Чл. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпаситестраница7/14
Дата22.07.2016
Размер1.27 Mb.
#922
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
 

 

 

Наблюдава се

 

 

 

 

 

 

размекване на

 

 

 

 

 

 

водоизолиращо

 

 

 

 

 

 

покритие и попа-

 

 

 

 

 

 

дението му в

 

 

 

 

 

 

сърцевината.

 

 

 

 

 

 

Шнурът работи

 

 

 

 

 

 

неустойчиво след

 

 

 

 

 

 

престояване при

 

 

 

 

 

 

повишени темпе-

 

 

 

 

 

 

ратури

 

6.

Еластичност

+

-

Издържат изпитване за еластичност в

Не издържат из-

 

 

 

 

 

съответствие с изискванията на ГОСТ

питване на елас-

 

 

 

 

 

и БДС

тичност. Наблю-

 

 

 

 

 

 

дава се наруше-

 

 

 

 

 

 

ние на целостта

 

 

 

 

 

 

на обвивката при

 

 

 

 

 

 

огъване

 

7.

Водонепроницае-

+

-

Издържат изпитване за водонепрони-

Не издържат из-

 

 

мост на обвивката

 

 

цаемост в съответствие с изискванията

питване на водо-

 

 

 

 

 

на ГОСТ и БДС

непроницаемост.

 

 

 

 

 

 

След изпитването

 

 

 

 

 

 

на водонепрони-

 

 

 

 

 

 

цаемост шнурът

 

 

 

 

 

 

дава откази в

 

 

 

 

 

 

действието

 

8.

Скорост на

+

-

В границите на нормите на ГОСТ и

Под нормите на

 

 

детонации

 

 

БДС

ГОСТ и БДС

 

9.

Чувствителност

 

 

Издържат изпитвания в съответствие с изискванията

Не издържат из-

 

към възпламе-

 

 

на ГОСТ и БДС

питания. Наблю-

 

няване

 

 

 

дават се възпламе-

 

 

 

 

 

нявания или дето-

 

 

 

 

 

нация**

10.

Безотказност в

+

-

Шнурът работи безотказно в схемите в

Шнурът в схеми-

Шнурът дава откази

 

действието

 

 

съответствие с ГОСТ и БДС

те дава откази в

в схемите при нали-

 

 

 

 

 

действието.

чие на плаващи

 

 

 

 

 

С плаващи КД в

капсули в местата

 

 

 

 

 

местата на сраст-

на срастване

 

 

 

 

 

ване шнурът де-

 

 

 

 

 

 

тонира напълно

 

Детониращи устройства

1.

Външен вид

+

+

Сглобяването на

ДОПУСКАТ СЕ:

1. Наличие на меха-

 

 

 

 

елементите е пра-

1. Потъмняване

1. Корозия на

нични повреди на

 

 

 

 

вилно и здраво.

на гилзите

гилзите във вид

гилзите във вид на

 

 

 

 

Повърхностите за

2. Следи от за-

на отделни петна

разкъсвания, непре-

 

 

 

 

гилзите, нипелите

мърсяване на

бял или черен

къснати пукнатини

 

 

 

 

и втулките са чис-

нипелите и

цвят, при условие

и шупли

 

 

 

 

ти, без пукнатини,

гилзите

че е запазена

2. Корозия на гил-

 

 

 

 

дълбоки шупли,

3. Незначителни

целостността на

зите във вид на

 

 

 

 

следи от корозия,

изтърквания

гилзите

петна или непре-

 

 

 

 

дълбоки драскоти-

на обвивката

2. Корозия на

къснато покритие

 

 

 

 

ни и прищипвания.

4. Корозия на

нипелите във

зелен или бял цвят

 

 

 

 

Обвивката на

точки или пок-

вид на отделни

с признаци на раз-

 

 

 

 

шнура е без пукна-

ритие бял цвят

петна или не-

рушение на метала

 

 

 

 

тини, счупвания,

на нипелите

прекъснато

3. Корозия на нипе-

 

 

 

 

разкъсвания и

5. Единични

покритие

лите, която пречи

 

 

 

 

пробойни

непрекъснати

3. Наличие на

за използване на

 

 

 

 

 

пукнатини на

плесен на повърх-

Детониращото

 

 

 

 

 

пластичната

ността на шнура

Устройство

 

 

 

 

 

обвивка, при

във вид на отдел-

4. Повсеместни пов-

 

 

 

 

 

условие че е

ни петна или

реди на обвивката

 

 

 

 

 

запазена хер-

непрекъснато

на шнура във вид на

 

 

 

 

 

метичността

покритие

разкъсвания и про-

 

 

 

 

 

6. Незначително

4. Слепване на

бойни, обелвания на

 

 

 

 

 

слепване на

витките на шнура,

Пластиката

 

 

 

 

 

витките на ДШ

непредизвикващи

5. Здраво слепване

 

 

 

 

 

 

разрушаване на

на витките (разви-

 

 

 

 

 

 

обвивката при

ване на детонира-

 

 

 

 

 

 

размотаване

щото устройство без

 

 

 

 

 

 

 

разрушаване на

 

 

 

 

 

 

 

обвивката е невъз-

 

 

 

 

 

 

 

можно)

 

 

 

 

 

 

 

6. Слабо прикреп-

 

 

 

 

 

 

 

ване на гилзите на

 

 

 

 

 

 

 

Шнура

2.

Съединяемост с

+

-

Съединяемостта е нормална

Съединяват се с

Не се съединяват с

 

резбовите втулки

 

 

 

 

резбовите втулки

 

на подривните

 

 

 

 

 

 

шашки

 

 

 

 

 

3.

Устойчивост към

+

-

Издържат изпитвания в съответствие

Не издържат из-

 

 

действие на висо-

 

 

с изискванията на техническата доку-


Каталог: files -> documents
documents -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
documents -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
documents -> На 14 февруари съвпадат три празника
documents -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
documents -> Наредба № н-9 от 16 декември 2009 Г
documents -> Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 16 ноември 2014 година
documents -> 21 ноември световен ден без тютюнев дим


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница