Chimimport invesrment and fertilaizerДата22.07.2016
Размер62.57 Kb.
#1258


Данни за управителните органи

"Ямболен"АД се управлява от Съвет на директорите,като негови членове са три

юридически лица, чрез техните представители-физически лица.

CHIMIMPORT INVESRMENT AND FERTILAIZER Inc. със седалище Роунд таун, Тортола, Британски Вирджински острови и адрес на управление в България, гр.София, ул.”Леге” № 10, притежател на 690565бр.акции-56.50%

представител:

Стойно Радев Пенев

Председател на СД

ЕГН 6009109061

образование:висше

Дом.адрес:гр.София

кв."Красна поляна"

ул."Бръшлян"№4 ап.18

притежател на 690565бр.акции-56.50%

Съни Сендс” ЕООД -гр.София

Регистрирано с решение №1/30,05,2007г/. и решение №2/14.06.2007г. на СГС, по ф.д. №7762/2007г., ЕИК 2107077629 , със седалище и адрес на управление: гр.София, община "Столична", район "Оборище", ул."Цар Симеон" №15,

представител:

Станка Димова Йорданова –

Зам.председател на СД и Изпълнителен директор

ЕГН 6303129190

образование: висше

Дом. адрес: гр. Ямбол, ул. “Ст. планина” 12, вх. 5, В, ап. 69.

Притежател на 9 бр. акции.

КАСВ” ООД, със седалище и адрес на управление гр.София, община Подуяне, ж.к. “Хаджи Димитър” 116, вх.”Г”, ап.76,

представител:

Румен Сталинов Бачев

Независим член на СД /чл.116А от ЗППЦК/

ЕГН 6708209061

образование: висше

Дом. адрес: гр. Ямбол, к-с. “Зорница”, бл.6, вх.3 ап. 132

1.2. Банкови сметки – “Ямболен” АДБанкова с/ка

Банка

Адрес

Вид валута

Вид с/ка

1

BG49IABG70941000030400

I.A.BANK

Ямбол - ул."Жорж Папазов" 10

Лева

Разпл.

2

BG38IABG70941000030404

"

Ямбол - ул."Жорж Папазов" 10

Лева

Разпл.

3

BG93IABG0941100030400

"

Ямол - ул."Жорж Папазов" 10

Щ.Д.

Разпл.

4

BG09IABG70941400030408

"

Ямбол - ул."Жорж Папазов" 10

ЕВРО

Разпл.

5

BG30IABG70941300030402

"

Ямбол - ул."Жорж Папазов" 10

шв.фр.

Разпл.

6

BG11IABG70941000030405

"

Ямбол - ул."Жорж Папазов" 10

Лева

Разпл.

7

BG77IABG70949000030400

"

Ямбол - ул."Жорж Папазов" 10

Лева.

Разпл.

8

BG81IABG70941000030406

"

Ямбол - ул."Жорж Папазов" 10

Лева

Разпл.

9

BG36IABG70941400030407

"

Ямбол - ул."Жорж Папазов" 10

евро

Разпл.

10

BG50IABG70949000030401
Ямбол-ул."Жорж Папазов" 10

Лева

Разпл.

11

BG47BUIB78991011181704

Си Банк

Ямбол

Лева

Разпл.

12

BG03UNBG76301077019510

Булбанк

Сливен

Лева

Разпл.

13 BG44BPBI79341083460101 Юробанк И Еф Джи- Ямбол лева разпл.

14 BG66DEMI92401033332222 Търговска банка Ямбол-.ул."Търговска "№34 лева Разпл.


1БУРГАСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ – ООД

гр.Бургас ул. "Сердика"№26

Дан.№102 129 8138 ЕИК:102 206 434 Ю

с представител Георги Петров Дочев-управител1.4. инж.СТАНКА ДИМОВА ЙОРДАНОВАИзпълнителен директор

ЕГН 6303129190

НЕДЯЛКА ЦВЕТКОВА ДИМИТРОВА -Главен счетоводител и Директор за връзка с инвеститорите

ЕГН 52032586122. Основна информация

2.1. Приходи от продажби 1992 хил. лв.

Разходи за дейността 1861 хил. лв.

Печалба за . 2010 год.- 131 хил. лв.

Сума на активите 13371 хил. лв.

Акционерен капитал 1222 хил. лв.

Брой акции 1222299 бр.

Дивиденти – не изплащани

3.1. “Ямболен” АД, гр. Ямбол

Регистрация: Дружеството е регистрирано в ТР със съдебно решение № 1002/18.10.1991 г .по ФД 1122/91 по описа на ЯОС.

Булстат 838169382

Данъчен № 1280000031.

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО “ЯМБОЛЕН” АД,

СЪС СЕДАЛИЩЕ :

БЪЛГАРИЯ

ГР. ЯМБОЛ

АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

гр. Ямбол

ул. ”Ямболен” № 35

пощ. код 8600

тел. 046/66-13-66

факс: 046/66-13-52

E-mail: yambolen@abv.bg ; WEB www.jambolen.com

3.3. Предмета на дейност на дружеството е производство на полиестерни влакна, полиестерна коприна и , машиностроене, вътрешна и външно търговска дейност.


  • Основни клиенти на вътрешния пазар са:

. “ХЕС”АД - Ямбол ; "Екопласт Файбър" -Ямбол; "Континвест"- София

; "Палфингер" - Червен бряг ,"Приматекс"-Ямбол3.5. Обем, структура и динамика на дълготрайните материални активи в хил.лв.

първ.с-ст набр.изхаб. балансова с-ст

- Земя 5267 - 5267

- Сгради 6515 2259 4256

- Съоръжения 2410 1195 1215

- Машини и оборудване 3422 2651 771

- Трансп.с-ва 137 137 0

- Други ДМА 674 99 575

- Разходи за придоб.ДМА 295 295

Всичко: 18720 6341 12379


4.1Общия размер на приходите от продажби е 1992 хил.лв. от които:

-508хил.лв. са от продажба на изработени резервни части и извършени дейности по договори от РМЗ при “Ямболен” АД

- 75хил. лв. са от ХК “Ямболен”, в местност "Бакаджик"., край гр.Ямбол. ;

-48хил.лв. от продажба на емисии за вредни газове, 69хил.лв. от извършени услуги на клиенти; -94хил. лв.са от продажба на залежали материали; 154хил.лв.от наеми на ДМА,- 50хил.лв.производствени отпадъци, 54х.лв.химични разтвори за "Палфингер",пречистване на води -164х.лв., 259 х.лв.продажба на ДМА

Отписани задължения - 517 х.лв.

4.2. Задължения по търговски заем са в размер на 12444 хил. лв.

от които към"Бент Ойл"-6415хил.лв и към "Химимпорт"-6029х.лв.

Други оповестявания:

Съдебни дела:/Пояснение към Финансов огчет за 2010г/

6.3. Сделките между свързани лица отговарят на условията на обичайни сделки.  1. Финансова информация (Godichen _FO_97,)

7.6. Няма промени в счетоводната политика за 2010год.

8. Основен капитал 1222299 лв., разпределен в 1222299 поименни акции… /Пояснения към финансовия отчет за 2010г/Инвестициите в асоциирани предприятия са:

БК "Ямболгаз" - гр. Ямбол – 50 хил.лв.

"Проф.и рехаб." - гр. София – 1 хил. лв

Допълнителна информация може да бъде получена:гр. Ямбол

ул. ”Ямболен” № 35

пощ. код 8600

тел. 046/66-13-66

факс: 046/66-13-52

E-mail: yambolen@abv.bg

WEB www.jambolen.com

Недялка димитрова-гл.счетоводител и директор за връзка с инвеститорите

за контакти: тел. 046/66 13 66, всеки работен ден от 9ч. до 15ч.


Гл.счетоводител: Изп.Директор:

/Н.Димитрова/ /инж.Ст.Йорданова/

Каталог: files -> 2011 1
2011 1 -> Тридневна слънчево-геофизическа прогноза за периода 24 26 декември 2011 Прогноза на слънчевата активност
2011 1 -> Тридневна слънчево-геофизическа прогноза за периода 27 29 декември 2011 Прогноза на слънчевата активност
2011 1 -> Тридневна слънчево-геофизическа прогноза за периода 16 18 октомври 2011 Прогноза на слънчевата активност
2011 1 -> Цпквкк тридневна слънчево-геофизическа прогноза за периода
2011 1 -> Формуляр за участие в курс Стартиране на бизнес
2011 1 -> Конкурс за спонсорирани места в курса Стартиране на бизнес
2011 1 -> Председател: Емине Инанър 13. 00–13. 15 Сунчица Денич
2011 1 -> Председател: Емине Инанър 13. 00–13. 15 Сунчица Денич
2011 1 -> Лекции по полска литература. Заселва се в Бъркли и поема катедрата по славянски филологии. През 1976 г получава Гугенхаймова стипендия, две години по-късно


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница