Чл. 39, ал. 1 от ик във вр с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от пзр на зпугдвмсДата12.10.2018
Размер220.39 Kb.
#84143
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


Област ВРАЦА Община КОЗЛОДУЙ

секция № 001 Kметство ..........

населено място ГР.КОЗЛОДУЙ
адрес на избирателна секция: ул. „Христо Ботев” №145, Квартален клуб

---------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

---------------------------------------------------------------------------------------

1. ГРЕТА ЯНАКИЕВА ИВАНОВА
2. ДИМИТЪР ТРЕНДАФИЛОВ СТОЯНОВ
3. ИВАН ЦВЕТАНОВ ПОПОВ
4. ИВАНКА ЦВЕТАНОВА СТОЯНОВА
5. ИЛИЯН ЦЕЦКОВ ДИМИТРОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област ВРАЦА Община КОЗЛОДУЙ

секция № 002 Кметство ..........

населено място ГР.КОЗЛОДУЙ
адрес на избирателна секция: СУ „Христо Ботев”, ул. „Хан Аспарух” №5

--------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

--------------------------------------------------------------------------------

1. АЛЕКСАНДЪР ПЕТЬОВ ЗАПРЯНОВ
2. ВАНЯ ЦВЕТАНОВА НАЙДЕНОВА
3. ВЕНЦИСЛАВ ПЕТКОВ ИГНАТОВ
4. ЕЛЕНКА ОПРОВА ДУНОВА
5. ЕМИЛ НИКОЛОВ МАТЕЕВ
6. МАРИЕЛА КОНСТАНТИНОВА ПАУНОВА
7. НЕЛИ БОРИСЛАВОВА ИГНАТОВА
8. РАДОСЛАВ ДИМИТРОВ ПАУНОВ
9. РАЙЧО АСЕНОВ КАМЕНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област ВРАЦА Община КОЗЛОДУЙ

секция № 003 Кметство ..........

населено място ГР.КОЗЛОДУЙ
адрес на избирателна секция: ул. „Стефан Караджа”№22, СУ „Св. Св. Кирил и Методий”

--------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

--------------------------------------------------------------------------------

1. ЕВСТАТИ ДИМИТРОВ ЦВЕТАНОВ
2. ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ ВАНЦОВ
3. ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ ОРЛОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област ВРАЦА Община КОЗЛОДУЙ

секция № 004 Кметство ..........

населено място ГР.КОЗЛОДУЙ
адрес на избирателна секция: ул. „Васил Воденичарски” №3

--------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

--------------------------------------------------------------------------------

1. АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ ВОЙКИН
2. ВАЛЕРИ ХРИСТОВ РИБАРЕВ
3. ВЕСКА ИВАНОВА ЙОЛОВА
4. ГЕОРГИ БОНЕВ ГЕОРГИЕВ
5. ЕЛИЗА ДИНЧЕВА СЪМЕНОВА
6. ЗЛАТОМИРА ГЕОРГИЕВА ИЛЧОВСКА
7. ИВАН ГЕОРГИЕВ ДИНОЛОВ
8. ИВАНКА КОНСТАНТИНОВА ИВАНОВА
9. ИВО МАРИНОВ НИКОЛОВ
10. ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ ПРИНОВ
11. КОСТА ВАЧОВ БЕШКОВ
12. МАРИЕЛА ЕМИЛОВА ДИМИТРОВА
13. МАРИЕЛА ИВАНОВА ЙОНАШКОВА
14. МАРИЯ ВАСИЛЕВА ДИНОЛОВА
15. ХРИСТО ТОДОРОВ РИБАРЕВ
16. ЦВЕТАНА ПЕТРОВА РАНГЕЛОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област ВРАЦА Община КОЗЛОДУЙ

секция № 005 Кметство ..........

населено място ГР.КОЗЛОДУЙ
адрес на избирателна секция: ДГ„Мир” в жилищен комплекс №1

--------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

--------------------------------------------------------------------------------

1. АНКА БОРИСОВА СТОЯНОВА
2. ЕВА ЛЮДМИЛОВА ИВАНОВА
3. ИВАН ДИКОВ ЗДРАВКОВ
4. ИВАН ПЕТКОВ ДИМИТРОВ
5. ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА МАРИНОВА
6. МАРИЯ ЕМИЛОВА БАНКОВА
7. МИЛЕНА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
8. НИКОЛАЙ БОЙКОВ ТОМОВ
9. РУМЯНА ЦВЕТАНОВА ГРИГОРОВА
10. РУСКА АТАНАСОВА ВАСИЛЕВА
11. СИМЕОН МАРИНОВ СИМЕОНОВ
12. СТЕФАН ВАЛЕНТИНОВ МАРИНОВ
13. СТОЯН АСЕНОВ СТОЯНОВ
14. ЯНУШКА МИТКОВА АНКОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област ВРАЦА Община КОЗЛОДУЙ

секция № 006 Кметство ..........

населено място ГР.КОЗЛОДУЙ
адрес на избирателна секция: СУ„Христо Ботев”, ул. „Хан Аспарух” №5

--------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

--------------------------------------------------------------------------------

1. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
2. БОЖИДАР КРАСИМИРОВ ИВАНОВ
3. ДОБРИНКА СТОЯНОВА ЧУКАНОВА
4. ИВАН ВЪЛЧКОВ АНДРЕЙЧЕВ
5. ИВАН НИКОЛОВ ГРИЗАНОВ
6. ИВО ДЕКОВ ТОМОВ
7. ИННА ПЛАМЕНОВА ПЕТКОВА
8. МАРИАНА КРЪСТЕВА АНДРЕЙЧЕВА
9. МИРЕЛА ИЛИЯНОВА ИЛИЕВА
10. ПЕТКО ТРИФОНОВ ГАЙДАРСКИ
11. СПАС ПЕТРОВ ТОДОРОВ
12. ХРИСТИНКА ПЕТРОВА ПЕТКОВА
13. ЦВЕТАНА ИВАНОВА НЕНЧЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област ВРАЦА Община КОЗЛОДУЙ

секция № 007 Кметство ..........

населено място ГР.КОЗЛОДУЙ
адрес на избирателна секция: ул. „П.Р.Славейков” №6, ДГ „Слънчице”

--------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

--------------------------------------------------------------------------------

1. БОРИСЛАВ СОФРОНИЕВ КЪНЧЕВ
2. БОЯН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
3. ВЕНЦИСЛАВ ПЕТРОВ ФИЛЧЕВ
4. ГЕОРГИ ПЕШОВ ЛЪЖОВСКИ
5. ДЕТЕЛИНА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА
6. ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА ЛЪЖОВСКА
7. ИРЕНА ЕМИЛОВА ГОРАНОВА
8. ЛИЛЯНА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
9. ЛЪЧЕЗАР КРЪСТЕВ ЛИПОВЯНОВ
10. МАДЛЕН БОРИСОВА ТОДОРОВА
11. РАЙНА ГЕОРГИЕВА ТАКЕВА
12. САШКА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА
13. ТЕМЕНУГА ИВАНОВА ИСПАСОВА
14. ЦВЕТАНКА ПЕТКОВА ПАНОВСКА
15. ЯНКА ГЕОРГИЕВА НЕДЯЛКОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област ВРАЦА Община КОЗЛОДУЙ

секция № 008 Кметство ..........

населено място ГР.КОЗЛОДУЙ
адрес на избирателна секция:ул. „Стефан Караджа” №22, СУ „Св. Св. Кирил и Методий”

--------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

--------------------------------------------------------------------------------

1. БЛАГОМИР ТРОЯНОВ ХИРЧЕВ
2. БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
3. ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ ВЪЛОВ
4. ГАЛИНА ЦВЕТАНОВА ВАЙКАРОВА
5. ДАНИЕЛА ЙОЛОВА АНДРЕЕВА
6. ДИЛЯН БОГОМИЛОВ ЗАМФИРОВ
7. ИЛЧО ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
8. МАРИЯ ЦВЕТАНОВА СТОЯНОВА
9. МАРТИН ЕМАНУЕЛ СЪБЕВ
10. МИЛКО СТРАХИЛОВ НАНОВ
11. МИРОСЛАВ СТЕФАНОВ НИКОЛОВ
12. НИКОЛАЙ ИВАНОВ НЕНОВ
13. ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ХИРЧЕВА
14. ПЕТЮ СИМЕОНОВ АШЕВ
15. РУМЕН АНГЕЛОВ МАРИНОВ
16. СЛАВКО ЕВГЕНИЕВ ГОСПОДИНОВ
17. ЦВЕТЕЛИН СИДЕРОВ СИБИНОВ
18. ЦЕЦКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
19. КРИСТИНА ИЛИЕВА КРЪСТЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област ВРАЦА Община КОЗЛОДУЙ

секция № 009 Кметство ..........

населено място ГР.КОЗЛОДУЙ
адрес на избирателна секция: ул. „Стефан Караджа” №22, СУ „Св. Св. Кирил и Методий”

--------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

--------------------------------------------------------------------------------

1. АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
2. АНТОАНЕТА АЛЕКСАНДРОВА АСЕНОВА
3. АСЕН СЛАВЧОВ АСЕНОВ
4. ВАСИЛ ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ
5. ВАСКО ХРИСТОВ ПРОРОКОВ
6. ВЕСЕЛКА ГАНЕВА МАРИНОВА
7. ГЕОРГИ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
8. ГРЕТА МИЛЧЕВА СИМЕОНОВА
9. ДЕСИСЛАВА АСЕНОВА СЛАВЧЕВА
10. ИЛИЯН ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
11. КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ПАЧЕВ
12. ЛЮБОМИР ЖИВКОВ ГЕОРГИЕВ
13. МАРТИН СТОЙЧЕВ КЮКОВ
14. МОНИКА ПЕТЬОВА ДОБРЕВА
15. НАТАЛИЯ АНГЕЛОВА ЗОНЕВА-ПАЛИКАРЕВА
16. ПЕНКА ПЕТРОВА ПЕНЧЕВА
17. РУМЕН ЙОНОВ БАРБОЛОВ
18. СТЕФАН ДОБРЕВ ДИМИТРОВ
19. ЦВЕТАН МАРИНОВ ИВАНОВ
20. ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
21. ЦЕНКО ДРАГАНОВ ПЕНЧЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област ВРАЦА Община КОЗЛОДУЙ

секция № 010 Кметство ..........

населено място ГР.КОЗЛОДУЙ
адрес на избирателна секция:ул. „Освободител” №50, ПГЯЕ „Игор Курчатов”

--------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

--------------------------------------------------------------------------------

1. ВЕСКО БОРИСОВ НИКОЛОВ
2. ВИОЛЕТА АЛЕКСАНДРОВА ЙОСИФОВА
3. ВЛАДИСЛАВА ВЕНЦИСЛАВОВА ЧИПЕВА
4. ДЕНИСЛАВ ГАЛИНОВ ПРОДАНОВ
5. ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА СИМЕОНОВА
6. ЕЛИЦА ГАЛИЛЕЕВА РАМЧЕВА
7. ЕМИЛ БОЙКОВ ПЕНОВСКИ
8. ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
9. ИВАН САШОВ КАТАНСКИ
10. НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА
11. НАЙДЕН СТЕФАНОВ ЙОСИФОВ
12. ОГНЯН НИКОЛОВ ТОДОРОВ
13. ОЛГА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА
14. ПАВЕЛ БОРИСОВ ПАВЛОВ
15. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ПЕТРОВ
16. ПОЛЯ ЗАМФИРОВА ИГНАТОВА
17. РУМЯНА ЦВЕТАНОВА ПАВЛОВА
18. ТОДОРКА ПЕТКОВА ИВАНОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област ВРАЦА Община КОЗЛОДУЙ

секция № 011 Кметство ..........

населено място ГР.КОЗЛОДУЙ
адрес на избирателна секция:ДГ „Звънче” в жилищен комплекс 3

--------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

--------------------------------------------------------------------------------

1. АЛЕКСАНДЪР ЖИВКОВ ПЕТКОВ
2. АНДРЕЙ ВЕНЦИСЛАВОВ КИРОВ
3. АНТОНИО ХРИСТОВ ПЕТРОВ
4. БОРИС ХРИСТОВ ГЕРГОВ
5. БОРИСЛАВ ТОДОРОВ БОРИСОВ
6. ВЕНЕТА МИТЬОВА БОНЧЕВА-ЯКИМОВА
7. ВЕСЕЛИНА СТОЯНОВА КИТАНОВА
8. ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ ЯКИМОВ
9. ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ
10. ГЕОРГИНИЯ ХРИСТОВА ПЕТКОВА
11. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ КИТАНОВ
12. ЕЛЕНА ИВОВА ДИМИТРОВА
13. ЕМИЛИЯ ТОДОРОВА АНГЕЛОВА
14. ЖЕЛЯЗКА СИМЕОНОВА ПЕТРОВА
15. КАТЯ ИВАНОВА ДАНОВА
16. МАЛИНА ТОДОРОВА ИВАНОВА
17. МАРИЯ КРЪСТЕВА МАНОВА
18. МИРОСЛАВ МИЛЧЕВ ГЕЧЕВ
19. ПЕТЪР ПЕТРОВ ПЕТРОВ
20. ПЕТЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
21. ПЕТЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА
22. РАЛИЦА НИКОЛОВА МИРОВА
23. СНЕЖАНА КРЪСТЕВА ПЕТРОВА
24. СНЕЖАНКА ПЛАМЕНОВА ТОЕВА
25. ЦВЕТАН БОГДАНОВ БЕШИРОВСКИ
26. ЦВЕТИНА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА
27. ЦЕНА ИВАНОВА МАНЕВА
28. ЯНКА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област ВРАЦА Община КОЗЛОДУЙ

секция № 012 Кметство ..........

населено място ГР.КОЗЛОДУЙ
адрес на избирателна секция:ул. „Свилен Русев” №27, НУ „Васил Левски”

--------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

--------------------------------------------------------------------------------

1. ВАЛЕРИ ХРИСТОВ ХРИСТОВ
2. ВАЛЕРИАН КАМЕНОВ ДИМИТРОВ
3. ГЕНКО МАРИНОВ МАРИНОВ
4. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА
5. ЕЛЕОНОРА РУМЕНОВА БАРБОЛОВА
6. ИВАН ЦВЕТКОВ ИВАНОВ
7. ЛЕНА ТОШКОВА МАРИНОВА
8. МАРИЕТА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА
9. МИТКА ЦВЕТАНОВА ЛАЗАРОВА
10. НАДЯ ОГНЯНОВА ТРИЧКОВА
11. НАТАЛИЯ ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
12. НИКОЛИНА СПАСОВА ХАДЖИВАСИЛЕВА
13. ПЕТЯ ИВАНОВА ЦВЕТКОВА
14. ПЛАМЕН СВИЛЕНОВ ЦВЕТАНОВ
15. СТЕФАН ОПРОВ ГЕОРГИЕВ
16. СТЕФАНКА ЯНАКИЕВА ИВАНОВА
17. ТОШКО ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област ВРАЦА Община КОЗЛОДУЙ

секция № 013 Кметство ..........

населено място ГР.КОЗЛОДУЙ
адрес на избирателна секция: ул. „Свилен Русев” №27, НУ „Васил Левски”

--------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

--------------------------------------------------------------------------------

1. ВАСИЛ КРАСИМИРОВ МАНОЛОВ
2. ВАСИЛ МЕТОДИЕВ КИКОВ
3. ВАСИЛ МИЛКОВ ТОДОРОВ
4. ГОСПОДИН РУМЕНОВ ЙОСИФОВ
5. ДАНЧО ИЛИЕВ ГОРАНОВ
6. ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
7. ИВАНКА АСЕНОВА РАЙЧЕВА
8. КАМЕЛИЯ ПАНАЙОТОВА АСЕНОВА
9. ХРИСТО ПЕТРОВ СПАСОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област ВРАЦА Община КОЗЛОДУЙ

секция № 014 Кметство ..........

населено място ГР.КОЗЛОДУЙ
адрес на избирателна секция: ул. „Свилен Русев” №27, НУ „Васил Левски”

--------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

--------------------------------------------------------------------------------

1. ДАНИЕЛА ТОМОВА ГЕОРГИЕВА
2. ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЦОЛОВА
3. ДИЛЯН КРЪСТЕВ ГЕОРГИЕВ
4. ЛЪЧЕЗАР СЛАДУНОВ МИХАЙЛОВ
5. МАРИЯ ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
6. РАДОСЛАВ ГАЛЕВ ИВАНОВ
7. СВЕТОСЛАВ СВЕТЛИНОВ СИРАКОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВРАЦА Община КОЗЛОДУЙ

секция № 016 Кметство ..........

населено място С.ХЪРЛЕЦ


адрес на избирателна секция: ул. „Цар Освободител” №45,Квартален клуб/Бежанска махала/

--------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

--------------------------------------------------------------------------------

1. ГЕОРГИ ИЛИЕВ ИВАНОВ
2. ГИНКА ЦВЕТКОВА СТЕФАНОВА
3. МИРОСЛАВ СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ
4. ПАНТАЛЕЯ БЛАГОЕВА БОЖУРИКОВА
5. ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА ЙОСИФОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Oбласт ВРАЦА Община КОЗЛОДУЙ

секция № 017 Кметство ..........

населено място С.ХЪРЛЕЦ
адрес на избирателна секция: ул. „Георги Димитров” №36, Народно читалище „Никола Въпцаров”

--------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

--------------------------------------------------------------------------------

1. ГРОЗДАНА ВЪЛЧЕВА ПОМАНОВА
2. МИЛЧО СИМЕОНОВ СТАВАРОВ
3. ПЛАМЕН ПЕТРОВ ИВАНОВ
4. ТЕОДОРА АНАТОЛИЙЕВА ТЕРЕНТИЕВА
5. ЦЕЦА НАДКОВА СТЕФАНОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област ВРАЦА Община КОЗЛОДУЙ

секция № 018 Кметство ..........

населено място С.ХЪРЛЕЦ
адрес на избирателна секция: ул. „Георги С. Раковски” №13, Здравна служба

--------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

--------------------------------------------------------------------------------

1. ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА САНДУЛОВА
2. ЕЛЕОНОРА ВЕНЦИСЛАВОВА ШАРБАНОВА
3. МАРИН ПАСКОВ СТАВАРОВ
4. МИГЛЕНА ПАВЛИНОВА ИВАНОВА
5. ПЛАМЕН ИЛИЕВ САРАЧИНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област ВРАЦА Община КОЗЛОДУЙ

секция № 019 Кметство ..........

населено място С.ГЛОЖЕНЕ
адрес на избирателна секция: ул. „Ленин” №31, Кафе Аперитив „Ловна среща”

--------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

--------------------------------------------------------------------------------

1. ВИКТОР ВЕНЕЛИНОВ БОРИСОВ
2. ИВАН ХРИСТОВ ИВАНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област ВРАЦА Община КОЗЛОДУЙ

секция № 020 Кметство ..........

населено място С.ГЛОЖЕНЕ
адрес на избирателна секция: ул. „Паисий Хилендарски” №3, ОУ „Христо Ботев”

--------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

--------------------------------------------------------------------------------

1. АНТОАНЕТА ТОМОВА ВЕЛЕВА
2. ВЕЛИЧКА ЦОЛОВА ГЕРОВА
3. ВЕНЕТА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА
4. ВИКТОР СИМЕОНОВ ГЕРОВ
5. ГАЛИНА МИТКОВА СИМЕОНОВА
6. ДИМИТРИНА КИРИЛОВА ЙОЧЕВА
7. ЕВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
8. ИВАНКА МИТКОВА РАЦОВА
9. ЙОНКА ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА
10. ЛИДИЯ КРЪСТЕВА ПЕТРОВА
11. ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА МАРИНОВА
12. МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЧЕШКОВА
13. МИЛЕН ЕМИЛОВ ДИМИТРОВ
14. СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА КАТАНСКА
15. СВЕТЛАНА ВАСИЛКОВА ГЕНОВА
16. ТОДОРКА ВЕЛИЧКОВА ХРИСТОВА
17. ТОШО АНДРОВ ТОШЕВ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


Област ВРАЦА Община КОЗЛОДУЙ

секция № 021 Кметство ..........

населено място С.ГЛОЖЕНЕ
адрес на избирателна секция: Административна сграда на кметството, ул.„Христо Ботев”№22

--------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

--------------------------------------------------------------------------------

1. АДРИАН АНАТОЛИЕВ АНГЕЛОВ
2. ИВО ВАЛЕНТИНОВ КОСТОВ
3. ПЛАМЕНА НИКОЛАЕВА ПЕНЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област ВРАЦА Община КОЗЛОДУЙ

секция № 022 Кметство ..........

населено място С.ГЛОЖЕНЕ
адрес на избирателна секция: ул. „Маршал Бирюзов” №77, ДГ „Радост”

--------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

--------------------------------------------------------------------------------

1. АНЕТА ИВАЙЛОВА ДИМИТРОВА
2. ДОНКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
3. КРАСИМИР КАМЕНОВ ИВАНОВ
4. МИРОСЛАВ МИХАЙЛОВ РУМЕНОВ
5. НИКОЛАЙ МОНИЕВ НИКОЛОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВРАЦА Община КОЗЛОДУЙ

секция № 023 Кметство ..........

населено място С.БУТАН


адрес на избирателна секция: ОУ„Св. Св. Кирил и Методий”, ул. „Христо Ботев” №1

--------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

--------------------------------------------------------------------------------

1. ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
2. КРАСИМИР ПЛАМЕНОВ СТАВРОВ
3. МИЛЧО БОЯНОВ ЦВЕТКОВ
4. НИКОЛАЙ НИКОЛОВ МИЛЧОВ
5. ПЛАМЕН ИЛИЕВ ХРИСТОВ
6. РАДОСЛАВ ПЕТКОВ СПАСОВ
7. ТРИФОН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област ВРАЦА Община КОЗЛОДУЙ

секция № 024 Кметство ..........

населено място С.БУТАН
адрес на избирателна секция: ОУ„Св. Св. Кирил и Методий”, ул. „Христо Ботев” №1

--------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

--------------------------------------------------------------------------------

1. ИВАН ЦВЕТКОВ ДИМИТРОВ
2. КАМЕН МЛАДЕНОВ ПАНИН
3. МАРТА СИМЕОНОВА ФИЛИПОВА
4. МИЛЕН ДАНЧЕВ ТРИФОНОВ
5. ЦВЕТЕЛИН МЕТОДИЕВ СИМЕОНОВ
6. ЦВЕТОМИР МИХАИЛОВ ХАУСТОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област ВРАЦА Община КОЗЛОДУЙ

секция № 025 Кметство ..........

населено място С.БУТАН
адрес на избирателна секция:ул. „Георги Димитров” №80, ДГ „1-ви юни”

--------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

--------------------------------------------------------------------------------

1. АДРИАНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
2. АКСИНИЯ МАГДОВА БУРГАЗОВА
3. АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА БОЖУРСКА
4. АНИТА ВЕНКОВА РАШКОВА
5. АНКА АНЕТОВА АСЕНОВА
6. АСЯ ИВАНОВА РАЙНОВА
7. БЕТИ ХРИСТОВА БАНОВА
8. ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВА БЕШКОВА
9. ВАЛЕНТИНА КАЛЧЕВА ХРИСТОВА
10. ВАНЯ ГИНКОВА ГЕОРГИЕВА
11. ВЕЛИЧКА СТОЯНОВА ЯНАКИЕВА
12. ВЕРОНИКА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА
13. ГАЛЯ ОРЛИНОВА САВОВА
14. ГЕОРГИ МАРИНОВ БОРИСОВ
15. ГЕРГАНА ПЕНКОВА ЦЕНОВА
16. ГЮРГА ИВАНОВА БУРГОВА
17. ДАЯНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
18. ДЕНИЦА ЮЛИЕВА МАРИНОВА
19. ДИАНА ГАНЧЕВА КАДИЕВА
20. ЕЛЕНА ЛЮБОМИРОВА СТЕФАНОВА
21. ЕЛИ ГРИГОРОВА ГЕОРГИЕВА
22. ЕЛКА ИЛИЕВА ЕНЧЕВА
23. ЗАХАРИНА БОРИСОВА ДИМИТРОВА
24. ИВАНКА МИЛКОВА ДИМИТРОВА
25. ИВАНКА СПАСОВА ДИМИТРОВА
26. ЙОРДАН СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ
27. ЙОРДАНКА ПЕШОВА КОНОВА
28. КОСАРА СОТИРОВА ПАРАШКЕВОВА
29. КРЪСТИНА АТАНАСОВА ИЛИЕВА
30. ЛИДИЯ ИГНАТОВА ВАСИЛЕВА
31. ЛИДИЯ НЕНОВА ПЕТРОВА
32. ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА МИТЕВА
33. ЛЮБКА СВЕТОСЛАВОВА ПЕЙЧЕВА
34. МАРИЯНА НИКОЛОВА ДИЛОВА
35. МАЯ ЕЛЕНКИНА НАЙДЕНОВА
36. МИРОСЛАВА ВЛАДИМИРОВА НЕШЕВА
37. МИРОСЛАВА РУМЯНОВА ИВАНОВА
38. ПЕНКА ДИМИТРОВА СЪЙКОВА
39. ПЕТЯ ПЕТКОВА БОЖКОВА
40. РАДКА МУСКОВА НАЧЕВА
41. РАДОСТИНА ДИМЧЕВА ДИМИТРОВА
42. РОСА ВЕЛИЧКОВА НИКОЛОВА
43. РОСИЦА БОРИСОВА ПЕТРОВА
44. РОСИЦА ВАСИЛЕВА ВЕЛЧЕВА
45. РОСИЦА КАТЕВА РУШИДОВА
46. САШКА СОФРОНИЕВА ПЕТРОВА
47. СИЛВИЯ ИВАНОВА ЧИРЕНСКА
48. СТЕЛИАНА БОСИЛКОВА ПЕТРОВА
49. ТАТЯНА БОРИСОВА ИВАНОВА
50. ТЕМЕНУЖКА АНЕЛИЕВА ДИМИТРОВА
51. ТЕМЕНУЖКА БОРИСОВА ШВАБЕК
52. ТЕОДОРА ЕЛЕНОВА ХАДЖИЕВА
53. ТИНКА ПЕТРОВА ФЛОРОВА
54. ТОТА СТОЕВА КОЛЕВА
55. ХРИСТАНА ВАСИЛЕВА КУЗМАНОВА
56. ХРИСТИНА ИВАНОВА КИРКОВА
57. ЦВЕТА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
58. ЦВЕТА КОЛОВА ПЕТРОВА
59. ЦВЕТАНА ИВАНОВА РАНГЕЛОВА
60. ЦВЕТАНА КАМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
61. ЦВЕТАНА НЕДКОВА ВРАЧОВСКА
62. ЦВЕТАНА ПЕТРОВА ПАУНОВА
63. ЦВЕТЕЛИНА МАРКОВА ПАРАСКЕВОВА
64. ЦОНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
65. ЮЛИЯНА ВАЛЕНТИНОВА ДИМИТРОВА
66. ЮЛИЯНА ЕМИЛОВА БОЮКЛИЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област ВРАЦА Община КОЗЛОДУЙ

секция № 026 Кметство ..........

населено място С.КРИВА БАРА
адрес на избирателна секция: ул. „Георги Димитров” №45, сградата на НУ „Гео Милев”

--------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

--------------------------------------------------------------------------------1. ПЕНКА ДОБРИНОВА ИВАНОВА
Каталог: assets -> sections -> Izbiratelen-spisak
Izbiratelen-spisak -> За произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г
Izbiratelen-spisak -> Списък на заличените лица
Izbiratelen-spisak -> Адрес на избирателната секция: ул
Izbiratelen-spisak -> За произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г
Izbiratelen-spisak -> За произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 Г
Izbiratelen-spisak -> За гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница