Чл. С тази наредба се уреждат условията и редът за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози. Раздел II. Организация на диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози Чстраница3/3
Дата02.02.2018
Размер268.69 Kb.
1   2   3
Обхванати

Клинична форма

Хоспита-

Сероло-

Трихинелоскопско изследване на

Вероятен

лица

 

лизирани

гични

месото/месния продукт

източник

(бр.)

 

лица

изследвания

 

 

 

 

(бр.)

 

 

 

 

клинично

асимп-

 

изслед-

положи-

предварителен

при епидемичния взрив

 

 

изявена

томна

 

вани

телни

ветеринарно-

 

 

 

(бр. лица)

(бр. лица)

 

лица

лица

санитарен

 

 

 

 

 

 

 

 

(бр.)

(бр.)

контрол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прове-

не е

положи-

отрица-

не е про-

 

 

 

 

 

 

 

ден

проведен

телен

телен

веден

 

 

 

 

 

 

 

 

 

резултат

резултат

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Забележка. Изпраща се в МЗ заедно с епидемиологичния анализ на трихинелозния взрив.

 

Приложение № 5 към чл. 26
КАРТА

за епидемиологично проучване на случай с тениаринхоза/тениоза

№  

 

1. РИОКОЗ гр. ..........................................................................................

2. Пациент ................................................................................................

3. Възраст 

4. Местоживеене: 1 град; 2 село ............................................................................................................. 

ул. (№) ........................................................................ община ................................................................

5. Профисеия ............................................................................................................................................…

6. Образование: 1 без образование/ 2 основно/ 3 средно/ 4 висше ......................................................

7. Месторабота .............................................................................................................................................

8. Как е диагностицирано заболяването: 1 активно; 2 пасивно 

9. Кога е започнало отделянето на членчета   

дата

10. Кога е потърсил лекарска помощ?   

дата

11. Първоначална диагноза ........................................................................................................................

12. Окончателна диагноза ..........................................................................................................................

13. Паразитологични изследвания

дата материал резултат: 1 положителен; 2 отрицателен

   ................................................................ 

14. Клинични данни ...................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

15. Проведено лечение (дата, препарати, схема) ......................................................................................

................................................................................................................................................................................

16. Къде е лекуван? 1 болница; 2 амбулаторно 

17. Знае ли болният как става заразяването? 1 да; 2 не 

18. Консумирал ли е месо или месен продукт?

1 телешко; 2 говеждо; 3 свинско; 4 не е консумирал 

19. Консумирали ли са членовете на семейството му и/или познати от същото

месо или месен продукт? 1 да; 2 не 

(приложете списък с имена, адреси, анамнестични данни и резултати от проведени изследвания)

20.Обича ли да яде сурово или полусурово месо или месни продукти?

1 да, 2 не

21. Предварителен ветеринарно-санитарен контрол на месото:

резултати: 1 положителен; 2 отрицателен; 3 не е проведен 

22. Къде се храни? 1 в дома; 2 на работното място; 3 другаде 

23. Отглежда ли едър рогат добитък/свине? 1 да; 2 не 

24. Как ги отглежда? 1 в стопанския двор; 2 свободно; 3 и двете 

25. Съобщаване от лечебното заведение в РИОКОЗ:

а) 1 бързо известие; 2 телефон; 3 факс; 4 електронна поща; 5 не е съобщено 

б) дата   

26. Други епидемиологични данни (вкл. вероятен източник и проведени мерки)

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

 

Забележка. Картата се попълва в два екземпляра. Единият екземпляр се съхранява в РИОКОЗ, другият се изпраща в МЗ всяко тримесечие.

 

Дата: Извършил проучването:

.............................................................

(подпис, име, фамилия, длъжност)

 

Каталог: uploads -> docs
docs -> Дв бр. 103 от 2 Декември 2008г., изм дв бр. 24 от 31 Март 2009г
docs -> Списък на загиналите във войните за освобождение и обединение на българските земи
docs -> Наредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването
docs -> Наредба №39 от 16 ноември 2004 Г. За профилактичните прегледи и диспансеризацията
docs -> Наредба №18 от 20 юни 2005 Г. За критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения
docs -> С решение №61 т. III от 27 март 2012г., на основание


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница