполагаме с информация за настъпилите събития, така че при проявлението на тези бедствия да знаем как да ги обясним на хората.

Светият Дух ще придаде допълнителна сила на свидетелството на Божия народ в ония дни.

Пр.В.Б.стр.32 Ако ние не сме там и не обясняваме на хората по един правилен начин какво се случва и, че Бог го е предсказал и има план за тях, хората ще бъдат напълно пленени от това, което Сатана и демоните му ще поднесат на света.

Колкото и да са страшни първите четири тръби, Йоан завършва с първите четири тръби и започва описанието на последните три тръби със следните тържествени думи:

И видях и чух един орел, който летеше сред небето и казваше с висок глас: Горко, горко, горко на земните жители поради останалите тръбни гласове от тримата ангели, които още има да затръбят” (Откр. 8:13).

Очевидно е, че буквален орел (“ангел” според превода на крал Джеймс) не може да провъзгласи такава вест от небето. Орелът трябва да се разбира символично. В АБК се казва: “Орелът може да се разглежда като предвестник на наказанието” (виж Мат. 24:28; сравни с Вт. 28:49; Ос. 8:1; Ав. 1:8).

Орелът от Откр.8:13 изглежда казва на света: “Ако мислите, че първите четири тръби са нещо страшно, почакайте да видите останалите три!”

Ние ще продължим с петата тръба в някой от следващите часове.


Каталог: SDABG.NET-IZDANIA -> SDABG.NET%202005 -> SDABG.NET -> VESTITE%20OT%20OTKROVENIE -> Revelation%20matherials
Revelation%20matherials -> кои са те?” Поздрави… няколко души повдигнаха въпроса за 144 000 в кн. Откровение. Откр. 14: 1-5
Revelation%20matherials -> Слава на Исус Христос! + С. П. Дни
Revelation%20matherials -> Тълкувания на книгата откровение
Revelation%20matherials -> Книга за нас, между нас ще се види голямо съживление и пробуждане. Ние не разбираме напълно поученията, които тя ни предава, въпреки увещанието да я изследваме и изучаваме
Revelation%20matherials -> Слава на Исус Христос! + Т. Откр
Revelation%20matherials -> Апокалипсис-сега!
Revelation%20matherials -> Книга за нас (кн. Откровение), между нас ще се види голямо съживление и пробуждане. Ние не разбираме напълно поученията, които тя ни предава, въпреки увещанието да я изследваме и изучаваме
Revelation%20matherials -> Книгата откровение 1: 10 "Господният ден", на гръцки език "кириаки хемара"


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница